Kunigas Vladas Kremenskas. Nerijaus Slesariūno nuotr.
Kunigas Vladas Kremenskas. Nerijaus Slesariūno nuotr.

Rugsėjo 12 d. sukanka 100 metų kunigui Vladui Kremenskui.

Į kunigus jis įšventintas 1941 m. Nuo 1986 m. iki 2010 m. kun. V. Kremenskas dirbo Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijoje. Vėliau garbaus amžiaus dvasininkas iš Panemunėlio bažnytkaimio persikėlė gyventi į Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietę, kur įsigijo namą. Altarista aukojo šv. Mišias Panemunėlio geležinkelio stoties koplyčioje. Gerbiant kunigo valią jubiliejaus proga nebus viešų sveikinimų ir iškilmių. Dvasininkai prašo parapiją ir visus tikinčiuosius melsti kunigui sveikatos ir Dievo palaimos.

azija

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie