Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

blankGražaus jubiliejaus proga mamą, močiutę Reginą KAVOLIŪNIENĘ

Kaip paukščiai metai skrieja,

Į tolį juos lydi.

Ir gal nepastebėjai,

Kiek daug jau jų praėjo?

Tačiau gyvenime iš tikro

Ne metai juk svarbiausia…

Sveikatos, giedros nuotaikos, jėgų, ramios širdies, artimųjų palaikymo bei ilgų gyvenimo metų linki ir sveikina dukra su šeima.

* * *

 

blankGarbingo 90 metų jubiliejaus proga Danutę KANOPIENĘ, gyvenančią Rokiškyje, Parko g.

Metai ėjo, gyvenimas keitės…

Taip prabėgo ne viena diena,

Tik nesikeitė Jūsų darbštumas

Ir ant veido rami šypsena.
Tie metai buvo ne rožėmis kloti,

Gyvenime buvo daug vingių staigių.

Ir ašarą teko ne kartą nušluostyt.

Ir džiaugsmo akimirkų buvo smagių…

Gražiausią Jums puokštę šiandieną suskynėm

Iš rudenio astrų, jurginų žiedų

Ir linkime džiaugsmo, sveikatos, ramybės

Su Dievo palaima, apsupty artimųjų žmonių.

Emilija, Asta ir Lina

* * *

 

blank85 metų jubiliejaus proga Stefaniją Čypienę, gyvenančią Bajorų kaime

Te niekad neapleis energija sparnuota.

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,

Te niekada pavargti Tau neleis.

Mes linkim Tau energijos, sveikatos

Ir šypsenos veide plačios.

Tegul tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ

Dar šimtą kartų pakartos.

Sūnūs Algis ir Virginijus su šeimomis, anūkės Rita su šeima ir Monika su Povilu

* * *

 

blankGarbingo jubiliejaus proga Algį MORKŪNĄ, gyvenantį Panemunėlio geležinkelio stotyje

Sveikiname ir linkime sveikatos.

Duktė Dainora, anūkė Eva, Daiva, Genė, Virginijus ir Andrius

* * *

 

blankGarbingo 70 metų jubiliejaus proga mylimą mamytę, močiutę Dangutę PAJADIENĘ

Dėkojam Tau už viską, ką davei, galėjai, sugebėjai duoti:

Kad dar lig šiolei galim mūs vaikystės vasaras sapnuoti,

Ir šiltus namus, Kalėdom kvepiančias jaukias šventes,

Už tas nostalgiškas, vis dar mintyse skambančias išmokytas dainas…

Ir dar už Tavo meilę, rūpestį mūsų tėtukui

Ir atviras širdies duris žentams, anūkams.

Mylinčios dukros su šeimomis

* * *

blankJulę ŠAPOKIENĘ gyvenančią Antanašės kaime

Mylėkime gyvenimą tokį, koks jis yra,

Su druskos sauja ir su liepų medumi.

Branginkime gyvenimą ir tuos, kurie jame

Įspaudžia nuoskaudas ar šilumą palieka atminty.

Šypsokimės gyvenimui ir jis mums atsilieps,

Sumenkindamas priešus ir palaimindamas svajones.

Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,

Mylėkime tiesiog už tai, kad esame jame.

Buvę Antanašės bendrovės bendradarbiai

* * *

 

blankblank

 

60 metų jubiliejų proga Verą ir Ivaną BEDROVUS

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi,

Kad visad pavyktų pradėti darbai,

Kad brangūs Jums žmonės būtų laimingi,

Draugams atviri būtų Jūsų namai.

Jėgų kad nestigtų, širdies kad neslėgtų,

Kad visad ir viskas Jums būtų gerai!

Žaneta, Tatjana, Linas, Juozas

* * *

 

blankGražaus jubiliejaus proga Danguolę PAJADIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Mylima mano drauge,

Dėkoju Tau už gerą širdį, supratingumą ir meilę…

Linkiu Tau sveikatos, stiprybės,

Dievo palaimos ir dar ilgų gyvenimo metų.

Janina

* * *

 

blank80 metų jubiliejaus proga Joną ŠUTĄ, gyvenantį Miegonių k.

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius,

Tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai,

Kaip vanduo upėje skubėjo metai.

Jie nusinešė jaunystės nerimą,

Pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį,

Tačiau mainais padovanojo gyvenimišką patyrimą ir išmintį,

Įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų.

Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname

Ir linkime daug gražių akimirkų kasdienybėje,

Puikių laimėjimų darbų verpetuose.

Tegul metų bėgimas, palietęs smilkinius,

Niekada nepakeičia akių ir širdies šilumos.

Lai rankos greit nepavargsta,

O gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.

Žmona Alma, dukros Ramunė ir Jurgita su šeimomis

* * *

 

blankPuikaus jubiliejaus proga Arvydą GARNELĮ, gyvenantį Rokiškyje

Prabėgę metai dovanoja gražią sukaktį,

O slenkančios dienos verčia naujus lapus.

Tegul jos būna pilnos stiprios sveikatos,

Geros nuotaikos, ilgų metų,

Jaunatviškos energijos, džiaugsmo ir sėkmės!

Regina ir Jonas Stašiai, Rasa ir Ramutis Stašiai

* * *

 

blank85 metų jubiliejaus proga Antaną MAŽEIKĄ

Mylėkime gyvenimą tokį, koks jis yra,

Su druskos sauja ir su liepų medumi.

Branginkime gyvenimą ir tuos, kurie jame

Įspaudžia nuoskaudas ar šilumą palieka atminty.

Šypsokimės gyvenimui ir jis mums atsilieps,

Sumenkindamas priešus ir palaimindamas svajones.

Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,

Mylėkime tiesiog, kad esame jame!

Sveikina ir linki sveikatos bei geros nuotaikos bočių kolektyvas

* * *

 

blank90-ojo jubiliejaus proga Bronių VERBIEJŲ

Mielas Tėti, Seneli, Proseneli,
sukasi Gyvenimo ratai, krauna Tavo patirties aruodus, kuriuose daug prasmingų nuveiktų darbų, įveiktų iššūkių, apkabintų žmonių. Garbaus 90-ojo jubiliejaus proga linkime tvirtos sveikatos ir dar daug gražių akimirkų.
Sūnūs Valdas ir Dalius, marčios Birutė ir Diana, anūkai Inga, Justas, Kristis, Žygimantas ir proanūkiai Aistė, Ignas, Emilija ir Kamilė

* * *

 

blankGarbingo 80 metų gimtadienio proga Vidmantą STUKĄ

Brangus Vidmantai, Mylimas Tėti,

kol mes neužaugam, mes niekada nežinom, ar bent iki galo neįsivaizduojam, koks nuostabus yra Tėtis – geras, išmintingas. Mes paprasčiausiai diena iš dienos priimam tai, ką jis aukoja dėl mūsų iš meilės.

Kai mes užaugam, pagaliau suprantam, kiek daug iš tikrųjų jo meilė reiškia ir koks rūpestingas jis yra.

Ir visa tai Tau, Tėti, šiandien grįžta su mūsų šiltais linkėjimais gražaus Jubiliejaus proga, kurių tu nusipelnei. Turėti tėtį kaip Tu – tai turėti tvirtą atramą kasdien ir šiltus prisiminimus nuolat. AČIŪ, kad Tu esi.

Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim,

Žieduotos nuotaikos ir metų daug šviesių,

Kad tartum rožė nuostabiai žydėtum,

Per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų.

Iš Tavęs mes išmokome kantrybės,

Iš Tavęs išmokome tiesos,

Ąžuolo ir geležies stiprybės,

Meilės darbui, duonai pagarbos.

Nuoširdžiai sveikina žmona Zina ir sūnūs Saulius, Dalius ir Vidmantas su šeimomis

* * *

 

blankMielas Vidmantai Stukai,

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai. Jie nusinešė jaunystės nerimą, sugriovė ir vėl pastatė ne vieną svajonių pilį, o mainais padovanojo gyvenimišką patyrimą ir išmintį, įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų.
80-mečio proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug gražių akimirkų kasdienybėje. Tegul metų bėgimas niekada nepakeičia širdies šilumos, namų jaukumo ir Jūsų gerumo. Lai rankos nepavargsta, o gyvenimo takas tebūna ilgas ir šviesus.

Jubiliejaus proga sveikinimai iš Alytaus nuo Romos ir Juozo Liutkauskų, Onutės ir Vito Dabulevičių

* * *

 

blankBrandaus jubiliejaus proga Antaną STEPONAVIČIŲ

Gerbiamas Antanai, kolega, mokytojau, dėstytojau,

Buvai ir esi  – paprastas, doras, darbštus žmogus. Būk laimingas!

Nėra dienos be gėrio lašo,

Be supratimo, pagarbos,

Tik ne kiekvienas tai užrašo,

Ant nugyventos valandos!

Kolegos ir draugai: A. Augulis, A. Jakučionis, S. Jasiūnas, V. Kanopa, J. Kriaučiūnas, S. Mekšėnas, A. Mikulis, J. Petryla, V. Pumputis, A. Rudinskas, R. Rušėnas, P. Saulis, V. Saulis, J. Smalskys, V. Stočkus, R. Varanius, R. Velykis, V. Vilys, R. Kvedaras, A. Araminas

* * *

 

blank90 metų jubiliejaus proga Vladislavą PAŠAKARNIENĘ

Mamyte,

sudainuokim gyvenimui dainą,

Ranką dėkim prie savo širdies,

Juk diena Tau išaušo, ji eina

Su tavim prie takelio vilties…

Sudainuokim su meile, be pykčio,

Nes gyvenimas šitoks brangus,

Jis negaili mums metų, kur trykšta

Gerumu mums į sielos namus…

Sudainuokim gyvenimui dainą,

Už minutę, kurioj Tu esi,

Už jausmus, kur sparnus skleisti leidžia,

Ir už tai, kad šiandien gyveni!

Dukra su šeima

* * *

 

blank90 metų jubiliejaus proga Vladislavą PAŠAKRNIENĘ, gyvenančią Gediškių kaime

Tegul pavasariai už rankos veda

Neužmirštuolių ir purienų kilimu,

Te vasaros lietus Tau laimę žada,

O rudenys tausoja švelnią šilumą.

Lai žiemos būna baltos ir atlaidžios,

O pusnyse nugrimzta viso bėdos

Lai Tavo laimė niekada neklaidžios,

O eis tik ten, kur veda Tavo pėdos.

Bėgančio laiko tėkmėj daug sveikatos ir daug ilgų metų linki Kairelių kaimo bendruomenė

* * *

 

blank80-ojo jubiliejaus proga Veroniką MIKELKEVIČIENĘ, gyvenančią Juodupėje

Mūsų brangioji,

atleiski, mama, kad Tavo rankos grubios.

Ir veidas išrašytas kaip knyga.

Atleisk, kad kartais, gal netyčia

Tau pasakėm: „Tu pikta.“

Sugrįždami, mama, į vaikystę,

Sugrįžkime ten, kur kažkada

Pakėlusi ant rankų verkiantį vaikelį

Buvai laiminga ir jauna.

Tebūna visos Tavo dienos gražios, kupinos sveikatos, džiugios nuotaikos.

Vyras, dukros, žentai, anūkai ir anūkė su šeima

* * *

blank40 metų bendro gyvenimo proga Valentiną ir Jurgį SMALINSKUS, gyvenančius Obeliuose

Būkit laimingi kiekvieną dieną,

Kai gėlės žydi.

Būkit laimingi kiekvieną pavasarį,

Kai paukščiai sugrįžta.

Būkit laimingi ir rudenį, ir žiemą,

Būkit laimingi kiekvieną dieną!

Geros sveikatos linki Stefa, Stasys, Laimutė, Algis, Virgis, Monika, Povilas, Ritutė su šeima

* * *

 

blank85 metų gimtadienio proga Alfonsą KERAITĮ

Anykštėnui nuo Traupio jau metų „kapa“,

Kai po mokslų „pas Roką“ atsiųstas.

Užbūrė čia darbas, meilė ir būstas.

Su bendrais malūną ir grėblį gamybai sukūrei,

Į profsąjungą žmones dešimtmečius būrei.

Straipsnius spaudai ir knygas rašei,

Gyvenime nieko už dyką sau neprašei.

Puošnią ir mielą gamyklą statei,

Beširdžiai apgriovė – tyliai verkei.

Aplanko senelį dukra, anūkėlis,

Palaiko sveikatą dar dviratėlis.

Mėgaukis laisve mielos tėvynės,

Linkim sveikatos Tau geležinės.

Jauski palaimą – ilgai dar krutėk,

O mes tiktai sakom – Dieve padėk.

Arkadijus, Petras, Vladas, Vytautas, Romualdas

* * *

 

blank70 metų jubiliejaus proga Vytautą PLEITĄ, gyvenantį Skemuose

Prabėgę metai dovanoja gražią sukaktį,

O slenkančios dienos verčia naujus lapus.

Tegul jos būna pilnos stiprios sveikatos,

Geros nuotaikos, ilgų metų,

Kantrybės, džiaugsmo ir sėkmės!

Sesuo Audronė su šeima

* * *

 

blank90 metų jubiliejaus proga Adolfą ŽIAUGRĄ, ilgametį zakristijoną

Atvėrei, Viešpatie, vartus į būtį

Ir leidai žmogumi man būti –

Regėti Tavo akimis,

Keliauti Tavo pėdomis,

Mylėti Tavo širdimi…

                 (G. Sereikienė)

Mielas Adolfai, linkime Jums stiprybės, sveikatos, kuo daugiau džiugių gyvenimo akimirkų, malonių praeities prisiminimų, artimųjų meilės bei Dievo palaimos visur ir visada!

                        Kazliškio parapijiečiai

* * *

 

blankblank

 

 

 

 

 

 

 

90 metų jubiliejaus proga Reginą BAGDONIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Tegul kaskart skaisčiau Tau žydi gėlės,

Te šypsena kasdien jaunesnė būna,

O metai tegul neskuba su vėju

Ir kuo ilgiau pas Tave užsibūna.

Sūnus Raimondas, krikšto dukra Virginija su šeima

* * *