Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

blankGražaus gimtadienio proga mielą mamą ir močiutę Janiną Plerpienę

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,

Raizgės raukšlės ir balo plaukai.

Tik širdis patikėti negali,

Kad tiek jau galėjo praeit.

Nusimeski rūpesčių naštą,

Praeitis tebūnie lyg daina,

Leiski šventės dienoj palinkėti,

Kad sėkmė, puiki sveikata

Lydėtų Jus visada!

Dukra Milda, anūkės Asta ir Kristina su šeimomis

 

 

blank

Brangią mamą, Močiutę, Promočiutę Aldoną Deksnienę

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių.

Nors smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru.

Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,

Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.

Su 90-uoju gimtadieniu Jus sveikina dukra Irena, sūnus Jonas, marti Regina, anūkai Alvydas, Kristina ir Vaida su šeimomis, proanūkiai Agnija, Aneta, Urtė ir Tajus

 

blank

85 – ojo jubiliejinio gimtadienio proga Valeriją Ramanauskienę, gyvenančią Rokiškėlių kaime

Iš nemigo naktų, iš rūpesčių ir meilės didelės

Vaikams gyvenimo kelių karolius vėrei…

Žydėk ilgai gražiausiu žiedu žemiškos gėlės, brangioji.

Tau dėkingi mes už visą išmintį, švelnumą ir už gėrį.

Sveikina mylintys anūkai su šeimomis ir būrys proanūkių

 

 

blank

 

80 metų jubiliejaus proga Julę Vaikutienę, gyvenančią Rokiškyje

Eina metai, nesustoja, nelaukia.
Šauk, nešaukus – atgal nesugrįš,
Džiaugsmas, skausmas upeliais nuplaukia,
Ryt ir vėl rūpestis bels į duris.

Seserys Vida ir Genė

 

 

blank

 

Jubiliejaus proga VIDMANTĄ STASIŠKĮ, gyvenantį Sėlynės kaime

Nearbu, kiek metų liko praeity, šiandien tikrai ne viskas išgyventa. Dar teks patirti gyvenimo kely, ko nepatyrei anei karto. Ne visą knygą pervertei tikrai, daug liko neprirašytų lapų. Į juos dar tilps ir nuotykiai, džiaugsmai – gyvenimas tolyn vis teka.

    Gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga pačių gražiausių dienų, stiprios sveikatos, artimųjų šilumos, optimizmo ir jaunatviškos energijos  linki

                                                       „  Audrupio paukštynas“  kolektyvas

 

blank

85 metų proga Genutę Bagdonavičienę, gyvenančią Juodupėje

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,

Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.

Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo

Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

Nuoširdžiai sveikina ir sveikatos linki Kristina, Benas, Nijolė, Vytautas

 

blank

95 metų jubiliejaus proga Stefaniją MAŽUKNIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Ne skaičiai nulemia metus,

O mūs keliai, darbai ir mintys.

Tai, kuo praturtinam kitus,

Mokėdami save dalinti.

Tad likit visada tokia,

Kokią mes mylim ir pažįstam, –

Su šypsena, gera, šilta.

Linkim daug laimės, džiaugsmo ir sveikatos!

Krikštasūnis Albertas su šeima

* * *

blank

Jubiliejaus proga Zenoną LATVĖNĄ

Būk laimingas už lango siaučiant vėjui,

Būk laimingas snaigei tirpstant Tavo delne,

Būk laimingas, nors metai į priekį vis bėga,

Būk laimingas šiandien, rytoj ir visada!

Tau linki I. ir V. Gasiūnai

* * *

 

blank

Garbingo jubiliejaus Zenoną LATVĖNĄ proga, gyvenantį Rokiškyje

Medumi medumi

vėl pakvipusios dienos,

jos kaip bitės –

nuo ryto lig ryto

kvepia vaško koriais…

užsigerdamas laimės,

lyg vyno iš pienių,

į kiekvienus metus

išdidžiai ateini…

ak, tie laiko malūnai!

jie vis skrenda, vis suka,

jų sparnai niekada nepailsta pakilt…

rugiagėlių melsva žydi akys anūkių

ir ta metų melsva

kviečia širdį sušilt…

Geros kloties! Būk mylimas, sveikas ir reikalingas.

O. ir A. Minkevičiai, S. ir R. Kilkai

* * *

 

blank

80 metų jubiliejinio gimtadienio proga Stasę BALČIŪNENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Eina metai, nesustoja, nelaukia.

Šauk nešaukus – atgal nesugrįš,

Džiaugsmas, skausmas upeliais nuplaukia,

Ryt vėl rūpestis bels į duris.

Neliūdėk, kad plaukai sidabruoja,

Kad raukšlelės įstrigo kaktoj.

Būk laiminga, kol širdis dainuoja,

Kol yra kas pritartų dainoj.

Sesuo Danutė su šeima

* * *

blank

Jubiliejaus proga mylimą mamą ir žmoną Birutę DZIKAVIČIENĘ

Už šilumą, supratimą, pagarbą, šiltus žodžius, už darbščias rankas ir ištvermę, už  visą tavo laiką ir begalinę meilę tariame Tau didelį didelį AČIŪ.

Vyras Alfredas ir vaikai su šeimomis

* * *

 

blank

85 metų jubiliejaus proga Ireną Nijolę VIŠTIEJŪNIENĘ, gyvenančią Pandėlio sen., Pameniškio k.

Miela Mama

Neliūdėkit, kad metai nuplasnojo tarytum paukščiai į šiltus kraštus.

Jums jubiliejų gražų dovanojo, o dienos verčia vėl naujus lapus.

Tegul jos būna saulėtos ir šviesios: be debesėliu, be piktų audrų.

Te džiaugsmas nuolat ranką Jums ištiesia ir eina su jumis gyvenimo keliu.

Sveikina vaikai su šeimomis

* * *

 

blank

Jubiliejaus proga Gintautą MILAKNĮ gyvenantį Rokiškyje
O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotum.
Čia buvo vasara- ir vėl klevai rudi .
Čia tik žiema balta praėjo,
O pamiškėj ir vėl beržai žali.
Tad būk laimingas, kai vasara pražysta!
Tad būk laimingas, kai paukščiai grįžta!
Laimingas būk ir rudenį, ir žiemą…
Laimingas būk kiekvieną dieną!
Gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga pačių gražiausių dienų, stiprios sveikatos, artimųjų šilumos, optimizmo ir jaunatviškos energijos linki Danutė ir Justinas

* * *

 

blank

90-mečio proga sveikiname Valę Klišienę, gyvenančią Kamajuose

Papuošti sidabru smilkiniai,

O širdy viešpatauja ramybė.

Išauginti vaikai, nugalėti vargai,

 Praeity vėl praėjusių metų grožybė.

Tad būki laiminga ir gyvenki ilgai,

 Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais

Eina metai žingsniukais mažais.

Sveikina sūnus Voldemaras ir dukra Violeta su šeimomis

* * *

 

blank

85-ojo jubiliejinio gimtadienio proga Margaritą Slavinskienę, gyvenančią Rokiškyje

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,

Ir nueitų dienų graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo,-

Kaip kraitis, dovana arba lemtis.

O laikas eis, vėl neš dienų margumą,

Vėl sielą ugnimi ir vandeniu bandys,

O busimieji metai tegul būna tų,

Jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys.

Broliai Donatas ir Algirdas su šeimomis

* * *

 

blank

60 metų jubiliejaus proga Ramūną TUMĄ

Ne visą knygą pervertei tikrai –

Daug liko neprirašytų lapų,

Į juos dar tilps ir nuotykiai, džiaugsmai –

Gyvenimas tolyn vis teka.

Su jubiliejum sveikinam širdingai,

Daug laimės linkim rytdienos keliuos.

Stiprios sveikatos, metų daug laimingų

Ir širdyje jaunystės amžinos.

Sveikiname aplėkus dar vieną ratuką aplink Saulę! Ir toliau sėkmingai kolekcionuok metus! Tegul bėdos Tave aplenkia, o pasiekimai džiugina, tegul supa Tave tik geri draugai, o artimųjų šiluma šildo net iš tolo, tegul šypsena nedingsta nuo Tavo veido, o laimė tampa nuolatine palydove. Tegul kelias visad pasitinka Tave svetingai, o vėjas pučia į nugarą.

Algirdas, Kęstutis, Arvydas ir Romas

* * *

 

blank

Aldoną ČEPELIENĘ, gyvenančią Juodupėje

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotum.

Čia buvo vasara – ir vėl klevai rudi.

Čia tik žiema balta praėjo,

O pamiškėj ir vėl beržai žali.

Tad būk laiminga, kai vasara pražysta!

Tad būk laiminga, kai paukščiai grįžta!

Laiminga būk ir rudenį, ir žiemą…

Laiminga būk kiekvieną dieną!

Gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga pačių gražiausių dienų, stiprios sveikatos, artimųjų šilumos, optimizmo ir jaunatviškos energijos linki Justė ir Valdas, Asta ir Laimis

* * *

 

blank

Auksinių vestuvių sukakties proga Danutę ir Kazį Krisiūnus, gyvenančius Kavoliškyje

Džiaugiamės didele ir gražia Judviejų švente,

Neišsenkančia meile ir pagarba vienas kitam.

Tad linkime laikykitės kaip medžiai vienas kito

Visom šakom ir širdimi.

Tegul po kojom žvaigždės krinta

Ir dega širdys meilės ugnimi!

Palmira ir Alfonsas Janoniai

* * *

 

blank

Auksinių vestuvių proga Domną ir Kazį Krisiūnus

Žmogus- kaip medis, kurio šakose gyvena paukščiai ir žvaigždės.

Žmogus- kaip saulė, kurios atokaitoje skleidžiasi žiedai ir bunda žemė.

Jūs nežinote, kiek palydėjote paukščių, nepajutote, kiek išdalijote žvaigždžių.

Juk jau 50 metų esate kartu.

Didelė ir marga Jūsų gyvenimo puokštė.

Leiskite į ją įdėti ir mūsų meilės bei dėkingumo gėlę.

Sveikina sūnūs su šeimomis

* * *

 

blank

90 metų jubiliejaus progą Stanislavą PETKŪNIENĘ,

Ne skaičiai nulemia metus,

O mūsų keliai, darbai ir mintys –

Tai, kuo praturtinam kitus,

Mokėdami save dalinti.

Tad liki visada tokia,

Kokią mes mylim ir pažįstam –

Su šypsena gera, jaukia ir siela, sklidina jaunystės!

Artimieji

* * *

 

blank

90 metų jubiliejaus proga Stanislava PETKŪNIENĘ,

Eina metai, nestoja, nelaukia –

Šauk nešaukus atgal nebegrįš,

Džiaugsmas, skausmas upeliais nuplaukia,

Ryt vėl rūpestis bels į duris.

Neliūdėk, kad plaukai sidabruoja,

Kad raukšlelės įstrigo kaktoj.

Būk laiminga, kol širdis dainuoja,

Kol yra kas pritartų dainoj.

Štaronių kaimo draugai

* * *

 

blank

Jubiliejaus proga Genovaitę KASTĖNIENĘ, gyvenančią Bajoruose

Būk laiminga tame sapne,

Kurį žmonės vadina gyvenimu.

70 metų sukakties proga norim palinkėti visko, kas gražu ir gera, kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.

Dukterėčia Aurelija ir sūnėnas Dalius su šeimomis

* * *

 

blank70 metų jubiliejaus proga Stasį JASIŪNĄ

Gerbiamas Stasy!

Iš visos širdies sveikiname Tave garbingo jubiliejaus proga. Linkime nepavargti, nenustoti džiaugtis gyvenimu. Esi stiprus ir visą gyvenimą ištikimas žemdirbio profesijai. Ilgiausių metų!  Būk laimingas.

Kolegos ir draugai: A. Augulis, A. Jakučionis, V. Kanopa, J. Kriaučiūnas, S. Mekšėnas, A. Mikulis, J. Petryla, V. Pumputis, A. Rudinskas, R. Rušėnas, P. Saulis, V. Saulis, J. Smalskys, A. Steponavičius, V. Stočkus, R. Varanius, R. Velykis, V. Vilys, R. Kvedaras

* * *

blankGražaus jubiliejaus proga Stasį JASIŪNĄ, gyvenantį Duokiškyje

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa Tavoj širdy,

Kiek daug gerų darbų nudirbo Tavo rankos…

Tebūna Tavo darbas šventas,

Tebūna dienos ilgos ir džiaugsmingos!

Stiprios sveikatos ir daug laimingų dienų!

Gražina ir Rimas Kukarėnai

* * *