Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

blank

blankGražaus 90 metų jubiliejaus proga Eleną KAIRIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Linkim saulės šviesos, kai lyja lietus,

Linkim lietaus, kai užtrunka kaitra,

Linkim ramybės, kai triukšmas aplink,

Dainų ir juoko, kai spengia tyla.

Linkim sveikatos – sveikatos geros,

Dievo palaimos, žmonių šilumos!

Kaimynai E. ir A. Napriai

* * *

blankJubiliejaus proga Aldoną MERKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Kaip laikas greit metus skaičiuoja!

Jis bėga lyg sraunus vanduo, jis nesustoja,

Ir nors šiandieną jubiliejų Tu šventi,

Tau metų tiek, kiek Tu jauti širdy.

Lai šypsosi likimas Tau plačiai,

Lai saujom žarsto džiaugsmą, laimę.

Lai pildo, kas dar liko neišpildyta,

Paversdamas dienas į jaukią šventę.

„Bočių” kolektyvas

* * *

blankJubiliejaus proga Rimantą KAIRĮ, gyvenantį Rokiškyje

Linkim saulės šviesos, kai lyja lietus,

Linkim lietaus, kai užtrunka kaitra,

Linkim ramybės, kai triukšmas aplink,

Dainų ir juoko, kai spengia tyla.

Linkim sveikatos ir norų išsipildymo.

Pusseserė Vita su šeima

* * *

blank90 metų jubiliejaus proga Oną MEKUŠKIENĘ, gyvenančią Krylių kaime

Sveikina ir daug sveikatos bei geros nuotaikos linki kaimynai B. Petrulienė, Jurkštai

* * *

blankJubiliejaus proga Rimantą KAIRĮ, gyvenantį Rokiškyje

Snaigėmis pasipuošę palaukės –

Šiandien Tavo gimimo diena.

Ji atėjo nelaukus, nešaukus,

Metų puokšte gražia nešina.

Šilčiausi sveikinimai ir linkėjimai džiaugsmo, sveikatos nuo „Bočių“ kolektyvo.

* * *

blankGražaus 90 metų jubiliejaus proga Kazimierą SINIAUSKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Negrįžta niekada praėję metai,

Atgal nėra nei kelio, nei takų…

Garbingas jubiliejus atėjo dovanodamas puokštę gražiausių Jūsų gyvenimo metų. Toje puokštėje – rasoti vaikystės takai, saulėtos jaunystės svajonės, daina, darbas, rūpesčiai ir brangiausias turtas – vaikai.

Linkime sveikatos ir Dievo palaimos!

M. ir J. Lungiai

* * *

blank70 metų jubiliejaus proga Antaną REDECKĄ

Laukiantis šviesos būtinai jos sulaukia.

Laukiantis šilumos sušildo kitus.

Trokštantis laimės būtinai pasijunta laimingas.

Duodantis visuomet gauna daugiau.

Kelią nueina tik einantis…

Visada laukite šviesos ir šilumos, gyvenkite viltimi, trokšdami laimės sau ir kitiems, eikite ir nesustokite.

Gražios ir prasmingos sukakties proga nuoširdžiausi linkėjimai nuo Rokiškio veterinarijos tarnybos kolektyvo ir privačių veterinarijos gydytojų.

* * *

blankGarbingo jubiliejaus proga Staselę SPONDZEVIČIENĘ

Na ir kas, kad metų daugel priskaičiuota,

Buvo jie prasmingi, gražūs, dideli.

Gali didžiuotis – ne veltui gyventa,

Eita, nesustota plačiame kely.

Vėl skubės į priekį dienos tarsi upės,

Vėl nejausi laiko, jo sparčios tėkmės.

Ir tegul, svarbiausia – kad širdis dainuotų,

O tada ir laimė, ir sėkmė lydės.

Šiltus sveikinimus siunčia Janina su šeima.

* * *

blankGražaus 90 metų jubiliejaus proga Kazimierą SINIAUSKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Dėkojam Tau už nemigo naktis,

Už mokymą pažint gyvenimą,

Už meilės, džiaugsmo kupinas akis,

Už viską Tau dėkojam, Mama.

Atleisk, jei kartais nepastebėjom

Rasos lašelio Tavo akyse,

Jei pavargai, ne visada suspėjom

Padėt Tau darbuose…

Tegul nors šiandien, Tavo šventės rytą,

Sausio snaigės gėlėmis žydės,

O mano žodžiai dar neišsakyti,

Lai Tavo širdį šiluma užlies!

Nesenk, švytėk – švytėk jaunyste,

Sulauk dar šimto ir daugiau:

Mes norime čia visada sugrįžti,

Ir vėl linkėt ilgiausių metų Tau!

Dukra Janina ir Gintaras su šeimomis

* * *

blankŠirdingai dėkoju Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namų vadovei Linai, visam personalui už meilę, kantrybę kuriant malonią aplinką šių namų gyventojams. Sveikinu ateinančių Naujųjų metų proga, linkiu stiprios sveikatos, energijos ir šviesiausių svajonių išsipildymo.

Janinos dukra Milda

* * *

blank85 metų jubiliejaus proga Vladislavą URBONIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Metus skaičiuojam įvairiai:

Medžių metus išduoda rievės,

Savo metus sparneliuose nešioja boružės.

O kaip savo metus skaičiuoja žmogus?

Skaičiuok juos pagal darbus,

Pagal išdalintą gerą žodį,

Pagal sukauptą patirtį, medelį pasodintą,

O pats geriausias būdas –

Skaičiuoti pagal širdį,

Nes tik ji viena tikrus metus atspindi.

Tegul būna dosnūs, skalsūs metai,

Tegul laimės kelias būna ilgas,

Tegul supasi sėkmės verpetai

Lyg karoliai suverti ant smilgos.

Vaikai

* * *