Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

blank

65 metų jubiliejaus proga

tėtį Leoną Trumpą,

gyvenantį Antanašės kaime

Atleiskit, jei nepastebėjom
Rasos lašelio Tavo akyse.
Jei pavaduot ne visada suspėjom,
Paskendusį vis matėm darbuose.
Tegul nors šiandien,
Jūsų šventės rytą,
Gruodžio snaigės gėlėmis žydės,
O mūsų žodžiai, dar neišsakyti,
Lai jūsų širdį šiluma užlies…

Sveikina dukros, žmona, seserys

* * *

blank

80 metų jubiliejaus proga mylimą mamytę

Linksmuolę Justiną Kubilienę,

gyvenančią Maineivų kaime

Kiek jau kartų pražydo gražioji raganė,

Nužydėjo laukinės aguonos,

Ir miglotais rytais į rasotą atolą

Krito pirmi obuoliai…

Suskaičiuoti sunku, o galbūt ir neverta.

Tik žinok, kad ir vėl, jei galėtum

Atsukti laiką,

Skaitytum knygą atsigulusi pievoj,

Per ražienas bėgtum basa

Į beržynėlį parnešt ūmėdžių…

Ir vis norėtum sugrįžti tenai,

Kur kvepia duona, mamos kepama,

Kad suspėtum paimt pagranduką…

Jai iš rankų…

Ačiū, mamyte, už tuos duona kvepiančius namus…

Stiprios sveikatos, geros nuotaikos, dar nors ir nedidelių kelionių džiaugsmo ir daug,

be galo daug linksmų dienų.

Vaikai ir anūkai

* * *

blank

60 metų jubiliejinio gimtadienio proga Ričardą Braželį,

gyvenantį Laibgaliuose

Nejučiom prabėga metai,

Ir viskas lieka praeity,

Bet tas gyvenimas lyg viesulo verpetas

Palieka pėdsakus širdy.

Negrįžta valandėlė nė viena,

Ir nė minutei laikas nesustoja.

Išmoki džiaugtis kiekviena diena,

Kurią likimas Tau padovanojo.

Sveikina Arvydas, Ramūnas, Artūras, Borisas

* *  *

blank

Jubiliejinio 90 metų gimtadienio proga

Eleną Burdinavičienę,

gyvenančią Rokiškyje

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės

Iš Tavęs vien tik laimę mes semiame.

Amžinai mes Tau liekam skolingi

Už gyvybę, už visą gyvenimą.

Už tą meilę – bekraštę ir šventą,

Ir už plauką, be laiko nubalintą.

Žodis AČIŪ ir mažas, ir menkas,

Atsilygint tik meile tegalime.

Sūnus Jonas ir dukra Vida su šeimomis

* * *

blank
Dangute ir Jonuk,

Žmogus – kaip medis, kurio šakose

Gyvena paukščiai ir žvaigždės.

Žmogus – kaip saulė, kurios atokaitoje

Skleidžiasi žiedai ir bunda žemė.

Jūs nežinote, kiek palydėjote paukščių,

Nepajutote, kiek išdalinote žvaigždžių.

Juk jau 50 metų esate kartu.

Didelė ir marga Jūsų gyvenimo puokštė.

Leiskite į ją įdėti ir mūsų pagarbos bei nuoširdumo gėlę.

Krikšto sūnaus Sauliaus, Pupeikių, Malakauskų ir Gudelių šeimos

* * *

blank

Auksinių vestuvių metinių proga

Danguolę ir Joną Pajadus

Mūsų brangūs ir mylimi tėveliai!

Man tavęs reikia tarsi oro,

Ir šilumos, kuria apdalini.

Nors metų bėgo vorų voros,

Bet širdyje išlikome jauni.

Man reikia tavo tyro žvilgsnio,

Tos meilės, šelmiškų akių.

Tegul prisiminimai veja giją,

Mums einant rudenio taku.

Plaukai pabalo kaip žiedai gegužę,

Prie obelies, kurią pasodinai.

Nors negandos ir vėtros ūžė,

Bet pasiliko meilė ir jausmai.

(Laimužė Stankevičienė)

Būkit vienas kitam iki pat gyvenimo saulėlydžio reikalingi, dėkingi ir laimingi, kad turit vienas kitą. Ir jums, ir mums tai – didžiulė dovana!

Sveikina mylinčios dukros, žentai ir anūkai

* * *

blank

75-ojo gimtadienio proga Stepanidą Kvedarienę,

gyvenančią Kriaunose

Gražiausių metų leiski palinkėti,

Te niekada nebus rudens.

Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti

Ir laimė širdyje gyvens.

Daug sukakčių dar švęsti linkim,

Tik laimėj ir džiaugsme gyvent.

Sveikatos ir Dievo palaimos linkim. Ilgiausių metų dar daug daug.

Draugės

* * *

Garbingo jubiliejaus proga Valeriją Ruželienę,

gyvenančią Rokiškyje
Juk metų skaičiuoti nereikia, kol plaka krūtinėj širdis,
Kol plaka ir jėgų Tau teikia,
Tai kam juos skaičiuoti išvis?
Tegul jie sau bėga pro šalį,
O Tu visad būki jauna!
Nes širdis visada turi galios palikti metus pakely …

Draugė Janina Š.

* * *

blank

Auksinių vestuvių proga Almą ir Joną Šutus,

gyvenančius Miegonių kaime

Viską: nerimą, skausmą ir kančią,

Vargą, rūpesčius, bėdą, nelaimę,

Lyg sunkų kalną įveikę abu

Sėdit laimingi ir žvalūs kartu.

Viską: meilę, kūdikio juoką,

Pirmą jo žingsnį ir šventinę duoną,

Tiek daug patyrę dienų nuostabių,

Braukite ašarą laimės kartu.

Šitokį kelią abu nukeliavę,

Džiaukitės derliumi savo rudens…

Ir tegu pavyzdžiu Jūsų pasekę

Vaikai ir anūkai laimingi gyvens.

Sveikina dukros Ramunė ir Jurgita su šeimomis

 * * *

blank

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga Valeriją Ruželienę,

gyvenančią Rokiškyje, Jaunystės gatvėje

Eina metai, nestoja, nelaukia,

Šauk nešaukęs – atgal nesugrįš.

Džiaugsmas, skausmas upeliais nuplaukia,

Ryt vėl rūpestis bels į duris.

Neliūdėk, kad galva sidabruota,

Kad raukšlelė įstrigo kaktoj.

Būk laiminga širdis kol dainuoja,

Kol yra kas pritarti dainoj.

Daug sveikatos linki sūnūs Rolandas ir Audrius su šeimomis

ir anūkėliai Rytis ir Eleonora

* * *

blankblank

Auksinių vestuvių proga Liuciją ir Nikolajų Manastyrlius,

gyvenančius Rokiškyje

Jūs nuėjot kartu

Tokį ilgą ilgą kelią…

Ėjo metai greta,

Augo Jūsų dukrelės…

Pailsėkit dabar

Prie neblėstančios sielos ugnies,

Tegu negandos Jūsų širdžių

Niekados nepalies…

Sveikina buvę piršliai G. ir A. Ališauskai

* * *

blank

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga Emiliją Lingienę,

gyvenančią Rokiškyje

Prabėgę metai dovanoja gražią sukaktį,

O slenkančios dienos verčia naujus lapus.

Tegul jos būna pilnos stiprios sveikatos,

Kantrybės, džiaugsmo ir laimės.

Tegul niekada nepavargsta Tavo

Darbščios rankos ir gera širdis.

Krikšto sūnus Laimis, Alius su šeimomis ir Vlada

* * *

blank

Gendrūta,

prabėgusių metų verpetai nurimo plaukuose – sidabro gijom,
veide – raukšlėm naktų bemiegių.
O šiandien džiugesys užlieja širdį,
nes šalia penki vaikai, lyg sparnai, apgaubę rūpesčiu ir meile.

Gendrūtą Vaičienę garbingo jubiliejaus proga sveikina kaimynė Antanina

 

blank

Garbingo 80-mečio proga mylimą ir gerbiamą Zinaidą Stukienę, gyvenančią Panemunėlio gelež. st. mstl.

Mylima ir Brangi Mama, Žmona, Bobute, Anyta,
Jūsų dėka gyvenimas spalvingas. Daug patyrėme, išmokome, jaučiame. Norime už daug ką padėkoti, žemai
nusilenkti, šiltai apkabinti ir pasakyti nuoširdų AČIŪ už dalinamą meilę, širdies šilumą, už rūpestį ir visada
laukimą šiltuose jaukiuose namuose. Be Jūsų namai nekvepėtų pyragais.
Tava širdis nesensta ir nežyla,
Nes ji turtinga ir dosni.
Mes visi Tavuos lyg saulės spinduliuos sušylam,
Nes mums neskaičiuodama gerumą dalini.
Tegul niekad negęsta meilė ir šypsena, o gimtadienio linkėjimai lai pildosi su kaupu.

Su Jubiliejumi sveikina sūnūs Saulius, Dalius ir Vidmantas su šeimomis