Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

Gražaus ir garbingo jubiliejaus proga

Vytautą BINKAUSKĄ, gyvenantį Rokiškyje

blank

Kaip greitai bėga gyvenimo metai,

Nuostabias vasaras keičia žiemužės speigai,

O visas mūsų nepastebimai slenkančias dienas

Kaskart paįvairina sėkmė ar vargai.

O likimas mums dovanoja

Ne tik laimę, sėkmę, bet ir džiaugsmus,

Tik kaip skolą tiksliai skaičiuoja

Visus pragyventus metus.

Šio gražaus jubiliejaus proga smagu nors trumpam sugrįžti į praeitį, prisiminti prasmingai nugyventus metus, visus darbus, atliktus šeimai, vaikams, anūkams ir tautai, siekiant, kad visiems gyventi būtų smagiau ir linksmiau.

Širdingai sveikiname, linkime stiprios sveikatos ir dar ilgų,

laimingų gyvenimo metų.

Tavo draugai: Arkadijus, Alfonsas, Petras, Romas, Stasys ir Vladas

* * *

blank

50 metų jubiliejaus proga

Ramūną KAZLAUSKĄ

Kaip greitai bėga metai

Ir tūkstančiai brangių dienų…

Lai būna dienos saulėtos ir šviesios,

Be ūkanų ir be skausmų širdy,

O džiaugsmas, ranką Tau ištiesęs,

Telydi visada gyvenimo kely!

Mama ir dėdė su šeimomis

* * *

blank

Gražaus 100 metų jubiliejaus proga

Janiną SAKALAUSKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Kai šimtas metų

Jums vis teikia jėgą,

Tai mums dejuoti

Ir pasiguosti gėda.

Lai triumfo jausmas

Jums sveikatą lieja –

Nusišypsokite ŠIMTO jubiliejui!

Nuoširdžiausi sveikinimai nuo

Genutės Janiūnienės ir Jacintos, Ritos, Karinos, Rimanto.