Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

blankJubiliejinio gimtadienio proga Valeriją Marcinkonienę, gyvenančią Rokiškyje
Gyvenimo laikrodis vis skuba,
Bėga barstydamas visko po lašelį …
Tai skausmo, tai džiaugsmo,
Tai nevilties , tai laimės…
Linkim, kad džiaugsmas ir laimė
Susijungtų į šviesų debesėlį …
Ir apgaubtų Jus…
Rokiškio psichiatrijos ligoninės dešimtojo skyriaus buvusios bendradarbės

* * *

blank55 metų gimtadienio proga Ričardą Budreiką, gyvenantį Kazliškyje

Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta…

Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina…

Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės…

Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi…

Na, ir žinoma, saugok save, nes esi labai reikalingas ir svarbus.

Būk laimingas!

Žmona Jolanta, vaikai Dovilė ir Giedrius su šeimomis

* * *

blankAuksinių vestuvių proga Almą Ir Vytautą Viplentus, gyvenančius Panemunyje

Auksinės vestuvės – tai 50 metų kartu!

Mieli Tėveliai,

Iš visos širdies sveikiname Jus su nuostabiu įvykiu gyvenime – Auksinėmis vestuvėmis. Tegul Jūsų namai išlieka jaukūs ir šilti, meilė abipusė ir nuoširdi iki galo, namuose viešpatauja gerovė…

Linkime Jums išlikti auksu vienas kitam!

Vaikai su šeimomis

* * *

blank80 metų jubiliejaus proga Antaną Girčį ir 79 metų gimtadienio proga Adėlę Girčienę, gyvenančius Rokiškyje

Te niekad neapleis energija sparnuota.

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,

Te niekada pavargti Jums neleis.

Mes linkim Jums energijos, sveikatos

Ir šypsenos, geros, plačios.

Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ

Dar šimtą kartų pakartos…

Sūnūs, marti ir anūkas

* * *

blank80 metų jubiliejaus proga Rimą JUKONIENĘ

Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus,

Pasidabruoja plaukus, įrėžia veide raukšles,

Tačiau neužgesina širdies šilumos.
Daug šios šilumos per gyvenimo metus

Tu išdalinai savo šeimai, artimiesiems, draugams,

Daug jos dar Tavo širdyje.

Ačiū Tau už širdies gerumą, už išmintį, už meilę ir gražų buvimą kartu.

Tegul Tave dar daug metų lydi stipri sveikata ir didelė visų mūsų pagarba bei meilė!

Vaikai, anūkai ir proanūkiai

* * *

blank60-ojo jubiliejaus proga Gražiną STRAZDAUSKIENĘ, gyvenančią Bajorų kaime

Jau nulingavo 60 metų

Pro ilgakasius uosius paupiais.

Gerų, linksmų daug laimingų datų

Nusinešė jaunystė praeitin…

Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,

Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.

Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos

Sėkmė tave visuomet lydės.

Sesuo Regina, dukterėčios Vaida ir Kristina su šeimomis

* * *

blank80 -mečio proga Lietuvos policijos veteranų asociacijos Garbės narį, buvusį Policijos departamento prie VRM Transporto policijos tarnybos vyriausiąjį komisarą Vincą BAGUŽĮ

Metai sužydėjo spalvingais –

Jubiliejiniais – žiedais!

Nors buvo saulės ir audrų, ir vėjo,

Nueitas prasmingas, ilgas kelias.

Ačiū už atsidavimą šeimai ir gimtajam kraštui!

Linkime neblėstančio optimizmo ir geros sveikatos.

Lai sukas dar ilgai gyvenimo ratas.

Žmona Ona, dukra Dainora su Tomu ir anūkai Austėja ir Adas su šeimomis bei proanūkė Liucija

* * *

blank

blank

Garbingo 100 metų jubiliejaus proga sveikiname Juozą Mickį

Brangus tėveli, seneli, proseneli – tvirtybės Ąžuole,

tavyje susikaupusios pačios didžiausios žmogaus dorybės ir dvasinės vertybės.

Tu visada buvai ir esi visiems mums puikiausiu pavyzdžiu, gerumo duona, kantrybės šaltiniu, šilumos versme,

tavo gyvenimo žingsnius visada puošė rūpestingas kuklumas.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės tavo buvimu šalia, tavo šviesiu protu ir sveikiname sulaukus garbingo jubiliejaus!

Tegul tave lydi stipri sveikata ir didelė visų mūsų pagarba ir meilė!

Dukra Loreta, anūkės Eglė ir Ginvilė, proanūkė Nida, Andrius ir žentas Valdas

* * *

blankGarbingo 100 metų jubiliejaus proga Juozą Mickį

Linkime stiprios sveikatos, aplinkinių pagarbos ir artimųjų meilės. Tegul kiekviena Jūsų diena būna užpildyta mažais kasdieniais džiaugsmais.

Pusbrolis Gintautas su žmona Birute

* * *

blankGražaus jubiliejaus proga Bronytę MASELIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,

Glėbį meilės su laukų gėlėm.

Tegu širdies dosnumas neišsenka,

Veide negęsta šypsena šilta.

Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės

Mes Tau linkim iš visos širdies.

Draugės Rima G.  ir Regina T.

* * *

blank70 metų jubiliejaus proga Zofiją Matiukienę, gyvenančią Kriugiškio kaime, Kriaunų sen.

Buvo džiaugsmo akimirkos,

Buvo liūdesio valandos…

Buvo pavasario audros,

Buvo alsus vasaros nuovargis

Brangus rudens susimąstymais…

Visko buvo šitam ilgam kely…

O dabar prieita toji aukštuma,

Nuo kurios malonu apžvelgti savo nuveiktus darbus,

Nugalėtus sunkumus.

Išaugo vaikai…

Tavo motiniška širdis, auksinės rankos visą gyvenimą buvo dalijamos artimiesiems. Gal todėl ir tos raukšlės, ir ta sidabrinė gija taip puošia ir taurina Tavo veidą.

Būk stipri, būk kantri, nes Tavęs laukia dar ilgas gyvenimo kelias. Gal ramesnis, tačiau toks pat reiklus meilės, pasiaukojimo, kantrybės saugant šventąją namų ugnį, dalijant išmintį ir gyvenimo patirtį.

Vaikai Aušra, Rasa ir Vaidas su šeimomis

* * *

blankMieloji mama, močiute Aldona,

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo

Devyniasdešimt įvairių žiedų!

Čia visko būta: saulės, vėjo,

Daug atradimų ir vilčių…

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimai,

Ir nueitų dienų graži rimtis.

Dėkojame TAU už meilę tyrą,

šildančią vaikų ir proanūkių širdis.

Arvydas, Martina, Adas ir Arnas

* * *

 

blank80 metų jubiliejaus proga Bronę MASELIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,

Raizgės raukšlės ir balo plaukai.

Tik širdis patikėti negali,

Kad tiek jau galėjo praeit.

Nusimesk rūpesčių naštą,

Praeitis tebūnie lyg daina.

Leisk šventės dienoj palinkėti,

Kad sėkmė, puiki sveikata lydėtų Tave visada.

Grigoniai, Janė ir Oksana

* * *

blank90 metų jubiliejaus proga Aldoną ALEKSANDRAVIČIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Garbingo amžiaus jubiliejus –

Vainikas metų praeities,

Kur rasi smilgų ir lelijų.

Tokia pusiausvyra lemties.

Kad pilką dieną šventė keičia,

O ją – sunki darbų našta…

Branginki, vertinki ir džiaukis

Dalia, kuri vien tau skirta.

Irena su šeima

* * *

 

blank

Garbingo 80 metų jubiliejaus proga Emiliją ALIŠAUSKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Gyvenime daug visko būta:

Svajonių, meilės, saulės ir vilčių,

Laukimo, skausmo, vėtrų ir audrų…

Gyvenime ne mes likimą pasirinkom,

Jis duotas mums vos žengus jo takais.

Gyvenime ne mes metus skaičiuojam,

Jie krenta žemėn lapais geltonais.

Buvusios bendradarbės Danutė T. ir Alma Z.

* * *

 

blank85 metų jubiliejaus proga Rikardą TALUTĮ, gyvenantį Sėlynės kaime

Ne gimimo datomis skaičiuojami metai,

O Jūsų nueitais keliais, darbais, tikslais, mintimis

Ir tai, kuo praturtiname kitus, mokėdami save dalinti.

Linkime stiprios sveikatos, artimųjų šilumos, tegul ateinantis laikas būna saulėtas, džiaugsmingas ir pilnas nuostabių minčių.

Dukros

* * *

blank60 metų jubiliejaus proga Vytautą PUKĖNĄ, gyvenantį Lukštų k.

Tegul ryškiausi gyvenimo džiaugsmai nušviečia Tau kelią,

O kiekvienos dienos kelionė priartina Tave prie svajonių išsipildymo.

Mama Ona, žmona ir brolis su šeima

* * *

blank90 metų jubiliejaus proga Bronių ČEPONĮ, gyvenantį Rokiškyje

Tiek kelio nuėjai neparklupęs – belieka tik žavėtis,

Tiek rūpesčių pakėlei nedejavęs – belieka tik žavėtis,

Tiek žodžių, šypsenų jau išdalinai – belieka tik gėrėtis.

Šiandien šviesių  minčių, kasdienės duonos

Ir daug sveikatos kupinų dienų norim palinkėti.

D. ir Z. Zavarskiai , D. ir A. Zavarskiai

* * *

blankJubiliejaus proga Kriaunų bendruomenės pirmininką Eugenijų DRISKIŲ

Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus,

Pasidabruoja plaukus, įrėžia veide raukšles,

Tačiau neužgesina širdies šilumos.
Daug šios šilumos per gyvenimo metus

Tu išdalinai savo šeimai, artimiesiems, draugams,

Daug jos dar Tavo širdyje.

Ačiū Tau už širdies gerumą, už išmintį, už meilę ir gražų buvimą kartu.

Tegul Tave dar daug metų lydi stipri sveikata ir didelė visų mūsų pagarba bei meilė!

Bendruomenės tarybos nariai: Valda, Regina, Laimonas, Ričardas, Virginijos ir Roberto Balčiūno šeima

* * *