Mūsų akys
Gimtasis Rokiškis Reklamos laikraštyje bei tinklapyje įkainiai

Reklamos laikraštyje bei tinklapyje įkainiai

„Gimtojo Rokiškio“ 2017 metų skelbimų ir reklamos kainos EUR be PVM

PaslaugaTipasKaina
Individualūs skelbimai iki 10 žodžių€ 2,94
per 10 žodžių, už kiekvieną žodį papildomai iki 25 žodžių€ 0,12
Užuojautostrumpos, paprastos€ 5,79
mokant pervedimu€ 7,24
išplėstos, eiliuotos€ 11,58
nekrologai, informacija apie laidotuves, 1 kv. cm€ 0,40
Sveikinimaiiki 50 kv. cm€ 9,81
daugiau nei 50 kv. cm, papildomai už kiekvieną kv. cm€ 0,12
užsakomieji rašiniai apie jubiliatus 1 kv. cm€ 0,40
Įmonėms iki 50 kv. cm€ 19,63
daugiau nei 50 kv. cm, papildomai už kiekvieną kv.cm€ 0,24
Skelbimai apie rastus daiktus--
Nespalvotos nuotraukos (3x4 cm)nemokami
sveikinimuose, užsakomuose rašiniuose, nekrologuose, informacijoje apie velionįnemokamos
Reklama (įmonėms "dėkoja")1 kv.cm nespalvotuos psl.€ 0,52
1 kv.cm spalvotuose psl€ 0,82
Tekstinė reklama (reklaminiai-informaciniai rašiniai)1 kv.cm nespalvotuose psl.€ 0,40
1 kv.cm nespalvotuose psl.€ 0,62

Nuolaidos (taikomos tik esant išankstiniam apmokėjimui)

PaslaugaTipasNuolaida
Kartojimo2-4 kartai5%
5-10 kartų10%
11 kartų ir daugiau15%
Už visiškai paruoštą reklamos maketą *Pastaba: nuolaidos (kartojimo, maketo) nesumuojamos, o taikomos viena po kitos5%
Pastaba: nuolaidos (kartojimo, maketo) nesumuojamos, o taikomos viena po kitos5%
Kainos priedaiUž pageidaujamą specialią vietą10%
Reklama laikraščio pirmajame puslapyje (ne daugiau kaip 300 kv.100%
Reklama laikraščio paskutiniame puslapyje (ne daugiau kaip 500 kv. cm.)50%
Reklaminiams rašiniams, kuriuos turi parengti redakcijos žurnalistasiki 20%

* pateikiamą elektroniniu formatu uždarame faile (.tif, .jpg praplėtimais)

Reklaminių skydelių ir skelbimų kainos www.grokiskis.lt

PaslaugaTipasKaina
Reklaminis skydelis (728x90) po dienos tema (1 parai)Paprastas skydelis€ 1,45
Reklaminis skydelis (300x100) dešinėje puslapio pusėje (1 parai)Paprastas skydelis€ 0,97
Reklaminiai-informaciniai rašiniai (1 parai)-€ 15
Individualūs skelbimai kai skelbimą spausdiname laikraštyje "Gimtasis Rokiškis"Pirmą savaitę€ 0,58 ( su PVM)
Antrą savaitęnemokamai
Nuotraukos (automobilių, nekilnojamojo turto ir kt.)Nuotraukos kainanemokamai

Techninės sąlygos

Laikraštis leidžiamas spalvotas tris kartus per savaitę 2, 3, 3 spaudos lankų: antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais.

Puslapio matmenys: aukštis – 400 mm, plotis – 265 mm, puslapyje – 5 skiltys, skilties aukštis – 400 mm, plotis – 50 mm, tarpai tarp skilčių 4,23 mm, bendras puslapio plotas 1060 kv. cm. 1-ojo puslapio matmenys: 4 skiltys, skilties plotis 63 mm.

Dėl nestandartinio maketo reikalingas išankstinis suderinimas. Skelbimų ir reklamos šriftas turi būti ne mažesnis nei 8 punktų. Pirmajame laikraščio puslapyje politinių partijų reklama nespausdinama.

Už skelbimų ir reklamos turinį bei kalbą redakcija neatsako. Kainyne nurodytos kainos, nuolaidos ir priedai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. Visos anksčiau išleistos kainos negalioja.

REKLAMOS UŽSAKOVAMS ir PRENUMERATORIAMS

Buhalterė Sigita Kilkuvienė
Tel./faks. (8-458) 51833, (8-620) 78227
buhalterija@grokiskis.lt

Reklamos vadybininkė Jolanta Urbonienė (įmonių reklama ir prenumerata)
Tel. (8-458) 71656, (8-620) 78241
reklama@grokiskis.lt

Apmokėjimo sąlygos:

Prie reklamos, skelbimų kainos pridedamas PVM mokestis.

Redakcijos rekvizitai:

UAB „Gimtasis Rokiškis“
įmonės kodas 173030846
PVM kodas 730308419
a.s. LT164010041500010325, AB DNB bankas
Nepriklausomybės a. 22, Rokiškis