Gimtasis Rokiškis Žymos Užuojauta

Žyma: Užuojauta

Užjaučiame

0
Netektis, o gal žvaigždė? Išsivedė brangiausią žmogų. Lemtis, o gal gyvenimas? Paliko begalinį skausmą... Dėl Antano JAKUČIONIO mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną, dukras ir visus...

Užjaučiame

0
Sunku rasti paguodos žodžius, kurie sumažintų skausmą netekus brangiausio žmogaus. Mirus Antanui JAKUČIONIUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Vitalijai, dukroms Dianai ir Jurgitai. Buvę ūkio vadovai.

Užjaučiame

0
Nuoširdžius užuojautos žodžius tariame ilgametei Obelių saviveiklininkei Alei Mitalauskienei dėl mylimos mamytės mirties. Buvę Obelių kultūros namų saviveiklininkai ir vadovai

Užjaučiame

0
Dėl Stepono MELIŪNO mirties, nuoširdžiai užjaučiame atrimuosius. Klubo „Energetikas“ medžiotojai