Gimtasis Rokiškis Žymos Albinas Urbonas

Žyma: Albinas Urbonas

Vietoje senojo Pandėlio „aerodromo“ – stambiųjų atliekų surinkimo aikštelė

1
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą parengė ir pandėliečiams pristatė UAB „Ekokonsultacijos“ specialistės. Pristatyme dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai – UAB Panevėžio regiono atliekų...