"Pumpurėlio" jubiliejaus akimirka. D. Zibolienės nuotr.

Sunku patikėti, kad Rokiškio lopšelis–darželis „Pumpurėlis“, rūpindamasis kitais, jau gyvuoja 40 metų. Keturiasdešimt rugsėjų su gausybe nedrąsių mažylių, įsikibusių į rankas tėveliams ir mamytėms, tiek pat prisirišimo rudenių, žiemų, pavasarių ir vasarų, pamilti ir užauginti vaikystės sparnai, paspaustos išsiskyrimui rankos.

Vertybės
Ikimokyklinė įstaiga yra nuostabus pasaulis, kur vyksta nepakartojamas gyvenimas, kur vaikai džiaugiasi, liūdi, myli. Mūsų, suaugusiųjų, tikslas – tą vaikų pasaulį puoselėti, sukurti gražesnį, jaukesnį. Lopšelyje–darželyje „Pumpurėlis“ daug dėmesio skiriama vaikų meniniam, muzikiniam, kūrybiniam ugdymui. Per tiek laiko keitėsi darželio išorė, vidus, darbuotojai, kieme užaugo medžiai…
Visada siekėme ir siekiame ugdyti vaikams gėrio, grožio, tiesos, atjautos silpnesniam supratimą, formuoti etnokultūros pradmenis, sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti suvokti ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus. Juk vaikystėje įgytos žinios, patirti įspūdžiai išlieka visam gyvenimui.
Džiaugiamės, kad užaugę „Pumpurėlyje“ sugrįžta ir atveda savo atžalas. Tikime, kad buvę auklėtiniai įstaigą prisimena, nori, kad ją lankytų ir jų vaikai.

Sunkumai
Ateidama dirbti į darželį, turėjau mažai vadybinės patirties. Nepasakyčiau, kad buvo lengva, nes daug ko nežinojau. Formavosi, brendo kolektyvas, išmokome vieni kitus suprasti. Sukurti įstaigai nuo tuščių sienų reikėjo daug sveikatos, kantrybės ir užsispyrimo. Atėjau dirbti su nuostata, kad privalau susidoroti su visais siunčiamais iššūkiais.
Prisimenu 1991–1992 mokslo metus: staigiai mažėjo vaikų, reikėjo mažinti darbuotojų etatų. Tai skausmingiausias metas mano darbo praktikoje. Tam reikėjo psichologinių žinių, vidinės stiprybės. Labai skaudu pranešti žmogui apie atleidimą, atsisveikinti su juo.
Vienu metu buvo bandyta viso darželio patalpas panaudoti kitiems tikslams, man net pasiūlytos kitos pareigos. Tada pagalvojau: ne – juk už mano nugaros visas būrys moterų, jos neteks darbo, o mane grauš sąžinė, kad jų neapgyniau. Tuo metu savivaldybėje atsakingas pareigas užėmęs T. Chadyšas tvirtai pasisakė prieš įstaigos paskirties keitimą. Taigi „Pumpurėlis“ išliko ir gyvuoja šiandien. Ačiū, gerbiamas Tadai.

Dienos šviesa
Įstaigos, kaip ir žmogaus, gyvenimas skaičiuojamas nuveiktais darbais. Lopšelio–darželio „Pumpurėlis“ darbuotojos padarė jų daug ir gerų. Į įstaigą atėjo neįgalių vaikų. Buvome pirmieji rajone, kurie, paėmę tokius vaikus už rankos, išvedėme juos į „dienos šviesą“, ko iki mūsų niekas neišdrįso padaryti. Džiaugiamės tą padarę, šie vaikai tapo ne tik „Pumpurėlio“, bet ir visos visuomenės dalimi. Šiandien jie ne tik darželyje, bet ir Rokiškio mokyklose, ugdymo įstaigose.

Pagalbininkai
Visada turėjome gerų pagalbininkų. Šiandien tariu nuoširdžius padėkos žodžius Ledinai ir Antanui, Rasai ir Daliui, Rasai ir Andriui Trumpoms. Jų nupirktais baldais, žaislais, sporto priemonėmis, įrengta puikia sporto sale, perline vonia vaikai džiaugiasi jau daugelį metų.
Rotary klubo dovanota aikštelė vaikams, tvarkingi, saugūs pavėsinių stogai, durys, toks reikalingas specialus vežimėlis neįgaliam vaikui. Už supratingumą ir pagalbą ačiū rotariečiams vyrams ir jų antrosioms pusėms.
Savo iniciatyva gerus darbus daro UAB „Gimtasis Rokiškis“ kolektyvas. Bendrovės valdybos pirmininkės Sigitos Kilkuvienės dėka kiekvienais metais šv. Kalėdų proga vaikai palepinami knygutėmis, žaislais, saldžiomis dovanėlėmis.
Ačiū Aldonai Kanopienei už organizuotą gerumo akciją.

Buvo, yra ir bus
Šiandien kreipiuosi į visas darbuotojas, kurioms „Pumpurėlis“ buvo, yra ir bus. Į visas dalijusias ir tebedalijančias save mažiesiems pumpurėliams. Vienos iš pašaukimo, kitos iš būtinybės, vienos ilgiau, kitos trumpiau, bet visos kartu atėjusios į 2016-uosius jubiliejinius metus. Džiaugiuosi, kurios sunkiu kasdienybės keliu, bet šviesia širdimi, moka ateiti į šventes, nors ir kuklias, bet dar labiau sutelkiančias dalinti save mažiesiems, jų tėveliams, kolegoms. Daug gerų, darbščių žmonių sutikau per tuos metus. Jie padėjo ir medžius sodinti, ir skausmu bei džiaugsmu pasidalyti.
Dėkoju visoms, kurios buvote supratingumu šalia per mano 40 metų bandymus „Pumpurėlyje“ sukurti jaukius namus mažiems ir dideliems. Ačiū už neskaičiuotus viršvalandžius, komandinį darbą, pagalbą visur ir visada. Jeigu per tuos 40 metų „Pumpurėlyje“ buvo gerų permainų, tai visų jame dirbančiųjų dėka.
Linkiu visoms būti sveikoms ir laimingoms. Būkite gražios mintimis, siekiais ir darbais. Būkite laimingos rugsėjį sutikdamos naujai atėjusius, pakylėdamos ant rankų, paglostydamos galvytę, nuramindamos. Būkite laimingos išleisdamos į mokyklą su išleistuvių dainomis, šokiais ir nubraukta ašarėle. Tegu pildosi slapčiausios svajonės, laimingi auga Jūsų globojami mažieji pumpurėliai.
Po 40-mečio eis naujas dešimtmetis. Eis po tuo pačiu dangumi, kur kovo baltuos pataluos surašyti „Pumpurėlio“ gimtadienio „popieriai“. Ir taip diena po dienos, metai po metų darželio link mirgės gyvosios raidės: mažos ir didelės pėdos, visų šiuos vartelius kantriai varstančių. Tegul ir toliau šioje įstaigoje išlieka gražus vaikystės pasaulis.

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie