Donata Apalionija ir Kazys Baltrėnai jaunystėje ir su provaikaičiu Joriu. V. Bičiūnaitės ir Baltrėnų archyvo nuotr.

Jiedu išaugino du sūnus. Vyresnysis Vidmantas gyvena Kaune, jaunėlis Audris – Kupiškyje. Senoliai džiaugiasi, kad birželio 15 d. prie šventinio stalo susės net 17 artimųjų – sūnūs ir marčios, keturi vaikaičiai su antrosiomis pusėmis bei trys provaikaičiai. Tačiau tikrasis jubiliejus sueina 11 d.

Jaunystėje abu suvedė Kazio brolis. Donata dirbo pagal paskyrimą Biržų rajone Geidžiūnų bažnytkaimyje felčere, o tuo metu Kazys buvo paskirtas „Žemės maitintojos“ kolūkio vadovu Vabalninko rajone. Susipažinę nebeišsiskyrė. Tai buvo 1959-aisiais. O kokios buvo vestuvės? Baltrėnai prityla. Pasirodo, vestuvių puotos, kaip ir baltos nuotakos suknelės ar prašmatnių ceremonijų, nebuvo, nes taip sutapo, kad tuomet į anapilį teko išlydėti artimą žmogų. Kazys neslepia – buvo partinis. Visgi slapta susituokė ir Geidžiūnų bažnyčioje.

Kalviuose įsikūrė 1962 m., tada,  kai valdžia, pasak Kazio, „atmetė“ į šiuos kraštus vadovauti kolūkiams. Vyrui teko būti „Mičiurino“, vėliau prie jo prijungtam „Gegužės 1-osios“ kolūkiui. Kazys buvo vertingas specialistas – baigęs Marijampolės žemės ūkio technikumą, vėliau – Žemės ūkio akademijoje agronomijos specialybę. Sujungtame kolūkyje buvę sunku vadovauti, tad savo noru metė šias pareigas. Paskui dirbo Kamajų apylinkės pirmininku, viršaičiu, kol kaip agronomą priprašė padirbėti agrarinėje tarnyboje, iš kurios išėjo į pensiją.

Išsamiau skaitykite „Gimtajame…“

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie