blank
Redakcijos archyvo nuotr.

– Patvirtinta nauja Leidimų ar sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimo ir želdinių atkuriamosios vertės atlyginimo tvarka. Kas joje kitaip nei buvusioje tvarkoje?

Visais atvejais, kai norima kirsti ar genėti želdinius, reikia kreiptis į rajono seniūnijas pagal želdinių buvimo vietą. Suderinus su atsakingais specialistais bus sprendžiama, ar reikalinga komisijos išvada, ar ne. Komisija sprendžia tik tuos atvejus, kada ketinama šalinti ar genėti 10 ir daugiau saugotinų medžių ar krūmų vienoje teritorijoje arba viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

– Ką svarbiausia žinoti tvarkantis sodybos sklype ir žemės ūkio paskirties žemėje?

Taigi, jei ketinama šalinti ar genėti 10 ir daugiau saugotinų medžių ar krūmų, privačios žemės savininkas turi kreiptis į rajono savivaldybės administraciją ir jai pateikti prašymą (į komisiją pareiškėjas nesikreipia). Administracija leidimą išduoda, jeigu numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams. Jei yra prieštaravimas, leidimas neišduodamas. Pateikiamas motyvuotas paaiškinimas, kodėl neišduotas leidimas.

– Per kiek laiko privačios žemės savininkas sulauks atsakymo ir galės imtis darbų?

Prašymą administracija  turi išnagrinėti ne vėliau kaip per  20 darbo dienų. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo leidimo išdavimo dienos savivaldybės interneto svetainėje paskelbiama informacija apie išduotą leidimą. Svarbiausia tai, kad leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti tik suėjus 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomus darbus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje. Taigi tai atskirais, sudėtingesniais atvejais gali užtrukti ir apie mėnesį.

Išsamiau skaitykite „Gimtajame…“

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments