blank

BENDRIEJI REIKALAVIMAI BITININKAMS

  1. Ūkinių gyvūnų registre (toliau – Registras) bitininkai pažymi registruoto bityno bičių laikymo vietas, nurodo, o pasikeitus – patiklina savo kontaktus. Duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių laikytojai turi teikti Registrui ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Prieš 3 kalendorines dienas apie būsimą registruoto bityno bičių perkėlimą ar naujų bičių avilių pastatymą, registruoto bityno bičių perkėlimo ar naujų bičių avilių pastatymo vietą pažymi Registre. Registraciją vykdo patys elektroniniu būdu arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus teritorinio padalinio (toliau – VMVT) darbuotojų pagalba.
  2. Bičių laikytojas turi laikytis Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180, reikalavimų, turėti bityno pasą. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo bityno paso išdavimo, bičių laikytojas turi suženklinti ir sunumeruoti visus bityno avilius.
  3. Prie įėjimo į žemės valdos, kurioje nuolat ar laikinai laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 20 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu „Bitės!“ ir bičių laikytojo kontaktai.
  4. Jei bičių laikytojai medunešio metu perveža avilius su bičių šeimomis į kitą vietą, jie apie tai nedelsiant turi informuoti VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra nuolatinė bityno vieta, ir VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje numatoma laikinai pastatyti avilius su bičių šeimomis.
  5. Medingųjų augalų žydėjimo metu bičių laikytojui leidžiama atvežti ir pastatyti avilius su bičių šeimomis ne arčiau kaip:
  • 2,5 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje šis bičių ganyklų pagerinimui pasėjo ne mažiau kaip 1 ha medingųjų augalų ar pasodino ne mažiau kaip 0,5 ha medingųjų medžių ar krūmų;
  • 1 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje natūraliai auga medingieji augalai;
  • aviliai gali būti pervežami tik tuo atveju, jei bičių laikytojas turi sklypo savininko raštišką sutikimą.
  1. Bičių laikytojas, turintis bityną, aktyvios bičių veiklos metu turi užtikrinti, kad:

6.1. nuo jo įrengtų avilių, esančių bityne, būtų ne mažesnis kaip 100 m atstumas iki rekreacinių teritorijų, ne mažesnis kaip 10 m atstumas iki kelio, pėsčiųjų ar dviračių tako, ne mažesnis kaip 5 m atstumas iki besiribojančios žemės valdos, kurioje yra gyvenamieji namai, ne mažesnis kaip 50 m atstumas iki statinių, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, arba žemės valdų, kuriose ganomi ūkiniai gyvūnai. Minimalių atstumų reikalavimas aviliams netaikomas, kai teritorija, kurioje jie įrengti, yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2 m aukščio;

6.2. avilių lakos būtų atgręžtos į bičių laikytojo žemės valdos vidurį, išskyrus atvejus, kai avilių lakos yra ne žemiau kaip 2 m aukštyje virš žemės;

6.3. būtų laikoma ne daugiau kaip 1 bičių šeima 1 are žemės valdos, išskyrus atvejus, kai bičių laikytojas turi visų besiribojančių žemės valdų savininkų ar naudotojų rašytinius sutikimus, kuriais patvirtinama, kad žemės valdos savininkai ar naudotojai leidžia bičių laikytojui laikyti daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės valdos.

7. Bičių laikytojai, nebelaikantys bičių, privalo išsiregistruoti iš Registro.

 

REIKALAVIMAI ŽEMĖS NAUDOTOJAMS, NAUDOJANTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė „Pavojingas bitėms“, ar augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės (toliau – augalai, kuriuos lanko bitės), sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė „Pavojingas bitėms“, sėją privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas informuoti bičių laikytojus, kurių registruoto bityno bičių laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo bitėms pavojingais produktais purškiamo ar apsėjamo žemės sklypo ribos. Informaciją apie tai į PPIS elektroniniu būdu įkelia pats žemės naudotojas arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą.

Gavęs pranešimą apie planuojamą purškimą ar sėją, ŽŪIKVC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo/ sėjamo žemės sklypo ribos.

Jei žemės naudotojas pranešime nurodytą dieną purškimo ar sėjos nevykdys, jis nedelsdamas privalo paskelbti per PPIS apie darbų atšaukimą.

Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kontaktai, vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas.

ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html) skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus bitėms pavojingais profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ir apdorotos bitėms pavojingais augalų apsaugos produktais sėklos sėją.

Užs. 991

Rokmelsta
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments