Jaunimo iniciatyvoms skatinti šių metų rajono biudžete skirta 8 000 Lt. Aktyvios jaunimo grupės pateikė 18 projektų, kurių bendra suma siekė beveik 54 tūkst. litų. Organizacijos, pageidavusios daugiausia lėšų savo idėjoms įgyvendinti, negavo nė lito… 

Stotis be grafičių
Daugiausia rajono biudžeto lėšų – net 7 000 Lt – pageidavo Jurgio Kairio skautų draugovė, Rokiškio jaunųjų ledo ritulininkų klubas „Sparta“ – 6 200, neformali grafičių mėgėjų grupė – 6 100 Lt. Šie projektai nesulaukė Rokiškio rajono jaunimo reikalų tarybos (RJRT), skirstančios lėšas, narių dėmesio: jiems finansuoti neskirta nė lito. Lėšų taip pat negavo: Salų kaimo bendruomenės neformali jaunimo grupė „Verdenė“, pageidavusi 930, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokinių taryba – 2 600, Panemunėlio jaunimo krepšinio komanda „Fazė“, planavusi surengti Joninių šventę – 2 000 Lt sumą bei Laibgalių bendruomenė – 2 200 Lt.
Anot RJRT pirmininko, rajono mero patarėjo Albino Urbono, bene labiausia gaila neįgyvendintos grafičių piešėjų idėjos. Jie norėjo papuošti miesto aplinką, tačiau pasirinko netinkamą objektą. „Jaunieji dailininkai planavo išdažyti Rokiškio autobusų stotį. Tačiau pirmiausia reikėtų šį pastatą apmūryti, o tik po to jį nudažyti. Jeigu darbų procesas vyktų kitaip,  pinigus išmestume į balą“, – įsitikinęs p. Urbonas. Tarybos pirmininkas nedetalizavo, kodėl nefinansuoti kiti projektai, tik paaiškino, jog kitais metais reikėtų peržiūrėti lėšų skirstymo tvarką.

Visas straipsnis antradienio „Gimtajame…“

Dalia Zibolienė

kultūrkė mažas

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie