Kad geologiniai tyrimai yra svarbi ir kartais itin reikalinga procedūra girdėjusių yra nemažai, tačiau vis dar kyla daug klausimų, kai pradedama gilintis į šią sritį – kokia geologinių tyrimų esmė, kam jie reikalingi, kaip atliekami ir kokia iš jų nauda. Nors internete informacijos gana daug, tačiau patikimiausia ta, kuri išgirsta iš specialisto lūpų. Tad savo patirtimi sutiko pasidalinti ir į svarbiausius klausimus atsakyti Klaipėdos statybos kompanijos įkūrėjas ir savininkas Ričardas Petrikauskas.

Pirmiausia, pats abstrakčiausias klausimas – ką reiškia ir kas tai yra geologiniai tyrimai?

Galima atsakyti formaliai, jog geologiniai tyrimai – įstatymais reglamentuotas procesas, neatskiriama statinių pamatų projektavimo ir statybos proceso dalis. Kalbant buitiškiau ir paprasčiau, galima pasakyti, jog geologiniai tyrimai – tai procedūra, atskleidžianti itin svarbius duomenis apie žemės gelmių sandarą, suteikiantis statyboms būtiną informaciją, t. y. apie pastato pagrindą, požeminę terpę. Būtent atlikus geologinius tyrimus išsiaiškinami gruntų ir uolienių parametrai.

Būtina žinoti, kad geologiniai tyrimai apima geologinių, hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių tyrimus, kiekvienas iš jų atskleidžia statyboms, statinių projektavimui aktualią informaciją.

Ar visada reikalingi geologiniai tyrimai?

Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, geologiniai tyrimai reikalingi ne visada. Jų nebūtina atlikti statant mažesnį nei 80 m2 pastatą. Tačiau neišvengiamai geologinių tyrimų prireiks tuomet, kai statybos numatomos atlikti karstinėse Lietuvos vietovėse ar ten, kur vyksta specifiniai geologiniai procesai.

Minėtam techniniam reglamente taip pat numatytos aplinkybės, kurioms esant reikalingi geologiniai tyrimai, t. y. inžinerinėms geologinėms sąlygoms įvertinti, namo (ar bet kokio kito statinio) statybai pagrįsti, bet kurios pastato konstrukcinės dalies (pavyzdžiui, pamatų) sprendiniams pagrįsti, statybos darbų technologijos projektui parengti, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui atlikti. Taip pat geologiniai tyrimai yra būtini tais atvejais, kai įvyksta statinių avarijos, kai prireikia statinio ekspertizės ir pan.

Tai nėra labai paprastas procesas – jis atima ir laiko, ir žinių. „Savo Klaipėdos statybos kompanijoje esu subūręs tokius specialistus, kurie ne tik profesionaliai atlieka geologinius tyrimus, tikslingai parinkdami tyrimo sudėtį, apimtį ir priemones, reikalingas tiksliems rezultatams gauti, bet ir visuomet laikosi teritorijoje nustatyto režimo, laikosi darbų teritorijoje nustatytos tvarkos, griežtai vadovaujasi  geologinių tyrimų užduotimi“ – užtikrino ne vienerius metus geologinius tyrimus atliekančios Klaipėdos statybos kompanijos savininkas R. Petrikauskas.

Kiek laiko užtrunka atlikti geologinius tyrimus?

„Tai vienas pagrindinių klausimų, kaip ir tai, kiek kainuos geologiniai tyrimai“ – sakė R. Petrikauskas.

Geologiniai tyrimai gali užtrukti iki trijų mėnesių. Iš tiesų tai priklauso nuo specialistų užimtumo, taip pat nuo kiekvieno individualaus atvejo. Laikas reikalingas dėl to, kad geologiniai tyrimai apima ne vieną būtiną atlikti veiksmą. Pavyzdžiui, pasak R. Petrikausko, jeigu gyvenamojo namo statybai  prireikė geologinių tyrimų, būtina atlikti gręžinių gręžimą, kuris nustato geologinę sandarą, atlikti statinio zondavimą, kuris apskaičiuoja statybvietės geotechnines ir geoekologines savybes, atlikti dinaminį zondavimą, kuris nustato grunto savybes virš ir po gruntiniu vandeniu, bei atlikti vandens slėgio matavimą. Kiekvienas darbas turi savo specifiškumą ir jam atlikti reikia laiko.

Aptariant laiko klausimą, vertėtų kartu paminėti ir apie geologinių tyrimų kainą. Dažniausiai kaina nustatoma atsižvelgiant į tiriamos žemės teritorijos (sklypo) lokaciją, tyrimų taškų skaičių ir kitus specialistams svarbius veiksnius. Tad jei įmonėje yra pateiktas geologinių tyrimų kainininkas, jis veikiausiai yra preliminarus.

Susidomėję grunto tyrimais, visuomet gali kreiptis į patikimą ir ilgametę patirtį geologinių tyrimų srityje sukaupusius Klaipėdos statybos kompanijos specialistus: tel. 8 686 530 20, el. paštu info@ksk.lt arba užpildę paraišką internete – https://www.kskompanija.lt/grunto-ir-geologiniai-tyrimai/.

Užs. 564

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie