blank
Asmeninių archyvų nuotr.

Susidomėjimas auga

2020-aisiais jaunieji verslininkai buvo itin aktyvūs – SVV plėtros programos vertinimo komisija svarstė rekordinį – 102 – paraiškų skaičių. Paramos kreipėsi 69 rajono verslo subjektai ir fizinis asmuo dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Parama suteikta 95 pateiktoms paraiškoms: 30 uždarųjų akcinių bendrovių (2019 m. parama suteikta 16), 5 asmenims, vykdantiems individualiąją veiklą (2019 m. – 3), 23 mažosioms bendrijoms (2019 m. – 21), viešajai įstaigai ir 4 individualiosioms įmonėms.

Savivaldybės administracijos direktorius, SVV plėtos programos komisijos pirmininkas Andrius Burnickas teigė nuo pat sausio mėnesio sulaukiantis besidominčiųjų parama ir jos galimybėmis skambučių. „Tai geras ženklas. Duomenys rodo, kad rokiškėnai – verslūs žmonės, nebijo prisiimti atsakomybės, rizikos, net pandemijos metu steigia naujas įmones, darbo vietas. O verslas – mūsų varomoji jėga, todėl savivaldybė taip pat suinteresuota imtis priemonių, kurios padėtų kurti ar plėtoti verslą. Ši parama ypač svarbi pradedantiesiems, todėl kasmet tobuliname šios programos nuostatus, siekdami efektyvaus lėšų panaudojimo ir atsižvelgdami į poreikius. Mūsų prioritetas – besikuriančios ir veiklą pradedančios įmonės bei naujų verslo idėjų skatinimas, todėl vasario mėnesį rajono savivaldybės taryba patvirtino naują programos nuostatų redakciją“, – teigė A. Burnickas.

Programa tobulinama atsižvelgiant į poreikius

Pasikeitus įstatymų bazei, paramos gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, vykdantys ekonominę veiklą – t. y. paraiškas paramai gauti gali teikti ne tik įmonės ar asmenys, dirbantys pagal individualiosios veiklos pažymą, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Svarbu, kad jos vykdytų ekonominę veiklą  rajono teritorijoje ir atitiktų nuostatuose numatytus kitus kriterijus.

Atlikta ir dar viena nuostatų korekcija, susijusi su paramos dydžiu. Paraiška, kuria prašoma finansuoti iki 500 Eur, vertinama komisijos narių ir sprendimai priimami balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininkas.

„Pernai kai kuriems verslininkams teko itin menka suma, todėl nuspręsta, kad administracinį vertinimą įveikusios paraiškos iki 500 Eur nebūtų vertinamos balais ir kompensuojamų išlaidų suma svariau prisidėtų prie įmonės vystymosi“, – sakė komisijos pirmininkas A. Burnickas.

Per pandemiją nemažai verslų buvo priversti imtis elektroninės prekybos dėl apribojimų. Rajono savivaldybė reaguoja į susiklosčiusią situaciją Lietuvoje ir el. paslaugų tendencijas. Iki šiol dėl internetinių svetainių ir kitų el. informacijos priemonių kūrimo išlaidų kompensavimo galėjo kreiptis tik įmonės, įsteigtos ne seniau nei prieš 18 mėn. nuo paraiškos pateikimo dienos. Šiemet įmonės gyvavimo laikotarpio apribojimas nebebus taikomas. Bus iš dalies kompensuojamos vienos įmonės ne daugiau nei vienos internetinės svetainės sukūrimo išlaidos. Kovo 31 d. planuojama atidaryti bendradarbiavimo centrą „Spiečius“, todėl ne tik asocijuotos rajono verslo struktūros, bet ir BC „Spiečius“ galės teikti prašymus kompensuoti projektų ar programų, gerinančių verslo aplinką, išlaidas.“

Didėja galimybių spektras

Kaip minėta, šiemet didžiausias dėmesys skiriamas pradedantiems verslininkams, todėl kilnojamojo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos bus kompensuojamos įmonėms, kurios vykdo veiklą ne ilgiau nei penkerius metus iki paraiškos pateikimo dienos. Svarbu nepamiršti, kad išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su jų vykdoma veikla, o įsigyjamo turto vieneto vertė – ne mažesnė nei 500 Eur.

Korekcijų neišvengė ir nuomos išlaidų kompensavimo mechanizmas. Nuo šių metų kompensuojama ne tik patalpų nuoma, bet ir sumokėti komunaliniai mokesčiai jaunoms (ne vėliau kaip prieš 18 mėn. nuo paraiškos pateikimo dienos įsteigtoms) įmonėms, taip pat įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19 viruso, įrašytoms į VMI skelbiamą aktualų sąrašą, nepriklausomai nuo jų veiklų trukmės. Pabrėžtina, kad šioms rajono SVV įmonėms patalpų nuomos ir sumokėtų komunalinių mokesčių kompensavimas numatomas ne ilgiau kaip už karantino laikotarpį. Jei karantino laikotarpis apima ne visą mėnesį, kompensacija taikoma už visą mėnesį.

Teikiant paraišką svarbu atkreipti dėmesį

Teikiantiems paraiškas reikėtų atkreipti dėmesį į programos priemonių teikimo sąlygas. Jos taip pat papildytos. Svarbu tai, kad verslo subjektai prie projekto paraiškos turi pateikti visus privalomus dokumentus iki SVV plėtros programos vertinimo komisijos posėdžio likus ne mažiau nei dviem darbo dienoms. Nepateikus reikiamų dokumentų ar laiku neužpildžius paraiškos, jeigu buvo prašoma tai padaryti, paraiška atmetama. Taip siekiama visiems pareiškėjams suteikti vienodas sąlygas teikti paraiškas, kad nebūtų piktnaudžiavimo teikiant dokumentus.

Pildydami projekto paraišką, pareiškėjai turėtų pagrįsti išlaidų pobūdį – kam ir kokiu tikslu patiriamos išlaidos, kad vertinant paraišką būtų mažiau dviprasmybių ir neaiškumų tiek komisijos nariams, tiek pareiškėjams.

Planuojamas paraiškų startas – gegužės 1 d. Prieš pradedant paraiškų priėmimą bus rengiamas seminaras ir dar kartą pristatyta nauja nuostatų redakcija, pakeitimai. Bus akcentuojama, į ką atkreipti dėmesį norint tinkamai užpildyti paraišką, seminaro dalyviai turės galimybę išsiaiškinti juos dominančius klausimus.

Išlaidų kompensavimas teikia daugybę privalumų rajono smulkiajam verslui, todėl paramos verslininkai ketina kreiptis ir šiemet.

 

blank„Užtikrina darbo kokybę“

Egidijus Katinauskas

Padangų serviso „Trečias brolis“ savininkas

Pernai įsigijome mobilųjį žirklinį keltuvą ir montavimo stakles. Šios priemonės užtikrina geresnes darbo sąlygas, greičiau aptarnaujame klientus.

Dėl šios įrangos įsigijimo, įmonės logotipo kūrimo bei reklamos išlaidų kompensavimo kreipėmės į rajono savivaldybę paramos ir ją gavome.

Smulkiajam verslui tokio pobūdžio kompensacijos labai padeda – leidžia greičiau įsibėgėti, gerinti darbo kokybę ir net sukurti naują darbo vietą.

Įsigijome „Nasa“ technologijų pagrindu amerikiečių įmonės „Hunter“ sukurtą ratų suvedimo stendą bei daug kitos įrangos naujam servisui P. Cvirkos gatvėje, todėl ir šiais metais teiksime paraiškas kompensacijai gauti.

blank„Padeda siekti tikslų ir pakilti į aukštesnį lygį“

Simona Skrandauskaitė

Vizažo specialistė

Kreipiausi paramos permanentinio makiažo bazinio kurso mokymams ir ją gavau. Už atgautus pinigus įsigijau permanentinio makiažo mašinėlę. Ar planuoju vėl teikti paraišką? Taip, nes noriu tobulėti, o tai nemažai kainuoja. Labai džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybė padeda tokiems specialistams kaip aš siekti tikslų ir pakilti į aukštesnį lygį.

blank„Finansuotos būtinosios išlaidos“

Ieva Kilienė

STEAM mokyklos įkūrėja

Parama buvo skirta reklaminių produktų ir anglų kalbos mokymų išlaidoms kompensuoti. Šios paramos nauda labai aiški – išlaidos man buvo būtinos: tiek naujų vizualinių sprendimų reikėjo, tiek anglų kalbai tobulinti. Tai buvo būtinų išlaidų finansavimas. Šiais metais turbūt paramos nesikreipsiu, nes keičiu kryptį, bet visiems, kurie atitinka taisykles ir reikalavimus, rekomenduoju tai daryti.

Užs. 302

Subscribe
Informuoti apie
guest
1 Comment
Naujausius
Seniausius Įvertinimą
Inline Feedbacks
View all comments
Nasa instruktorius
Nasa instruktorius
2021 24 kovo 13:42

Svarbiausia Egidijau kad rastum darbuotojų NASA
technologijomis apmokytų :))