Įstaigos pavadinimas: UAB Rokiškio autobusų parkas yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, buveinė – Panevėžio g. 7, Rokiškis

Pareigos: bendrovės vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)
Pareigų pavadinimas: direktorius
Darbo užmokestis: pastovioji dalis 1936 Eur/mėn. (kinta atsižvelgiant į bendrovės apyvartos ir Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio pokyčius)
Darbo vieta (miestas): UAB Rokiškio autobusų parkas, Panevėžio g. 7, Rokiškis
Darbo sutarties trukmė: direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.
Reikalavimai:

Bendrovės vadovas privalo atitikti specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo transporto srityje. Patirtimi viešojo transporto srityje laikoma patirtis, įgyta dirbant įmonėje, turinčioje Lietuvos Respublikoje išduotą licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais arba Lietuvos Respublikoje išduotą licenciją vežti keleivius autobusais vidaus maršrutais;
 • žinoti bendrovės struktūrą ir funkcijas, ūkinę veiklą, jos vystymosi tendencijas;
 • žinoti (išmanyti) bendrovės pagrindinės veiklos organizavimą ir valdymą, darbo santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti bendrovės veiklą;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo pagrindus; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą UAB Rokiškio autobusų parko valdybai (1 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, „Sodros“ išrašą ar kt.);
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (2 priedas);
 • savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu).
Papildoma informacija: konkursą laimėjęs kandidatas bus skiriamas į pareigas tik Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gavus informaciją, kad kandidatas atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.
Dokumentai priimami adresais:

UAB Rokiškio autobusų parkas, Panevėžio g. 7, Rokiškis. Administratorė Asta Bačiulienė,

tel. (8-458)  31 362 el. p. info@rokiskioap.lt

Rokiškio rajono savivaldybė, Respublikos g. 94, Rokiškis, 802 kab.

Valdybos narys Valentinas Morkūnas, mob. 8 687  25 511, el. p. valmor@inbox.lt

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro arba gyvenamosios vietovės seniūno, dokumentų originalai neteikiami.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu, atrankos pokalbis (vertinama motyvacija, atitiktis reikalavimams, patirtis), praktinė užduotis bei veiklos programos vertinimas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

UAB Rokiškio autobusų parko valdybos narys Valentinas Morkūnas, el. p. valmor@inbox.lt, mob. 8 687  25 511

UAB Rokiškio autobusų parko valdybos narys Algirdas Kulys, el. p. algirdas.kulys@post.rokiskis.lt, mob. 8 629  61 216

Skelbimas galioja iki: 2020 m. liepos 25 d. (pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena))

Apie konkursą skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt, bendrovės interneto svetainėje www.rokiskioap.lt. ir vietinėje spaudoje

Užs. 693

3
Rašyti komentarą

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
JuzasUntanasAlgis Recent comment authors
  Subscribe  
Naujausius Seniausius Įvertinimą
Informuoti apie
Untanas
Untanas

Ale kaip gražiai paruoštos sąlygos konkrečiam žmogui.O kas gi sakė , kad provincijoje korupcijos but negali.Pasirodo gali……

Juzas
Juzas

Gerbiamasai, Principe gali dalyvaut visi, kas yra kada nors dirbę autobusų parke: buvę vadovai, stoties vadovai, skyrių vadovai. Nekalbu apie privačių įmonių, kurios užsiima keleivių vežimu atstovais. Taip kad jei tu niekur netinki, tai negalvok, kad ir kiti netinka…

Algis
Algis

Siūlome Valentiną Vyšniauską.
Pagarbiai