blank

Nors komitetuose biudžetui buvo pritarta, nors buvo pritarta metų Strateginiam planui, parengtam derinant su biudžeto asignavimais, tačiau posėdyje opozicija pareiškė balsuosianti prieš.

Opozicijos kritikos sulaukė nenumaldomai augančios dotacijos Rokiškio autobusų parkui, tačiau konkrečių ir pagrįstų sprendimų ar pasiūlymų, kaip užtikrinti savivaldybės prievolę dėl nuostolingų pavėžėjimo paslaugų rajono gyventojams ir mokiniams bei kartu tapti pelninga įmone, posėdyje nebuvo pateikta.

Opozicija išsakė ir neigiamą požiūrį į tai, kad priimtas biudžetas po to būna ne kartą tikslinamas. Vadinasi, savivaldybė nesugeba planuoti? Tačiau daugumos tarybos narių tokios pastabos neįtikino, kaip sakė Lina Meilutė-Datkūnienė, gyvename labai nestabiliu laiku ir nestabilioje aplinkoje, todėl tiksliai visko iš anksto apskaičiuoti neįmanoma.

Balsų dauguma 2022 m. biudžetas buvo priimtas. Už balsavo 17, prieš – 3, susilaikė 3 tarybos nariai.

2022 m. planuojamos savivaldybės biudžeto pajamos – 43,8 mln. eurų, iš jų didžiausią dalį – 25,5 mln. eurų – sudaro pajamos ir mokesčiai. Palyginti su praėjusių metų patvirtintais rodikliais, 2022 metais pajamos didėja 8,8 mln. eurų, arba 25,1 proc. Didėjimą lemia 4,3 mln. eurų planuojamos didesnės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, kuris sudaro daugiau nei pusę (50,6 proc.) visų biudžeto pajamų.

2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidos sudaro tokią pat sumą kaip pajamos – 43,8 mln. eurų. Didžiausia biudžeto asignavimų dalis tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai – 43 proc. visų biudžeto išlaidų. 19 proc. tenka Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programai skiriama 15 proc., rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programai – 9 proc., Kultūros, sporto bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programai – 8 proc. ir 6 proc. – Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo programai.

Taryba taip pat pritarė 2022–2024 metų rajono strateginiam veiklos planui, tarybos Kontrolės komiteto 2021 m. veiklos ataskaitai ir 2022 m. veiklos programai, aplinkos apsaugos 2021 m. programos ataskaitai ir šių metų programos sąmatai, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitai ir šių metų veiklos planui bei kt.

Taip pat buvo patvirtinti nauji Rokiškio kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainiai, o siekiant sudaryti gyventojams patrauklesnes sąlygas dalyvauti meno mėgėjų kolektyvų veikloje sumažinami Rokiškio kultūros centro kolektyvų nario mokesčiai, diferencijuojant juos pagal amžių. Suaugusiajam mėnesio mokestis nuo 20 eurų sumažinamas iki 10 eurų, jaunuoliams (14–25 m.) – nuo 15 iki 7 eurų, vaikams (3–13 m.) – nuo 10 iki 4 eurų. Dėl gyventojų rajono kaimiškose vietovėse mažėjimo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sudėtinga įtraukti juos į meno mėgėjų kolektyvų veiklą, nario mokestis netaikomas Rokiškio kultūros centro padalinių užimtumo kolektyvams. I–IV kategorijos meninio lygio kolektyvų nariai ir toliau nemokės jokio narystės mokesčio. 50 proc. nuolaida ir toliau bus taikoma socialiai pažeidžiamų grupių asmenims, lankantiems keliems tos pačios šeimos asmenims.

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments