Šiuos metus Rokiškio PASPC baigia modernizavęs ir atnaujinęs Moterų konsultacijos patalpas bei įrangą. Redakcijos archyvo nuotr.

Kokie šie metai buvo VšĮ Rokiškio PASPC?

– Išskirtiniai buvo ne vien todėl, kad jubiliejiniai. Iš tiesų daug pasiekėme. Šiais metais gavome papildomų lėšų, nes pernai tapome viena pirmųjų akredituotų gydymo įstaigų. Rokiškio PASPC taip pat įvertintas sveikatos apsaugos ministro padėka už bendradarbiavimą įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“. Jos tikslas – gerinti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, mažinti visuomenės sveikatos netolygumus.

Ar kolektyvas išliko stabilus? Šiemet daug kalbėta apie neteisingai mažus medicinos specialistų atlyginimus, apie jų emigraciją. Ar nesusidūrėte su šia problema?

– Mūsų įstaigoje darbuotojų nuolat mažėja – metų pradžioje dirbo 152, Naujuosius sutiksime turėdami 145 darbuotojus. Priežastys įvairios – vieni išėjo užtarnauto poilsio, kiti – padarė karjerą, išvyko į užsienį ar ieško naujos patirties kitoje gydymo įstaigoje. Šiemet įstaigoje pradėjo dirbti tik vienas jaunas informacinių sistemų specialistas. Džiaugiamės, kad jis greitai prigijo mūsų kolektyve, kad yra geranoriškas ir atsakingas. Deja, jauniems gydytojams šiais metais mūsų gydymo įstaiga nepasirodė patraukli.

Gal įstaigoje atsirado naujų paslaugų, programų? Jeigu taip – kokių? Kuo jos svarbios mūsų sveikatos priežiūrai?

– Naujų sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, šiais metais neatsirado. Bene svarbiausias uždavinys šiemet buvo e. sveikatos projekto rezultatų diegimas. Baigtos kompiuterizuoti visos gydytojų ir slaugytojų darbo vietos, išrašomi e. receptai, pacientų apsilankymų apskaitos lapai pildomi tik elektroniniu būdu. Mūsų įstaigoje siuntimai laboratoriniams tyrimams irgi atliekami elektroniniu būdu. Visa tai įgyvendinti buvo nemažas iššūkis visam kolektyvui, nes pati e. sveikatos sistema buvo ir tebėra nuolat tobulinama. Dažnai viešojoje erdvėje pasigirsta samprotavimų, neva vyresnio amžiaus medikai nemoka ar nenori naudotis informacinėmis technologijomis. Drąsiai galiu pasakyti – ir moka, ir nori, svarbu, kad pati sistema veiktų be trikdžių.

Gal atnaujinote įrangą? Kokią?

– Šiais metais gavome naują greitosios medicinos pagalbos automobilį. Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo programą, perdavė jį mūsų įstaigai panaudos teise.

Džiugi naujiena ir ta, kad Rokiškio rajono savivaldybės taryba savo sprendimu skyrė lėšų mūsų projektui „Rokiškio poliklinikos moterų konsultacijos atnaujinimas“ įgyvendinti. Šio projekto metu Moterų konsultacijos kabinetus aprūpinome šiuolaikiškomis ginekologinėmis kėdėmis, pritaikytomis pacientėms, turinčioms judėjimo-atramos sistemos sutrikimų, įrengėme kondicionavimo sistemą, atnaujinome informacines technologijas. Projektas buvo įgyvendintas per 2017 metus ir jam skirta 24 tūkst. eurų.

Kaip sekasi įgyvendinti prevencines sveikatos programas? Ar žmonės tinkamai rūpinasi savo sveikata? Ar tikrinasi profilaktiškai?

– Šių metų prevencinių programų įgyvendinimo galutinių rezultatų dar neturime. Pernai visų programų, išskyrus gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos, įgyvendinimo rodikliai buvo aukštesni nei Panevėžio teritorinės ligonių kasos zonos gydymo įstaigų vidurkis.

Manau, kad darbingo amžiaus žmonės per mažai dėmesio skiria savo sveikatai, nerasdami laiko nei tinkamam poilsiui, nei profilaktiniam sveikatos patikrinimui. Dar blogiau, kai žinodami sveikatos sutrikimus nepaiso nei gydytojų rekomendacijų, nei turi motyvacijos patys aktyviai keisti savo gyvenimą.

Kuo džiaugiatės savo įstaigoje?

– Čia dirbusiais ir dirbančiais žmonėmis. Visais, neatsižvelgiant į jų išsilavinimą ir užimamas pareigas. Džiaugiuosi jų sąžiningu darbu, jų požiūriu į savo darbovietę, bendradarbius, pacientus, jų sugebėjimu ištiesti vienas kitam pagalbos ranką.

Ko labiausiai stokojate įstaigoje? Kas kelia rūpestį?

– Jaunų specialistų, ypač šeimos ir gydytojų odontologų. Rūpestį kelia tai, kad senstantiems mūsų įstaigos pacientams reikia vis daugiau sveikatos priežiūros paslaugų, todėl gydytojų darbo krūviai kasmet didėja. Jei visi gydytojai senjorai paliktų darbą, neturėtume kuo jų pakeisti.

Ką norėtumėte kitais metais pakeisti? O gal planuojate kokias naujoves, į ką labiausiai orientuositės?

– Planuojame parengti ir pradėti įgyvendinti projektą „VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“. Tikimės, kad projektui įgyvendinti bus skirta Europos Sąjungos parama, kad prie jo įgyvendinimo prisidės ir mūsų įstaigos steigėja – rajono savivaldybė. Projektas bus orientuotas į fizinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems ir pacientams, turintiems judėjimo-atramos sistemos sutrikimų, orientuosimės į širdies ir kraujagyslių ligų ankstyvąją diagnostiką.

O labiausiai pakeisti norėčiau gydytojų ir slaugytojų darbo apimtis – kad jiems užtektų laiko įsigilinti į kiekvieno paciento problemas, kad išnyktų tie biurokratiniai reikalavimai, kurie niekam neduoda jokios naudos.

Ko tikitės savo vadovaujamai įstaigai, visam kolektyvui, visiems medicinos specialistams kitais metais?

– Tikiuosi, kad iš esmės bus peržiūrėti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų įkainiai ir, didėjant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, daugiau lėšų teks ir mums – pirminio lygio gydymo įstaigai. Taip pat tikiuosi, kad paslaugų įkainio didėjimas leis įstaigai uždirbti daugiau lėšų, nei jų dabar netenkame dėl gyventojų mažėjimo. Tikiuosi, kad valstybės vadovai sugebės tinkamai įvertinti medikų darbą tiek materialiniu, tiek moraliniu aspektu, kad e. sveikatos sistema veiks be trikdžių, kad į mūsų gydymo įstaigą atvyks jaunų gydytojų.

Ko norėtumėte palinkėti savo kolektyvui?

– Optimizmo, pagarbos visiems šalia esantiems – ir bendradarbiams, ir pacientams. Taip pat linkiu išsaugoti suvokimą, kad visais laikais medicina buvo, yra ir bus mokslas, kartu ir menas, nepriklausomai nei nuo technologijų lygio, nei nuo teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, skaičiaus.

O ko linkite pacientams kitais metais?

– Visiems linkiu sveikatos. Linkiu pasitikėti mūsų įstaigos, mūsų rajono ligoninės medikais ir patikėti jiems rūpintis brangiausiu turtu – savo sveikata. Linkiu, kad ir ateinančiais metais rajono meras Antanas Vagonis, sveikatos apsaugą kuruojantis vicemeras Egidijus Vilimas, visi rajono tarybos nariai, visi atsakingi savivaldybės administracijos darbuotojai rastų būdų, priemonių ir sprendimų, kurie leistų tenkinti pagrįstus rajono gyventojų – mūsų pacientų – lūkesčius. O tai padaryti įmanoma – to įrodymas yra sprendimas skirti finansavimą mūsų projektui „Rokiškio poliklinikos moterų konsultacijos atnaujinimas“, kuris buvo parengtas atsižvelgiant į pacienčių išsakytas pastabas ir pasiūlymus.

Dėkoju už pokalbį.


Kai metai brėžia naują ribą, prasminga prisiminti nuveiktus darbus, pasidžiaugti įgyvendintais sumanymais, padėkoti visiems kartu su mumis buvusiems žmonėms ir palinkėti jiems didžiausio gėrio.

Linkime visiems branginti ir puoselėti didžiausią mūsų turtą – sveikatą – ir nebijoti pasitikėti mūsų medicinos specialistais. Linkime dosniai dalintis meile, šypsena, gerais žodžiais ir darbais. Kartu visi mes galime daug daugiau.

Būkite sveiki ir laimingi. Su šv. Kalėdom!

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro kolektyvas


Užs. 1506

Rasa SKUODYTĖ

 

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie