Partizanas politinis kalinys Feliksas Mažeikis (1917–2014) kartu su Jūrate Čypiene (kairėje) ir Audrone Kaupiene. Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose archyvo nuotr.
Vaiva1

Šiandien – Medicinos darbuotojų diena. Prisiminkime ne tik tuos medicinos darbuotojus, kurie mus šiandien gydo, bet ir tuos, kurie sovietmečiu patyrė tremtinio, kankinio ar laisvės kovotojo dalią.

Prieš septyniasdešimt metų, 1947-ųjų kovo 15-ąją, tuometiniame Rokiškio valsčiuje, Pablizgės kaime, ūkininkų Navikų sodyboje, po ilgo ir atkaklaus pasipriešinimo žuvo Algimanto apygardos „Dobilo“ būrio partizanai: Alfonsas Gasiūnas-Gandis (gim. 1919 m.), Konstantinas Dubauskas-Vilkas (gim. 1921 m.), Juozas Navickas-Stirna (gim. 1919 m.), Aldona Diržytė-Vilnelė (gim. 1924 m.), partizanų rėmėjai: Ona Navikienė, Ignas Navikas ir Valė Navikaitė (gim. 1928 m.).

Žuvusių laisvės kovotojų ir rėmėjų išniekinti kūnai buvo suguldyti Rokiškio miesto aikštėje, vėliau užkasti žvyrduobėse (dabartinėje Rokiškio psichiatrijos ligoninės teritorijoje).

Žuvusios medikės A. Diržytės-Vilnelės kūną artimieji slapta perlaidojo Ragelių kaimo kapinėse (Jūžintų sen.). Šiandien jos amžinojo poilsio vietą Ragelių kapinėse žymi kuklus paminklinis akmuo, kuriame fotografija įamžinta jaunos medikės, dirbusios Rokiškio ligoninėje, vėliau tapusios partizane, atvaizdas.

Stovėdami prie A. Diržytės-Vilnelės kapo vietos bendruomenės, valdžios atstovai, muziejininkai, buvę tremtiniai bei istorikai vieningai teigė, kad pokario Rokiškio ligoninės medikų kolektyvas buvo patriotiškai nusiteikęs ir iš ligoninės padėjęs pabėgti ne vienam sužeistam partizanui, akylai saugotam stribų ar kareivių. Gydytojai, medicinos seselės slaugė sužeistus partizanus, aprūpindavo juos medikamentais. Šioje ligoninėje nuo partizanų kulkos galą gavo žiaurumu pagarsėję budeliai.

Medikė, partizanė Aldona Diržytė-Vilnelė (pirma iš kairės), 1924–1947 m. Andriaus Dručkaus archyvo nuotr.

Plačiau skaitykite ketvirtadienio „Gimtajame…“

Rašyti komentarą

Komentarų nėra

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie