blank
Lina MEKŠĖNAITĖ (kairėje) ir Vilma MATEŠIŪNIENĖ. Asmeninių archyvų nuotr.

Paslaugų gavėjai pensinio amžiaus

Socialinė darbuotoja V. Matešiūnienė sakė, kad aptarnaujami kraštiečiai – pensinio amžiaus žmonės, kurių dauguma turi fizinę negalią. „Šiuo metu Rokiškio socialinės paramos centre asmeninio asistento paslaugas teikia 4 specialistai žmonėms iš viso rajono. Šios paslaugos rajone pradėtos teikti praėjusių metų lapkričio mėnesį ir jas teikia socialinių padėjėjų kursus išklausę specialistai, bet suteikiame galimybę dirbti ir besimokantiems, todėl vienas asistentas dabar ir dirba, ir mokosi Rokiškio profesinio mokymo centre.

Rajone aptarnaujame 25 paslaugų gavėjus ir visi jie pensinio amžiaus. Šiuo metu darbingo amžiaus žmonių ar vaikų, gaunančių šią paslaugą, nėra, nors būta. Daugiausiai mūsų aptarnaujamų žmonių turi tam tikrą fizinę negalią“, – pasakojo V. Matešiūnienė.

Maksimalus paslaugų gavėjų skaičius

Visų Rokiškio socialinės paramos centro asmeninių asistentų darbo grafikai yra maksimaliai užpildyti, bet norinčiųjų gauti šias paslaugas ir jų laukiančiųjų yra daugiau, todėl tikimasi, kad greitu metu rajone bus įsteigtas dar vienas asmeninio asistento etatas. Poreikis yra.

„Dabar aptarnaujame maksimalų skaičių paslaugų gavėjų, bet jų laukia dar 4 neįgalieji. Visų asmeninių asistentų darbo grafikai užimti, naujų klientų aptarnauti negalime, todėl labai laukiame, kada bus įsteigtas naujas eatatas.

Tai, kiek laiko praleidžia ir kiek dienų per savaitę asistentas apsilanko pas neįgalų žmogų, nusprendžia pats paslaugos gavėjas: pavyzdžiui, pas vieną tenka vykti kasdien ir praleisti po 4 val., bet yra žmogus, pas kurį užtenka apsilankyti po 2 valandas kartą per savaitę“, – apie paslaugų gavėjų poreikius pasakojo socialinė darbuotoja.

Nuo pokalbių iki pagalbos buityje

Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti darbo pokalbio, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

„Rokiškio rajone asmeninio asistento paslaugas gaunantys žmonės išreiškia skirtingus prašymus – daugumai jų reikia pagalbos buityje, kitiems reikia padėti nuvykti į parduotuvę ar gydymo įstaigą. Vienai paslaugų gavėjai tereikia išeiti kartu pasivaikščioti ir gamtoje žolelių prisirinkti, kitai – tik pabendrauti.

Visgi visi šiuometiniai paslaugų gavėjai yra vieniši – jie gali savarankiškai pasirūpinti savimi, bet gyvena vieni, todėl jiems bendravimo labai trūksta. Kartais užtenka tiesiog pasikalbėti su asmeniniu asistentu“, – apie pagalbą žmonėms pasakojo V. Matešiūnienė.

Mokestis priklauso nuo pajamų

Tai, kiek paslaugos kainuos, priklauso nuo neįgaliojo pajamų, kai kuriais atvejais ši paslauga teikiama nemokamai.

„Įkainiai už asmeninio asistento paslaugą priklauso nuo žmogaus gaunamų pajamų – pagal tai paslaugų gavėjai moka nuo 5 iki 20 proc., o kai kurie šią paslaugą gauna nemokamai. Jeigu neįgalaus žmogaus, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos nuo birželio 1 d. yra mažesnės nei 294 eurai, asmeninė pagalba jam teikiama nemokamai.

Šiuo metu du paslaugų gavėjai Rokiškio rajone asmeninio asistento paslaugas gauna nemokamai, nes jų pajamos labai mažos, tie, kurių pajamos vos viršija 294 eurus, moka 5 proc.“, – teigė V. Matešiūnienė.

Svarbiausia – savarankiškumas

Sakoma, kad sukurti naują individualizuotą pagalbą bendruomenėje ypač aktualu dabar, kai pertvarkoma socialinės globos sistema. Globos įstaigose gyvenančius neįgaliuosius siekiama apgyvendinti savarankiškai ir sudaryti sąlygas jiems ir jų šeimoms gauti individualias bendruomenines paslaugas, taip užtikrinant neįgaliųjų savarankiškumo ir pasirinkimo laisvę.

„Asmeninis asistentas skatina savarankiškumą, todėl visus darbus atlikti paslaugų gavėjams tik padeda, nepadaro už juos, įtraukia neįgaliuosius į įvairias veiklas, didina užimtumą“, – pokalbį užbaigė Rokiškio socialinės paramos centro darbuotoja.

Asmeninė asistentė Lina Mekšėnaitė: „Skatinu nebijoti kreiptis šios paslaugos – mes padėsime visais klausimais“

Asmenine asistente dirbu mėnesį. Trejus metus Rokiškio socialinės paramos centre dirbau slaugytojos padėjėja ir nusprendžiau šiek tiek pakeisti darbo kryptį. Šiuo metu aptarnauju 11 neįgaliųjų Rokiškio rajone ir visiems jiems pririekia skirtingos pagalbos: vieniems pagalbos buityje, kitiems – nupirkti maisto produktų ar nueiti kartu į vaistinę, tretiems pakanka bendravimo ir bendro laisvalaikio, tiesiog nuėjus į parką išgerti kavos.

Mano darbas prasideda dar namuose – reikia suplanuoti veiklas, susidėlioti darbus, apgalvoti, ką kitą dieną veiksime su paslaugų gavėjais. Šis darbas fiziškai nėra sunkus, tačiau iššūkių kyla, kai žmogus nori šių paslaugų, bet nepriima pagalbos. Visgi tai pasitaiko retai, dažniausiai žmonės būna geranoriški, gerai atsiliepiantys apie šią paslaugą ir ja besidžiaugiantys, nes visiems jiems reikia bendravimo.

Šiame darbe svarbiausia tai, kad mes skatiname neįgaliųjų savarankiškumą – nedarome darbų už juos, bet viską atliekame kartu. Tiesa, buvo klientų, kurie tikėjosi, kad atėjęs asmeninis asistentas padarys, išvalys, nupirks ar pagamins, bet taip nėra – mes kartu gaminame, tvarkomės, einame į parduotuvę apsipirkti, taip pat kartu leidžiame laisvalaikį.

Turbūt išbandyti ką nors naujo nėra drąsu, o pagalbos kreiptis dar nedrąsiau, bet skatinu žmones, kuriems reikia asmeninio asistento pagalbos, jos kreiptis. Žmonės nesijaus vieniši, mes padėsime visais klausimais.

  • Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis yra nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Tokios pagalbos poreikį metams nustato socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.
  • Prioritetą gauti paslaugas turi asmenys, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo naudodamiesi Užimtumo tarnybos teikiama pagalba įsidarbinant paslaugomis arba gyvena vieni.
  • Norint gauti asmeninio asistento paslaugas reikia kreiptis į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti prašymą dėl reikalingų asmeninio asistento paslaugų, asmens negalią patvirtinantį dokumentą, pažymas, patvirtinančias asmens gaunamas pajamas, dokumentus ar kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą, asmens tapatybės dokumentus, o jei kreipiasi asmens atstovas – įgaliojimą ar raštišką sutikimą.
  • Dėl išsamesnės informacijos apie asmeninio asistento paslaugas kreiptis į socialinę darbuotoją-koordinatorę Vilmą Matešiūnienę tel. +370 616 31 158, el. p. vilma.matesiuniene@rokiskiospc.lt.

Rokiškėnų nuoširdūs atsiliepimai apie asmeninio asistento paslaugą

Regina Puzelienė: „Kaimynės papasakojo apie asmeninę asistentę. Dabar ir pati labai džiaugiuosi šia paslauga“

Man 81-eri metai. Turėjau problemų dėl stuburo, tapo sunku nueiti į parduotuvę nusipirkti maisto, dabar judu vaikštynės pagalba. Visa laimė, kad vaikai šalia gyvena, bet ir jie turi savo gyvenimus, todėl nenorėdama jų apsunkinti, ėmiau ieškoti kitų išeičių. Apie asmeninį asistentą sužinojau iš kaimynių, anksčiau pradėjusių naudotis šia paslauga. Susidomėjau ir pati, tada užpildžiau dokumentus, ką padaryti buvo labai paprasta, o vėliau teko šiek tiek palaukti, kol asistentė pradėjo lankytis pas mane.

Šią paslaugą gaunu dar tik keturis mėnesius, bet labai džiaugiuosi, kad sužinojau apie ją. Dabar asmeninė asistentė pas mane ateina dukart per savaitę po dvi valandas. Iš pat pradžių manęs klausė, kiek kartų norėčiau susitikti, maniau, tiek užteks.

Pas mane lankosi Lina Mekšėnaitė, labai miela ir maloni mergaitė – visada paprašyta atneša man maisto, visada linksma. Per tą laiką ji man padeda kambarį susitvarkyt, mokesčius susimokėti, valgyti pasigaminti. Aš gyvenu viena, man labai smagu, kai Lina ateina, pabendrauja, globojamų kačiukų ir šuniukų nuotraukų parodo, taip ir nuotaiką pakelia. Už asmeninio asistento paslaugas moku nedaug, todėl tai tikrai nesukelia finansinės naštos.

Rokiškio socialinės paramos centre dirba labai puikios asistentės, labai džiaugiuosi tokia paslauga, todėl linkiu šioms darbuotojoms visko geriausio ir kad mes, senoliai, gaunantys šias paslaugas, vertintume jų nelengva darbą.

Stanislovas Daugirdas: „Kai sunku judėti, džiaugiuosi, kad ir kiaušinių yra kam parnešti“

Taip nutiko, kad netekau kojos, gavau neįgalumą – iš pradžių buvo sunku savimi pasirūpinti, todėl pradėjau ieškoti pagalbos. Pirmiausia kreipiausi į Rokiškio socialinės paramos centrą, kurio direktorė Jolanta Paukštienė papasakojo apie asmeninio asistento paslaugą. Susidomėjau. Šią paslaugą gaunu nuo žiemos.

Asmeninė asistentė ateina du kartus per savaitę po kelias valandas. Nors kojos netekau, galva vis dar ant pečių, todėl stengiuosi būti savarankiškas, bet labai džiaugiuosi, kad asmeninė asistentė man padeda ir valgyt pasigamint, ir namus susitvarkyt, kai paprašau, ir kiaušinių parneša ar mokesčius sumoka. Patinka ir tai, kad galime tiesiog pabendrauti.

Užs. 662

blank
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments