blank

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų palaikymą, tikėjimą mano idėjomis.  Mano iškovota pergalė Sėlos rytinės apygardos vienmandatėje – visų mūsų bendro darbo vaisius. Dėkoju visiems, Seimo rinkimuose atlikusiems pilietinę pareigą: savo balsą atidavusiems už mane ar pasirinkusiems kitą kandidatą. Ačiū mano rinkimų štabo komandai, partijos bičiuliams, partijoms, mane parėmusioms antrajame rinkimų ture. Lapkrityje prasidės naujojo Seimo darbas. Dirbsiu labai atsakingai, sąžiningai ir pateisinsiu man suteiktą Jūsų pasitikėjimą.

Vidmantas KANOPA

Užs. 1067

blank