Justina Keliuotytė ir trijų kartų šeimos moterys stengiasi išsaugoti kantičkines giesmes.

Iš jaunosios kartos – vienintelė

Iš jaunosios kartos etninės kultūros mylėtojų Rokiškyje turbūt tik Justina geba giedoti kantičkines giesmes. Mergina pasidalino atsiminimais, kaip nutikę, kad šios giesmės ją sudomino. Ji po pamokų Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje sėdėjo ir laukė savo mokytojos Laimos Bieliūnienės, kad parvežtų namo. Tuo metu šios muzikos mokyklos ansamblis „Gelmės“ repetavo ir giedojo kantičkas. Justina jas išgirdusi ir nusprendusi, kad gražu. Kai atėjo mokytoja, mergina pasidalino savo įspūdžiais ir pasiprašė kartu giedoti. Dabar ji gieda kantičkas kartu su savo mama Giedre Keliuotiene ir močiute Skirmante Ivanauskiene.

Trys kartos

Justina sako pamenanti, kad jos giminėje visada buvo giedama. Senelis, ar šieną pjaudavo, ar grėbdavo, ar kitus darbus dirbdavo, dainuodavo arba giedodavo. Justinos mama Giedrė sakė maniusi, kad jos tėvai gieda iš maldaknygių. Giminės senolė atidavė saugotas giesmių knygas. Justinos mama sako, kad kol dukra nesusidomėjo kantičkomis, tol ir jos su Justinos močiute, savo mama, giesmes buvo primiršusios. Dabar kantičkas gieda trijų kartų moterys. Justina sakė, kad jos negąsdina kantičkinėse giesmėse dažnai pasitaikantys senoviniai žodžiai (čystata, pakajus, loska ir kt.), nes to, ko nežino, pasiklausia vyresniųjų.

Taip atrodo senieji kantičkų giesmynai.

Giedojo ir ankstesnės kartos

Justinos močiutė S. Ivanauskienė pasakojo:

– Mano tėveliai kantičkas giedojo, ypač – tėvelis. Kai gimiau, senelių nebebuvo, bet manau, kad ir jie giedojo. Visi mano kartos žmonės giedodavo, negiedojo nebent tik tie, kuriems „lokys ant ausies užmynė“. Mes nuo vaikystės giesmių klausėme. Kaime būdavo tradicija visus vaikus susodinti ir mokyti giedoti. Žinojome, kad tėvai giedodavo laidotuvėse. Giesmynus anksčiau ne visi turėjo, todėl viena knygele dalindavosi keletas šeimų. Turėdavome kantičkas susirašę ir sąsiuviniuose. Ačiū Kriaunų giedotojoms, kurios padėjo mums atsinaujinti. Aš pati nesijaučiu labai verta dėmesio. Nebuvo mūsų šeima išskirtinė. Gaila, kad mūsų kartos žmonių nebėra daug ir melodijos gali užsimiršti. Reikia skubėti perduoti jauniems.

Kantičkos – olimpiadoje

Visai neseniai, 2023 m. vasario 27 d., Justina dalyvavo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados Aukštaitijoje regioniniame ture, kuris vyko Radviliškyje. Olimpiadą penktą kartą organizavo Etninės kultūros globos taryba. Justinos mokytoja, R. Lymano muzikos mokyklos etnomuzikos mokytoja L. Bieliūnienė, sako, kad tik iš pradžių atrodę, jog tokioje olimpiadoje bus lengva. 2018 m. joje dalyvavo net 17 mokinių iš Rokiškio rajono, tačiau kitais metais norinčiųjų ten vykti liko tik 3. Šiemet Justina Rokiškio kraštui olimpiadoje atstovavo viena. Ji pristatė Kriaunų krašto kantičkines giesmes.

Kriaunų krašto kantoriai Antazavės dvare.

Domisi ir fotografija, piešimu

Be dainavimo muzikos mokyklos ansamblyje „Gelmės“ ir kantičkinių giesmių giedojimo, Justina domisi fotografija bei piešimu. Fotografuoja gamtą, drauges. Piešiniuose – įvairūs grafiniai siluetai, tarp jų – ir moters pavidalą įgavusi Lietuva. Kokią ateityje pasirinks specialybę, Justina dar nežino. Sakė, kad turbūt teks rinktis tarp dainavimo ir dailės. Apsispręsti dar yra laiko.

Prašo įtraukti į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą

Kriaunų seniūnijos vyriausioji specialistė kultūrai Vita Mačiulienė cituojama pernai pasirodžiusioje knygoje „Rokiškio krašto etnokultūrinės veiklos trisdešimtmetis“: „Šios giesmės turi didelę istorinę ir kultūrinę vertę. Šios giesmės – ne tik labai turtinga, bet ir prasminga mūsų kultūrinio tapatumo dalis, kurios neturime prarasti. Siekiant išsaugoti ir perduoti giedojimo tradicijas, pateikta paraiška Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, kad Kriaunų krašto kantičkinės giesmės būtų įrašytos į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą“.

Išsaugoti bandoma renginiuose ir įrašuose

Kantičkinės giesmės Rokiškio krašte vis dažniau prisimenamos – organizuojami įvairūs su jomis susiję renginiai, stengiamasi įmažinti šias giesmes ir kitais būdais. 2012 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido filmą „Uolų medus“, kuris įrašytas į DVD, prie jo pridedant tekstų knygelę. Jame pasakojama krikščionių liturginės muzikos istorija ir įrašytos Kriaunų giedotojų Aldonos Onos Adamonienės, a. a. Jadvygos Jočienės, Genovaitės Kralikienės, Stasės Gruodienės, Vitos Mačiulienės, Zeniaus Kazanavičiaus, Vlado Žilinsko atliekamos kantičkinės giesmės. 2017 m. buvusi Kriaunų bibliotekininkė Audronė Vainauskaitė organizavo renginį, skirtą šv. Cecilijai, muzikos ir chorų globėjai. Jame dalyvavo ir kantičkų giedotojai. 2018 m., prieš šv. Velykas, per Didįjį penktadienį, Kriaunų kultūros centro darbuotojai organizavo gavėnios popietę, kurioje buvo pristatomas kantičkinis giedojimas. 2018 m. gegužės 24 d. Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tarptautinis kantičkų festivalis „Giesmių pynė Marijai“. Jame dalyvavo kantičkų giedotojai iš Panevėžio, Joniškio, Pakruojo, Švenčionių, Zarasų, Kaišiadorių rajonų, kaimyninės Latvijos. Kriaunų seniūnijos vyriausioji specialistė kultūrai V. Mačiulienė organizavo kantičkinių giesmių įrašymą. Kompaktiniame diske – 17 senųjų apeiginių laidojimo giesmių. 2020 m. J. Keliuotytė, pritardama kanklėmis, kantičkines giesmes giedojo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vykusiame vargonų festivalyje.

Apie kantičkas – Antazavės dvare

Prieš Justinai pasirodant olimpiadoje, Kriaunų krašto kantičkinės giesmės skambėjo renginyje Antazavės dvare (Zarasų r.). Šių metų vasario 3 d. vyko giesmynų parodos atidarymas šio dvaro bibliotekoje, o kartu – ir giesmių valanda su Kriaunų giesmininkėmis ir ansambliu „Gelmės“ (vadovė L. Bieliūnienė). Renginio svečiai pasakojo įdomių faktų apie šias senąsias giesmes. Paaiškėjo, kad kantičkinės giesmės – tarsi malda, jos dažnai pasakoja biblines istorijas, per jas senovėje žmonės pažindavo tikėjimo tiesas, trumpindavo gavėnios vakarus, stiprino ryšius su šeimos senoliais.

Projektą iš dalies remia:

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: