2024 m. sausio 20-ąją, eidamas 88-uosius metus, mirė Zigmas Jurgis Nauburaitis.

J. Nauburaitis gimė 1936 m. balandžio 23 d. Šakių rajono Piesčių kaime. Dar būdamas moksleivis aistringai domėjosi tarnyba teisėsaugos pareigūnų, kovojančių su įvairaus plauko įstatymų pažeidėjais, žavėjosi jų gebėjimu demaskuoti ir sulaikyti nusikaltėlius. Rimtai svajojo, o vėliau ir atkakliai siekė tapti tokiu pareigūnu – 1961 metais įstojo į tuometinės Vidaus reikalų ministerijos Kauno specialiąją kriminalinės paieškos pareigūnų rengimo mokyklą. 1963 metais, sėkmingai baigęs šią mokyklą, pradėjo tarnybą Šakių rajono vidaus reikalų skyriaus Kriminalinės paieškos tarnybos inspektoriumi. Nuo pat pirmųjų tarnybos dienų pasižymėjo pareigingumu, atsakingumu, atsidavimu tarnybai. Šios jauno pareigūno savybės neliko nepastebėtos Vidaus reikalų skyriaus vadovų. Jis, kaip gabus, perspektyvus pareigūnas, buvo paskatintas siekti aukštesnės profesinės kvalifikacijos – gavo siuntimą mokytis tuometinės Vidaus reikalų ministerijos Minsko aukštesniojo vadovaujančiojo personalo aukštojoje mokykloje. Baigęs šią mokyklą ir įgijęs aukštąjį išsilavinimą paaukštinamas – skiriamas Kupiškio rajono vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotoju, atsakingu už kriminalinės paieškos veiklą. Naujos pareigos, gerokai didesnė tarnybinė atsakomybė ne tik nesutrikdė jauno vadovo, bet dar labiau jį motyvavo intensyvesnei tarnybai, paskatino atsiskleisti jo, kaip gabaus vadovo, savybėms ir gebėjimams. Jo vadovaujami kriminalinės paieškos tarnybos pareigūnai pasiekė puikių rezultatų: rajone pagerėjo nusikaltimų ištyrimas, buvo atskleista daug senų, neakivaizdžių nusikalstamų veikų, labai pagerėjo kriminogeninė situacija, sustiprėjo rimtis viešose vietose.

J. Nauburaitis, kaip gabus, perspektyvus, charizmatiškas vadovas, 1973 metais skiriamas vadovauti Rokiškio rajono vidaus reikalų skyriui. Šias viršininko pareigas garbingai atliko iki 1985 metų. Išėjęs į ištarnautą tarnybinę pensiją išliko ištikimas išsvajotai teisininko profesijai – dar ilgai dirbo tuometinio Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėju. Dar vėliau – Rokiškio rajono susivienijimo „Žemės ūkio technika“ vyresniuoju juristu. Eidamas visas pareigas pasižymėjo stropumu ir sąžiningumu. Už nepriekaištingą darbą daug kartų skatintas įvairiais apdovanojimais.

J. Nauburaitis su žmona Česlova užaugino dukrą Virginiją ir sūnų Valdą. Nežiūrint užimamų atsakingų, daug asmeninio laiko reikalavusių pareigų ir įvairiausių tarnybos iššūkių, visada rasdavo laiko nuoširdžiam dėmesiui šeimai, kaip išgalėdamas rūpindavosi savo mylimiausiais žmonėmis – žmona ir vaikais. Tapęs seneliu, vėliau ir proseneliu, savo ypatingą meilę ir šilumą dosniai dalijo mieliems anūkams – Dainiui, Ignui, Enrikai, nuoširdžiai džiaugėsi nepakartojamais, be galo mylimais proanūkiais – Agne, Marku ir Domu.

Mes, pareigūnai, bendradarbiai, prisiminsime Z. J. Nauburaitį kaip charizmatišką, optimizmu trykštantį, dėmesingą, objektyvų ir teisingą vadovą, malonų žmogų.

Buvę kolegos, bendradarbiai

Užs. R0047

Rekomenduojami video: