Netekome savo buvusios kolegės, puikios vokiečių kalbos mokytojos ir gero, visas gyvenimo spalvas mylėjusio žmogaus, gražiausius savo gyvenimo metus, kūrybinę energiją, žinias, širdies šilumą ir meilę atidavusio mokiniams, bendradarbiams, artimiesiems. Pedagoginę veiklą mokytoja pradėjo 1959 m. Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje, 1963 m. įsidarbino Rokiškio rajono Pandėlio vidurinėje mokykloje, nuo 1972 m. iki 2001 m. savo pedagoginę veiklą susiejo su Rokiškio 3-iąja vidurine mokykla (dabar Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija).                 Šviesaus atminimo Vanda Rimkienė buvo pareiginga mokytoja, rūpestinga klasės auklėtoja. Būdama darbšti bei reikli sau ir mokiniams, ji, kaip puiki savo dalyko specialistė, visas jėgas atidavė mokiniams  mokydama vokiečių kalbos ir puoselėdama bendražmogiškąsias vertybes. Mokytoja buvo stiprios dvasios, tvirtos valios asmenybė, kupina tikėjimo gyvenimu, visus žavėjo savo energija, darbštumu, veržlumu. Mokytojos Vandos atminimas liks mokinių, kolegų, visų ją pažinojusių širdyse.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės artimiesiems.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendruomenė

Užs. R0044

Rekomenduojami video: