Jis mylėjo žmones, žemę, sportą ir gyvenimą…

Antanas Jakučionis gimė 1937 m. rugpjūčio 12 d. Alantos valsčiuje, Molėtų r., daugiavaikėje šeimoje. Buvo vyriausias iš šešių brolių. Baigęs Molėtų gimnaziją įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. Dirbo kūno kultūros mokytoju. Antanas buvo sporto entuziastas. Jis būrė jaunimą į sporto komandas, treniravo, skatino siekti aukštų sporto rezultatų, buvo išrinktas Molėtų r. sporto komiteto pirmininku.

Sportuodamas kartu su žemės ūkio specialistais, nusprendė pasirinkti žemdirbio profesiją. Antanas baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, tapo moksliniu agronomu, pamilo žemę. 1971 m. gavęs pasiūlymą dirbti agronomu, persikėlė į Rokiškio r., Suvainiškį, vėliau buvo išrinktas kolūkio pirmininku.

1981 m. buvo paskirtas Moškėnų t. ū. direktoriumi, vėliau dirbo Panemunėlio kolūkyje, Rokiškio ligoninėje.

 Visą gyvenimą domėjosi sportu, žemės ūkiu, politika. Jis buvo atsakingas, darbštus ir labai mylėjo žmones.

Su žmona Vitalija santuokoje išgyveno 62 metus, užaugino dukras Dianą ir Jurgą, džiaugėsi trimis vaikaitėmis ir dviem provaikaičiais.

A. Jakučionis mirė 2024 m. vasario 16 d. Iki paskutinio atodūsio jis labai mylėjo gyvenimą ir nuėjo ten, kur mirusiųjų daugiau negu gyvųjų…

Artimieji

Užs. R0105

Rekomenduojami video: