blank

blankAndrius Konickis „Pirmiausia nubusti…“, 2006 m.

Žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktoriaus filosofinių straipsnių rinkinys. Didžiąją dalį šios knygos sudaro esė apie poeziją, teatrą, filosofiją ir postmoderną. Apžvelgiami ir žymesni kultūriniai įvykiai, kultūrinė ir akademinė spauda.

Pirmame knygos skyriuje aptariama F. Nietzschės, L. Karsavino, F. Petrarcos, F. Chodasevičiaus kūryba ir gyvenimas. Per jų prizmę bandoma suvokti ir dabarties kultūrą.
Antrame skyriuje nagrinėjami valdžios ir filosofijos santykiai, žiniasklaidos fenomenas. Trečiame rašoma apie poeziją ir teatrą. Paskutinė knygos dalis skirta „Naujosios Romuvos“ žurnalui.

Šiose esė pabrėžiama laisvė mąstyti ir kurti.

blankVaidotas Daunys „Kūrybos karalystės šviesa“, 2008 m.

Pomirtinę Vaidoto Daunio (1958–1995) knygą sudaro straipsniai apie kultūrą: etiudai, esė, pokalbiai, pranešimų tekstai, žurnalų pratarmės, vienas vertimas, recenzija, palydimasis žodis eilėraščiui. Rašoma apie iškilias Lietuvos bei išeivijos asmenybes: O. Milašių, V. Kisarauską, A. Petrulį, L. Karsaviną, J. Miltinį, J. Girnių, A. Vaičiulaitį. Svarstomi filosofiniai būties ir kūrybos, tradicijos ir nūdienos, prasmingo meno kūrinio klausimai. Aptariamas specifinis žurnalistikos santykis su kūryba, brėžiami žurnalų „Krantai“, „Naujoji Romuva“, „Regnum“ fondo tikslai. Knygoje taip pat pateikta autoriaus  kūrybos (1967–2006) bibliografija.

Nors knyga mokslinė, orientuota tyrinėtojams humanitarams, ji įdomi bei naudinga ir plačiajai visuomenei: inteligentams, ypač pedagogams, besimokančiam jaunimui – studentams, moksleiviams.

blankVytautas Girdzijauskas „Žiemos metafizika“, 2010 m.

Novelių knyga, kurios siužetai kupini praėjusio laiko chaoso, kur daug kas sumeluota ir nutylėta. Laiko, kur kiekvienas žingsnis buvo sklidinas vidinių prieštaravimų, o sąžinė sutepta, jei net pats jos niekada nesusitepei… Autorius klaidžioja po Sąjūdžio ir byrančios Sovietų imperijos nutviekstą Vilnių, svarsto subtilius skirtumus tarp budelio ir aukos, kaltės ir nežinojimo apie kaltę, patriotizmo ir tautos išdavystės…

blankVitas Areška „Kumelė vardu Emilija“, 2007 m.

Knygos autorius – kraštietis, žinomas literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, kuriam teko sovietmečio sąlygomis vadovauti aukštųjų mokyklų katedroms, fakultetams, aktyviai reikštis kaip literatūros vertintojui ir visuomenininkui.

Knygoje autorius pateikia realistišką, ironišką to meto studijų analizę, aprėpiančią ir jos partinio valdymo mechanizmus. Tai unikalus atvejis lietuvių memuaristikoje. Knyga kupina autentiškų prisiminimų, grindžiamų faktais, konkrečiais mažai kam žinomais epizodais, asmeniškomis patirtimis. Pateikiamos ryškios, sovietmečio aplinkybių sureikšmintos asmenybės, atvirai kalbama apie save ir artimuosius. Išskirtiniai knygos bruožai – autoironiška savivoka, smagus pasakojimas, ir supratinga šypsena.

blankArvydas Juozaitis „Tėvynės tuštėjimo metas“, 2018 m.

Knygoje sudėtos filosofo, publicisto, politinio ir visuomenės veikėjo esė, rašytos išgyvenant nūdienio Lietuvos valstybingumo viršukalnes ir duobes. Paliečiama skaudi gyvenimo tiesa – neregėtai gausus jaunosios lietuvių kartos emigravimas iš Tėvynės, kuris suprantamas kaip nacionalinės idėjos krizė. Autorius įsitikinęs, kad 2018 metais, skaičiuodama savo naujojo valstybingumo šimtmetį, Lietuva gyvena be rezervų ir be užnugario. Jam rūpi, ar Lietuva išliks išgyvendama ir Europos tapatumo nuosmukį. Jis ieško ir mus kviečia kartu ieškoti šaltinių, iš kurių būtų galima semtis jėgų spartėjančiam Tėvynės nykimui sustabdyti.

blankVanda Juknaitė „Kalbasi susitikę“, 2020 m.

Knygoje skelbiami 2002–2010 metais spaudoje išsibarstę kraštietės rašytojos pašnekesiai su skirtingų išsilavinimų ir profesijų žmonėmis. Kaip ir ankstesnėse jos knygose, taip ir šioje, pokalbiais perteikiamą socialinę įvairovę, gyvenimo tragizmą nustelbia šviesi viltis ir mintis apie drąsą gyventi. Pokalbiai rodo, kad šioji drąsa dažnai – iracionalus vidinės valios aktas, naikinantis skirtumus tarp įvairių išsilavinimų ir profesijų žmonių, parodantis, jog kultūros gyvastį palaikantys impulsai yra kasdienybės plotmėje.

„Keistas dalykas, pokalbiai sustabdo, tarytum kalbėtumės čia ir dabar. Ir sustabdo gal net ne žodžiais, o santykio skaidrumu. Žmogiškų ryšių skaidrumu, kuriuos taip netikėtai išgrynino bėgantis laikas“ (Vanda Juknaitė).

blankRomain Gary (Émile Ajar) „Meilutis: smauglio vienatvė Paryžiuje“. Knygą vertė Diana Bučiūtė, 2017 m.

Tai pirmasis autoriaus romanas pasirašytas Émile’io Ajaro slapyvardžiu. Knygos siužete – keistuolis Statistikos agentūros darbuotojas jaučia begalinę vienatvę ir miršta iš meilės savo bendradarbei. Tik niekaip nesiryžta žengti lemtingo žingsnio, nors ir yra įsitikinęs, kad tokiame dideliame mieste kaip Paryžius būtina turėti ką nors mylimą. Išsiilgęs švelnumo, savo namuose jis priglaudžia smauglį ir pavadina jį Meilučiu. Bėda ta, kad beveik neįmanoma rasti moterį, kuri sutiktų gyventi akis į akį su tokiu meilės įrodymu, kuris „tave apsivynioja, suspaudžia per juosmenį, per pečius ganėtinai tvirtai ir įremia galvą tau į kaklą, tereikia užsimerkti, kad pasijustum švelniai mylimas. Tai neįmanomybės pabaiga…“

Rekomenduojama R. Gary gerbėjams ir skaitytojams, vertinantiems filosofinį, humoristinį tekstą apie žmogaus prigimtį.

Naujos knygos vaikams ir jaunimui

blankSjoerd Kuyper „Viešbutis „Didžioji M“, 2019 m.

Trylikamečio Koso gyvenimas – tikras išbandymas. Vienuolikos berniukas praranda mamą, lieka su į viešbučio reikalus panirusiu tėčiu ir keistuolėmis seserimis – Libe, Brike ir mažąja Pele. Vieną dieną tėtis patenka į ligoninę. Šeimoje kyla suirutė. Rūpintis viešbučiu imasi Kosas ir jo seserys.

Paaugliams skirta knyga sužavi itin ryškiais veikėjų paveikslais, gyva kalba ir unikaliu pasakojimo stiliumi.

blankAgnė Ulytė, Monika Vaicenavičienė „Gatvių susitikimai“, 2020 m.

Įsivaizduok, kad vieną dieną Vilniuje, stovėdamas sankryžoje, išgirsti gatvių pokalbį. Jos aptarinėja reikalus, giria viena kitą, ginčijasi, svajoja, juokauja… Ir nenuostabu, nes senojo miesto gatvės mena skirtingų amžių istorijų, yra sutikusios įdomiausių ir keisčiausių žmonių. Ir saugo daug paslapčių!

Ši knyga – tai komiksų kolekcija, linksmai tyrinėjanti margą Vilniaus gatvių žemėlapį. Gal čia sužinosi ir savo gatvės istoriją? Knygos autorės – sesės Agnė ir Monika – kviečia tave pasivaikščioti miesto gatvių labirintais kartu!

Knygoje rasi daugiau nei 70 trumpų komiksų, išradingai sudėliotų faktų apie Vilniaus istorinį paveldą, įdomybių apie mažai žinomas Vilniaus gatves. Knyga skatins tyrinėti, keliauti, žaisti ir kurti kartu su šeima ar draugais!

blankKiran Millwood Hargrave „Žvaigždžių mergaitė“, 2019 m.

Rašydama knygą, autorė rėmėsi senaisiais Kanarų salų mitais, juos išradingai įpindama į pasakojimą. Saloje, kurios visi uostai uždaryti, pradingsta gubernatoriaus dukra. Jos geriausia draugė Izabelė prisijungia prie paieškos grupės. Gerai, kad Izabelė moka skaityti žvaigždžių kelius ir senus žemėlapius – šie gebėjimai gali išgelbėti gyvybę. Ilgainiui Izabelė supranta, jog jos kelionės tikslas yra išgelbėti ne tik dingusią draugę, bet ir visą salą.

Knyga skirta paaugliams, ji išsiskiria turtinga, vaizdinga, gyva kalba, sodriu pasakojimo stiliumi ir originaliais naujadarais.

Parengė Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė

Rokmelsta
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments