blank
Asmeninių archyvų nuotr.

Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Elmonienė sakė, jog egzamino metu jokių pažeidimų neužfiksuota, viskas praėjo sklandžiai.

Laikiusieji valstybinį brandos egzaminą iš samprotavimo rašinio užduočių galėjo rinktis temą „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“ ir kaip rekomenduotinus autorius Joną Radvaną, Marcelijų Martinaitį arba temą „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų“, kuriai rekomenduota pasirinkti šiuos autorius: Šatrijos Raganą, Vincą Mykolaitį-Putiną.

Nusprendusieji rinktis literatūrinį rašinį galėjo svarstyti temomis „Užsienio vaizdavimas lietuvių literatūroje“ arba „Metų laikai literatūroje“. Rekomenduoti pasirinkti pirmosios temos autoriai: Jurgis Savickis, Antanas Škėma ir Kristijonas Donelaitis, Bronius Krivickas – antrajai temai.

Abiturientams, laikiusiems mokyklinį brandos egzaminą, pasiūlytos šios samprotavimo rašinio temos: „Ar lengva mylėti?“ (rekomenduojami autoriai: Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Kada žmonės susivienija?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jonas Radvanas, Vincas Kudirka).

Literatūrinį rašinį kandidatai galėjo rinktis dviejų temų: „Jauno žmogaus vaizdavimas literatūroje“ ir „Miestas literatūroje“ bei remtis Adomu Mickevičiumi, Mariumi Katiliškiu (pirmoji tema), Vincu Mykolaičiu-Putinu, Antanu Škėma (antroji tema) kaip rekomenduojamais autoriais.

Mokiniai turėjo remtis bent vienu privalomu autoriumi, tačiau jį galėjo rinktis ne tik iš tų, kurie buvo nurodyti prie temos, bet iš visų privalomų autorių (besimokantiems bendruoju kursu jų yra 26, išplėstiniu – 36), kurie buvo pateikti užduoties sąsiuvinyje.

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo.

Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko laikyti 17 504 kandidatai, mokyklinį – 9 208.

Planuojama, kad valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 12 d.

Kaip sekėsi mūsų rajono abiturientams?

blankGoda Gudgalytė

Labai nemėgstu kalbėti apie sėkmę, kol nežinau rezultatų, taip sakant – neperšokęs griovio nesakyk „op“. Na, bet, manau,sekėsi neblogai. Rašiau dažniausiai šiais metais pasirinkta tema – samprotavimo rašinį, „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų“. Turėjau ką pasakyti šia tema, išvydusi šią tema pradėjau galvoti apie egzistuojančius stereotipus ir tokių atmintyje iškilo nemažai, o rekomenduojami autoriai galutinai sudėliojo mintis, apie ką turėčiau rašyti. Netikėtumų, kurie išmuštų iš vėžių, man nepasitaikė. Jau prieš egzaminą buvau nusprendusi, kad rašysiu samprotavimo rašinį, abi temos buvo ganėtinai aiškios ir abiem turėjau ką pasakyti, teliko pasirinkti.

Penktadienį manęs laukia biologijos egzaminas. Dar laikysiu anglų kalbos, matematikos ir istorijos egzaminus.

blankEimantas Tūska

Dėl lietuvių kalbos egzamino labiausiai jaudinausi, tikriausiai jis yra labiausiai nenuspėjamas. Dabar jaučiuosi labai gerai. Viskas vyko labai ramiai, prieš prasidedant egzaminui buvo aišku, kaip vyks visos „procedūros“,  todėl jokių netikėtumų nekilo. Pasirinkau rašyti literatūrinį rašinį „Užsienio vaizdavimas lietuvių literatūroje“. Ši tema man buvo aiškiausia, lengvai pasirinkau, kokiais autoriais ir jų kūriniais remsiuosi. Egzamino metu kompiuteriu naudojausi 10 minučių kūrinių citatoms. Jau žinojau, kokių citatų man reikia, todėl jas greitai ir lengvai susiradau.

Manęs dar laukia anglų kalbos, matematikos ir istorijos egzaminai.

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments