Juodupės gimnazijos direktorė Diana Guzienė sakė
Juodupės gimnazijos direktorė Diana Guzienė sakė

Rajono Vietos veiklos grupės valdyba suformuota prasilenkiant su įstatymais. Į ją galimai neteisėtai delegavęs valdžios atstovę savivaldybės administracijos direktorius žada išsiaiškinti situaciją bei neigia įtarimus, kad valdyba formuota politiniu pagrindu.

Europiniams milijonams įsisavinti 
Rokiškio rajono Vietos veiklos grupei (VVG) iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų skirta apie 9 mln. litų, kuriuos planuojama išleisti kaimo plėtrai, smulkiam verslui skatinti kaimiškosiose teritorijose. Kaip šie pinigai bus paskirstyti, lems VVG valdybos sprendimai. 
Prieš kelerius metus itin sunkiai veiklą rajone pradėjusi VVG, šiemet sulaukė neįtikėtinai didelio dėmesio. Jos narių jau dvigubai daugiau: metų pradžioje buvo 31, dabar – 60. Manoma, jog susidomėjimą šia nevyriausybine organizacija paskatino politinės partijos. Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ pirmininkas, aktyvus VVG narys Saulius Stanišauskas įtaria, jog rajono politikai stato piramidę, kurios viršūnėje, mano, būsiantys patys, todėl galintys skirstyti kaimo infrastruktūrai gerinti skirtas investicijas. Akivaizdžiausiai partijų norą dalyvauti VVG veikloje pademonstravo Tvarkos ir teisingumo Rokiškio skyriaus pirmininkas Egidijus Vilimas, balandį išplatinęs pareiškimą visoms rajono partijoms. Jame jis pripažino, kad partijos įvairiais keliais skverbiasi į VVG ir nori atskiesti jose vyraujančią socialdemokratų įtaką. E.Vilimas piktinosi kaimo žmonių apgaudinėjimu ir siūlė išeitį – kiekvienai partijai viešai deleguoti į VVG savo aktyviausius narius. 
Paskutiniame, gegužę vykusiame, VVG susirinkime išrinkta nauja 20 narių valdyba. Pagal organizacijos įstatus valdyboje turi būti ne mažiau pusės kaimo bendruomenių, kitų partnerių, asociacijų, visuomeninių organizacijų atstovų, po 25 proc. – verslo ir vietos valdžios atstovų.
Susirinkime daugiausia diskusijų kilo dėl kaimo bendruomenių į valdybą deleguotų seniūnių Audronės Baltuškaitės, Liucijos Bliūdžiuvienės bei mero patarėjo verslui ir investicijoms Romo Kundelio. Visi jie yra valstybės tarnautojai, pagal pareigas VVG galėtų atstovauti vietos valdžiai. Kilo įtarimų ir dėl Juodupės gimanzijos direktorės Dianos Guzienės kandidatūros, kuriai pagal užimamas pareigas daugiau tiktų atstovauti bendruomenėms, o ją į valdybą pasiūlė rajono valdžia. 

Interpretacijų negali būti 
Dar kartą bandėme išsiaiškinti, ar formuojant VVG valdybą nebuvo prasilenkta su įstatymais. Žemės ūkio ministro įsakyme numatyta, jog vietos valdžios atstovu grupėje gali būti savivaldybės tarybos narys arba administracijos direktoriaus skirtas savivaldybės administracijos darbuotojas. Ministro kriterijų neatitinka Juodupės gimnazijos direktorė Diana Guzienė. Ar tai gali turėti įtakos tolimesnei VVG veiklai, teikiamų projektų finansavimui? Šį klausimą pateikėme grupės pirmininkui, savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojui Valentinui Šedžiui. Pirmininkas teigė, kad formuojant valdybą jis kėlė klausimą dėl Dianos Guzienės galimybės dirbti valdyboje, tačiau nurimo sulaukęs administracijos direktoriaus Gintauto Rekertos paaiškinimo, girdi savivaldybė yra gimnazijos steigėja, administracijos direktorius priima į darbą gimnazijos vadovę, todėl jis turi teisę deleguoti ją į VVG valdybą. „Sunku pasakyti, ar vieno nario teisėtumas būti valdyboje gali turėti įtakos svarstant projektų finansavimą. Ar neatsiras žmonių, kurie viešai eskaluos šį klausimą?“ – svarstė V.Šedys. 
„Žemės ūkio ministro įsakyme bei Vietos savivaldos įstatyme išvardinta, ką gali vietos valdžia deleguoti į VVG, kas leistina savivaldybės administracijai. Nei švietimo įstaigų vadovai, nei darbuotojai nepriklauso savivaldybės administracijai, todėl jokių interpretacijų šiuo klausimu negali būti“, – sakė savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, VVG grupės narys Ramūnas Godeliauskas ir pridūrė, jog šis klausimas su juo nebuvo derintas.

Nespėjo įvertinti 
Administracijos direktorius G.Rekerta „Gimtajam…“ pripažino, jog dėl didelio užimtumo nespėjęs įvertinti visų teisinių dokumentų, todėl galėjo atsirasti klaidų. „Dianos Guzienės kandidatūrą lėmė jos žmogiškosios savybės, gebėjimai, o ne užimamos pareigos“, – tikino direktorius. Į klausimą, kiek įtakos turėjo D.Guzienės narystė Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje, G.Rekerta sakė, jog dirbs ne partija, o žmogus, todėl partiškumas deleguojant į valdybą D.Guzienę ar kitus narius neturėjo įtakos. 
„Juodupės gimnazija yra kaimiškojoje vietovėje, mes – to kaimo dalis, todėl norime aktyviai įsijungti į miestelio bendruomenės gyvenimą. Dėl to administracijos direktoriaus siūlymas dalyvauti į VVG veikloje man buvo patrauklus. Jėga į ją tikrai nesiveržiau“, – sakė D.Guzienė. Anot jos, priėmusi siūlymą ji nebesigilino į teisinius dokumentus: tenorėjo savo projektinės veiklos patirtį pritaikyti VVG gyvenime. 

Dalia Zibolienė

azija

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie