Rimantas Velykis sakė
Rimantas Velykis sakė

Apygardų administracinius teismus užgriuvo lavina skundų prieš valstybę ir savivaldybių administracijas. Juos parašė ir mūsų rajono valstybės tarnautojai.

Spa­lio 1 d.  įsi­ga­lio­jęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) nu­ta­ri­mas, ku­riuo pri­pa­žin­ta, kad 2009 m.  ne­pro­por­cin­gai ma­ži­nant par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tus dar­bo už­mo­kes­tis vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir tei­sė­jams bu­vo su­ma­žin­tas ne­tei­sė­tai, atvėrė kelią prarastos atlyginimo dalies paieškoms. Per kelerius metus tūkstančių litų negavę valdininkai suskubo teikti ieškinius ir per teismus reikalauti nesumokėtų pinigų.

Mūsų savivaldybės administracija iš Panevėžio apygardos administracinio teismo  jau gavo 10 skundų dėl tarnautojų negautų pajamų. Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas Ramūnas Godeliauskas sakė, jog ieškiniuose nurodytos negautų pajamų sumos svyruoja nuo 6 tūkst. iki 25 tūkst. Lt.  Kol kas visų skundų autoriai – savivaldybės administracijos tarnautojai. Tačiau, R. Godeliausko teigimu, ieškinių greičiausia dar daugės, nes į teismus dėl nurėžtų koeficientų jau kreipėsi arba tą gali daryti ir seniūnai bei jų pavaduotojai.

Aldona Minkevičienė

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments