Alytaus (78 balai iš 100 galimų), Šakių (74 balai) ir Plungės (74 balai) rajonų savivaldybės geriausiai atsiskaito už savo veiklą, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimas. Prasčiausiai atsiskaito Skuodo (37 balai), Rokiškio (36 balai) ir Pasvalio (33 balai) rajonų savivaldybės. Visos savivaldybės mažiausiai informacijos atskleidžia apie politikų ir tarnautojų interesus, lobistų daromą įtaką ir galimybes gyventojams įsitraukti į sprendimų priėmimą.

Tyrimo rezultatai rodo, kad nė viena savivaldybė neskelbia apie susitikimus su interesų grupėmis, iš jų gautus pasiūlymus ir tolesnius savivaldybių sprendimus. Politikų ir administracijos vadovų viešų ir privačių interesų deklaracijas viešina tik Birštono savivaldybė, dar aštuonios savivaldybės šią informaciją skelbia ne apie visus asmenis. Kas ketvirta savivaldybė viešina, kokias dovanas gali priimti jos darbuotojai, o kokių ne, kas penkta – kaip gyventojai gali dalyvauti sprendimų priėmime.

Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime.

Išsamiausiai apie savo darbuotojus, jų kontaktinę informaciją ir pareigas informuoja Birštono savivaldybė (100 balų), apie vykdomą antikorupcinę veiklą – Plungės raj. savivaldybė (86 balai), apie savivaldybių įmones, įstaigas, bendroves ir jų valdybų sudėtis  – Tauragės raj. savivaldybė (100 balų).

Apie savivaldybės metinį biudžetą ir skolą geriausiai atsiskaito Mažeikių raj., Šakių raj. ir Vilniaus miesto savivaldybės (po 100 balų), apie viešuosius pirkimus – Birštono savivaldybė (94 balai), apie galimybes gyventojams dalyvauti savivaldybės veikloje – Alytaus raj. savivaldybė (83 balai).  Individualius politikų balsavimus bei posėdžių metu svarstytus klausimus skelbia pusė savivaldybių.

„Šis tyrimas suteikia savivaldybėms puikią galimybę suprasti, kaip jos gali veikti skaidriau ir kaip jų skaidrumas atrodo palyginus su kitais.  Atviresnis savivaldos veikimas yra būtina sąlyga siekiant susidoroti su korupcija – o savivaldybės šiuo metu, deja, yra vienos korumpuočiausių įstaigų Lietuvoje“, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Tyrimas vertino, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą. Atlikus interneto svetainių analizę rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą.

Šia galimybe pasinaudojo 12 savivaldybių.

Vertinimo metodologija kurta pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus.

Iniciatyvą remia Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programa.

 

Alytaus (78 balai iš 100 galimų), Šakių (74 balai) ir Plungės (74 balai) rajonų savivaldybės geriausiai atsiskaito už savo veiklą, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimas. Prasčiausiai atsiskaito Skuodo (37 balai), Rokiškio (36 balai) ir Pasvalio (33 balai) rajonų savivaldybės. Visos savivaldybės mažiausiai informacijos atskleidžia apie politikų ir tarnautojų interesus, lobistų daromą įtaką ir galimybes gyventojams įsitraukti į sprendimų priėmimą.

Tyrimo rezultatai rodo, kad nė viena savivaldybė neskelbia apie susitikimus su interesų grupėmis, iš jų gautus pasiūlymus ir tolesnius savivaldybių sprendimus. Politikų ir administracijos vadovų viešų ir privačių interesų deklaracijas viešina tik Birštono savivaldybė, dar aštuonios savivaldybės šią informaciją skelbia ne apie visus asmenis. Kas ketvirta savivaldybė viešina, kokias dovanas gali priimti jos darbuotojai, o kokių ne, kas penkta – kaip gyventojai gali dalyvauti sprendimų priėmime.

Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime.

Išsamiausiai apie savo darbuotojus, jų kontaktinę informaciją ir pareigas informuoja Birštono savivaldybė (100 balų), apie vykdomą antikorupcinę veiklą – Plungės raj. savivaldybė (86 balai), apie savivaldybių įmones, įstaigas, bendroves ir jų valdybų sudėtis  – Tauragės raj. savivaldybė (100 balų).

Apie savivaldybės metinį biudžetą ir skolą geriausiai atsiskaito Mažeikių raj., Šakių raj. ir Vilniaus miesto savivaldybės (po 100 balų), apie viešuosius pirkimus – Birštono savivaldybė (94 balai), apie galimybes gyventojams dalyvauti savivaldybės veikloje – Alytaus raj. savivaldybė (83 balai).  Individualius politikų balsavimus bei posėdžių metu svarstytus klausimus skelbia pusė savivaldybių.

„Šis tyrimas suteikia savivaldybėms puikią galimybę suprasti, kaip jos gali veikti skaidriau ir kaip jų skaidrumas atrodo palyginus su kitais.  Atviresnis savivaldos veikimas yra būtina sąlyga siekiant susidoroti su korupcija – o savivaldybės šiuo metu, deja, yra vienos korumpuočiausių įstaigų Lietuvoje“, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Tyrimas vertino, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą. Atlikus interneto svetainių analizę rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą.
Šia galimybe pasinaudojo 12 savivaldybių.

Vertinimo metodologija kurta pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus.

Iniciatyvą remia Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programa.

 

 

GR inform.

bangenis

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie