Asfalto danga pavojingai plyšo kelyje į Obelius
Asfalto danga pavojingai plyšo kelyje į Obelius

Pavasaris atsineša du pritvinkusius skaudulius: sunkiasvorė technika maitoja kelius, o žmogaus akis ima badyti pakelių ir pamiškių šiukšlės. Kelininkai daugelyje vietų jau uždraudė sunkiasvorių eismą, netrukus juos užtvers ir miškininkai bei  seniūnijos. Kelius galima uždaryti, tačiau kuo bepaslėpti iš po sniego išlindusius kalnus šiukšlių? Švaros mėnesiu tituluotas balandis  – ant slenksčio, o kova su šiukšlėmis planuojama dar negreit. 

Aprims darbymetis
“Kol pašalas dar laiko, skubame išgabenti medieną. Smarkiau sušilus orams, stabdysime miško išvežimą, kad nesudarkytume kelių ir miško paklotės”, – sakė Rokiškio miškų urėdas Rimantas Kapušinskas. Urėdija valstybiniuose miškuose prižiūri 345 km žvyrkelių, kuriems remontuoti per metus skiria iki 200 tūkst. litų. Daugiausia urėdijos žvyrkelių – Juodupės girininkijoje (83 km), mažiausia – Obelių (23 km). Išlaidos kasmet kelius žvyruoti, greideriuoti didelės, todėl miškininkai išmokyti tausoti kelius. Urėdas neslėpė, jog pasitaiko retų atvejų, kai būtinai reikia išgabenti medieną jau pažliugusiais keliais: tenka tai daryti, nors ir labai dėl to skauda širdį.
Urėdijos keliams kur kas didesnė bėda – medienos ruošyba užsiimantys verslininkai ir miškų savininkai. Iškirtę medžius, retas kuris paiso, ar sunkiasvorės labai išmurkdys pažliugusią kelio dangą. Jei pavyksta tokius atvejus išsiaiškinti, urėdija bando išieškoti atlygį už padarytą žalą. “Kol kas nė vienas medienos gabentojas, suniokojęs urėdijos prižiūrimus kelius, jų neremontavo”, – atsiduso urėdas, kasdien vis su didesne baime apžvelgdamas prižiūrimą ūkį.
Netrukus miško keliai bus pažymėti sunkiasvorės technikos eismą ribojančiais ženklais. Ar privatūs miškų savininkai ir medienos verslininkai tokių ženklų paiso? Anot urėdo, pasitaiko visko. Ypač sunku draudimą sukontroliuoti atokesnėse vietose, toliau nuo žmonių akių bei savaitgaliais, kada mažesnė tikimybė būti pričiuptam miškininkų ar policijos. “Viliuosi žmonių sąmoningumo. Po savaitės kitos, kada keliai pradžius, medieną iš miškų bus galima gabenti nedarant žalos nei keliams, nei miško paklotei”, – pasakojo urėdijos vadovas, jau rikiuojantis miškininkus kelių tausojimo reidams.

Gavo kenkėjo etiketę
“Kol medienos gabentojams nebus privalomas parašas seniūnijos, kurios keliais važiuojama, tol kova su privatininkais – lyg su vėjo malūnais”, – teigė Pandėlio seniūnas Romualdas Varanius, aršiausias kovotojas su kelių darkytojais polaidžio metu. Ne kartą verslininkų ir medienos vežėjų apšauktas, bandytas papirkti, išvadintas kenkėju ir verslo žlugdytoju p. Romualdas ir šį pavasarį neketina užmerkti akių prieš kelių niokotojus. Tiesa, ši kova vis sudėtingesnė, nes sunkioji technika, prikrauta rąstų, iš miškų dažniausia pajuda jau po vidurnakčio. Privatininkai medieną sandėliuoja pažeisdami nustatytą tvarką: rietuves jie krauna prie pat kelių, nebodami reikalavimų, jog arčiau nei 10 metrų iki seniūnijos kelio rietuvių negali būti.
“Miško savininkai – Vilniuje, kirtėjai – iš Klaipėdos, o medienos gabentojai – plungiškiai. Ir gaudyk vėją laukuose…” – problemas dėl pavasarinės kelių apsaugos dėstė seniūnas. Bet kovoti su kelių darkytojais teks, nes seniūnijai priskirta prižiūrėti 180 km žvyrkelių, ant kurių, p. Romualdo teigimu, jau beveik nebeliko žvyro. “Sunkiosios technikos eismą jau dabar reikia riboti, nes žvyrkelių danga – kaip kisielius. Turime 24 sunkiasvorių eismą ribojančius ženklus. Kiekvieną pavasarį du pavagia, du – sugadina”, – dėstė seniūnas. Didelių vilčių ženklais sudrausminti visus pažeidėjus jis nepuoselėja, nes kai kurie medienos gabentojai piktybiškai ignoruoja draudimus. Kelias dešimtis tonų sveriančiomis mašinomis jie išmurkdo ne tik kelius, bet ir ūkininkų laukus taip, kad šie tampa tarsi fronto katakombos.

Kelius jau užtvėrė
“Šiemet kelius smarkiai paplovė vanduo, lūžta pralaidos, dangą smarkiai gadina sunkiasvorė technika. Paprasčiau būtų išvardinti žvyrkelius, kuriuose dar neapribotas sunkesnių nei 8 t krovininių mašinų eismas”, – po žiemos užklupusias pavasarines problemas vardijo VĮ Panevėžio regiono kelių Rokiškio kelių tarnybos viršininkas Stanislovas Dambrauskas.
Dėl polaidžio iškilo grėsmė, kad dalis žvyrkelių gali būti nepataisomai sugadinti. Nuo kovo 19 d. įmonės vadovai atskiruose VĮ Panevėžio regiono kelių prižiūrimuose rajoninės reikšmės kelių ruožuose laikinai apribojo transporto priemones, kurių svoris su kroviniu ar be jo siekia 8 t.
Tokio didelio pavojaus keliams, koks yra šį pavasarį, p. Dambrauskas sakė nepamenąs. Dėl polaidžio sunkiasvorėms uždarytas kelias nuo Panemunio iki Suvainiškio. “Iš Pakruojo į Latviją šia atkarpa skaldą intensyviai gabenantys vilkikai kelią ėmė laužyte laužyti”, – dėstė p. Stanislovas. Toks jo sprendimas sukėlė vežėjų pasipiktinimą. Anot jo, verslininkai turi suprasti kelininkų pastangas išsaugoti turtą ir paisyti ribojimų.
Eismas krovininiam transportui uždarytas ir į Minkūnus. Problemų patirs vilkikai, važiuojantys durpių į Degesynės durpyną: sunkesnio nei 8 t transporto eismas uždraustas kelyje nuo Juodupės iki Onuškio. Tokių draudimų, tarnybos viršininko teigimu, yra visose rajono seniūnijose ir jų dar gali daugėti. Rokiškio kelių tarnyba rajone prižiūri 582,62 km kelių, kurių 317,65 km – žvyrkelio, kiti – asfaltbetonio.

Tik po Velykų?
Rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Rekerta iš seniūnijų dar nesulaukė prašymų riboti sunkiasvorių eismą keliuose, todėl tokio žingsnio kol kas nesvarstė. “Manau, jog sprendimas bus po Velykų. Kaip ir kiekvieną pavasarį, dalyje kelių teks riboti sunkiasvorių judėjimą, o kai kurias atkarpas gali tekti uždaryti”, – sakė direktorius. Jis apgailestavo, kad per darbų gausybę nespėjo parengti tvarkos dėl medienos gabenimo pavasarį. Seniūnai ne kartą prašė, kad medieną seniūnijos keliais būtų leidžiama gabenti tik turint seniūnų leidimą. Tokia tvarka pavasarį labai palengvintų kelių tausojimo kontrolę.

Vienos akcijos nepakaks
Kol kelininkai, miškininkai ir seniūnijos suka galvas, kaip išsaugoti per polaidį nesudarkytus kelius, gamtos mylėtojai rengiasi aplinkos švarinimo akcijai “Darom 2010”. Gaila, kad ji vyks tik vidury balandžio, nes šiukšlės bado akis jau dabar. “Šiai vienkartinei akcijai pritariame, tačiau vien jos tikrai nepakanka”, – sakė urėdas. Miškininkai ir kelininkai iš pakelių, pamiškių, aikštelių ir poilsiaviečių nedorėlių išmestas šiukšles kuopia ištisus metus, o pavasarį jiems prasideda tikras darbymetis. “Tariamės su seniūnijomis, duosime joms transportą ir maišų šiukšlėms, kurias patys išsigabensime. Seniūnijos turi žmonių, įdarbintų pagal Viešųjų darbų programą, todėl šiemet turėtų būti lengviau kuopti pakelių šiukšles”, – vylėsi p. Dambrauskas.

Aplinką gražins tūkstančiai rokiškėnų
Balandžio 16-17 d. Lietuvoje trečią kartą vyks tradicinė visuotinė pilietinė akcija “Darom 2010”. Akcijoje žada dalyvauti tūkstančiai rokiškėnų: joje panoro dalyvauti 67 įstaigos ir organizacijos. Tikimasi, kad aplinką tvarkys apie 5 tūkst. žmonių.
Akcijos koordinavimo komisijos vadovas, rajono vicemeras Albinas Urbonas sakė, jog akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų ekologišką mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą, stiprinti vietines bendruomenes. Iki kovo vidurio užsiregistravo 67 įstaigos ir organizacijos, tikimasi surinkti apie 5 tūkst. dalyvių.
Prie pilietinės iniciatyvos įgyvendinimo prisideda rajono savivaldybė, kuri rūpinasi talkai reikalingomis priemonėmis, šiukšlių išvežimu, jų tvarkymu. “Kviečiame ir kitas rajono įstaigas, organizacijas paremti akciją pačiais įvairiausiais būdais: rinkti šiukšles, jas gabenti, parūpinti maišų, pirštinių, gal net įsteigti prizą aktyviausiems dalyviams, tapti informaciniais ir kitokiais rėmėjais”, – svarstė vicemeras. Anot jo, po darbų talkininkus žadama pakviesti į padėkos koncertą.
Daugiausia akcijoje “Darom 2010” žada dalyvauti rokiškėnų, jų užsiregistravo net 1 852. Seniūnijose mažiau: Juodupės – 581, Kamajų – 460, Pandėlio – 398, Obelių – 299, Rokiškio kaimiškojoje – 295, Kazliškio – 198, Kriaunų – 150, Panemunėlio – 90, Jūžintų – 49. Šiemet akcijos sumanytojai nustebo sulaukę Juodupės šaulių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus darbuotojų pranešimo apie pasiryžimą gražinti aplinką. Anot p. Urbono, dalyviai teberegistruojami: pageidaujantys prisidėti prie savo krašto tvarkymo dar gali tai padaryti.
GR inform.

 

Aldona Minkevičienė

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments