Kazliškio pagrindinė mokykla kasmet vis tuštėjo
Kazliškio pagrindinė mokykla kasmet vis tuštėjo

Rajono švietimo įstaigų pertvarkos ne tik erzina mokytojus, tėvus, mokinius, bet ir pateikia kuriozų. Internetinėje „Gimtojo Rokiškio“ svetainėje www.grokiskis.lt pasipylė komentarai, esą reorganizuotos Kazliškio pagrindinės mokyklos pedagogai iki šiol eina į darbą, nors šioje švietimo įstaigoje vyresniųjų klasių mokinių nebeliko.

Pasikliovė juristais
Rugsėjo mėn. Kazliškio pagrindinė mokykla buvo prijungta prie Pandėlio pradinės ir tapo šios švietimo įstaigos skyriumi. Darbas buvo pasiūlytas reorganizuotos mokyklos pradinių klasių mokytojams, o vyresniųjų klasių pedagogams buvo įteikti įspėjimai apie atleidimą iš darbo.
„Pasikliovėme juristų patarimais. Šiuo metu maždaug dešimt buvusios Kazliškio mokyklos mokytojų neturi darbo. Tačiau atleisti jų negalime, nes nėra pasibaigęs įspėjamasis laikotarpis“, – sakė rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis. Jo teigimu, reorganizacija nėra pagrindas atleisti žmogų iš darbo. 
Ką mokykloje, kurioje nėra mokinių, veikia mokytojai? Vedėjo teigimu, Pandėlio pradinės mokyklos direktorius Valdis Vaičėnas šiems pasiūlo vienokio ar kitokio darbo.

Darbo kodeksas gina
Rajono savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas Ramūnas Godeliauskas nemano, kad minėta situacija yra kurioziška.
„Kazliškio pagrindinė mokykla buvo reorganizuojama prijungiant ją prie Pandėlio pradinės. Ši pertvarka buvo baigta rugsėjį. Tol, kol reorganizavimas nebaigtas, Darbo kodeksas draudžia teikti darbuotojams įspėjimus apie atleidimą iš darbo, juo labiau juos atleisti“, – sakė vedėjas. Jo žiniomis, po to, kai buvo baigtas reorganizavimo procesas, Pandėlio pradinės mokyklos direktorius V.Vaičėnas įteikė darbuotojams įspėjimus apie darbo sutarčių nutraukimą.
„Įspėjamasis laikotarpis dar nesibaigęs, o ką mokytojai veikia darbo vietoje, reikia klausti direktoriaus“, – sakė vedėjas R.Godeliauskas.
Jis pridūrė, kad „kiekviena įstaiga suinteresuota greičiau sutvarkyti visus dokumentus, tačiau Darbo kodeksas gina darbuotoją“.
Beje, įspėjamuoju laikotarpiu privalu mokėti vidutinį darbo užmokestį.  

Absurdas
„Kazliškio pedagogų situacija, manau, yra didžiulis nonsensas. Mūsų rajono mokinio krepšelis yra apverktinos būklės. Pavasarį organizavome įspėjamąjį streiką. Juo siekėme atkreipti dėmesį į tai, jog mokykloms trūksta lėšų. Ką čia bepridursi…“ – teigė Rokiškio pedagogų profsąjungų lyderis Erikas Gaigalas.
Pašnekovo nuomone, teisiškai galbūt pasielgta nepriekaištingai, o klaida padaryta tuomet, kai buvo pateiktas svarstyti rajono mokyklų reorganizacijos planas. „Kaip galima prijungti pagrindinę mokyklą prie pradinės? Reikėjo nuodugniai išsiaiškinti situaciją. Žinoma, mokytojai nėra kalti: jiems moka atlyginimą, vėliau dar sumokės išeitines kompensacijas. Gražu… O kitiems pedagogams siūloma eiti nemokamų atostogų“, – stebėjosi p. Gaigalas. 

Trys klausimai

Pedagogams mokamas vidutinis darbo užmokestis

Valdžiui Vaičėnui
Pandėlio pradinės mokyklos direktoriui

 – Situacija, švelniai tariant, keistoka. Ką apie ją galite pasakyti Jūs?

– Situacija ne keistoka, o nepavydėtina nei pedagogų, nei mano paties atžvilgiu. Aš labai suprantu ir gerbiu uždaromos mokyklos mokytojus, bet labai užjaučiu ir savo mokyklos kolegas: neturiu ką atsakyti į jų klausimą, kodėl turime taupyti kiekvieną centą savo ir mokinių sąskaita, eiti dešimties dienų nemokamų atostogų…
Mokytojams, dirbusiems Kazliškio pagrindinėje ir negavusiems darbo Pandėlio pradinėje, įteikti įspėjimai apie darbo sutarties nutraukimą. Darbo kodekse nurodyta: įspėjamasis laikotarpis yra du arba keturi mėnesiai. Šiuo laikotarpiu žmogus turi būti darbo vietoje. Taigi mokytojai atvyksta į Kazliškio pradinių klasių skyrių ir dirba čia įvairius darbus: tvarko metodinę medžiagą, plakatus, mokyklos archyvą, dokumentaciją.
Vadovaujantis įstatymu šiems mokytojams skiriama viena savaitės diena naujo darbo paieškoms. Be to, Kazliškio pagrindinėje mokykloje jie turėjo mažus krūvius, todėl į Pandėlio pradinę jie atvyksta dieną ar dvi per savaitę.

– Ar šiems mokytojams mokamos algos?

– Pedagogams mokamas vidutinis darbo užmokestis atsižvelgiant į jų turėtą darbo krūvį. Tokį sprendimą lėmė mokyklų reorganizavimo sąlygos: stengtasi, kad žmonės kuo mažiau nukentėtų. Rajono vadovai sakė rasiantys pinigų atlyginimams ir išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Vienus mokytojus atleisiu spalio 31-ąją, kitus gruodžio 31-ąją.
Kazliškio pagrindinės mokyklos direktorė V.Spalgenienė trijų šalių susitarimu – jos, mano ir rajono Švietimo skyriaus – iki gruodžio mėn. dirbs Kazliškio pradinių klasių skyriuje.

– Kodėl būtent Jūs, pradinės mokyklos direktorius, tapote savotišku atpirkimo ožiu: juk be darbo liko ne pradinių, o vyresniųjų klasių mokytojai?

– Gana keista situacija: esu atsakingas už visus reorganizuotos Kazliškio mokyklos mokytojus. Jiems žadėjo darbo, tačiau jo nepasiūlė. Mokytojai gavo įspėjimus, nes mano vadovaujamoje mokykloje jiems nėra ką veikti. Taigi vadovaujamės įstatymais.

 

Ir vėl tas švietimas…

Reda MILAKNIENĖ

Ir vėl tas švietimas, visos tos nesibaigiančios  reorganizacijos… Jose susipynę ir valdžios vyrai, ir mokyklų vadovai, ir moksleiviai bei jų tėvai. 
Kas drįs pripažinti, ypač dabar, prieš Seimo rinkimus, kad buvo padaryta klaida jungiant Kazliškio pagrindinę mokyklą prie Pandėlio pradinės, kad per vėlai suskubta tvarkyti reorganizacijai reikalingus popierius. Ar Pandėlio pradinukų direktorius Valdis Vaičėnas nepatyrė šoko, kai pačioje rugpjūčio pabaigoje sužinojo, jog turės darbu aprūpinti aštuntokų mokytojus, ateinančius iš reorganizuotos Kazliškio mokyklos? Pamokų nėra: rajonas sensta, jaunimas emigruoja, gimstamumas mažas.
Kita vertus, ir kam tų pamokų, jei valdžia turi pakankamai pinigų algas mokėti nedirbantiems mokytojams?..
Čia bruzdėti derėtų tiems biudžetininkams, kurių įstaigos neturi lėšų apmokėti  šildymo sąskaitų, kurioms reikia taupyti kiekvieną centą, kurios stokoja benzino vaikus nuvežti į ekskursijas ir neišgali atlikti net paprasčiausio remonto…
Tačiau palikim Kazliškį ramybėje. Panašu, apie tą mokyklą dar teks rašyti: jos  mokytojai dokumentaciją ir plakatus tvarkys dar bent mėnesį… Tiesa, kai kam tai atrodo normalu. Švietimo reformos iniciatorių nejaudina ir tai, kad po vienu Juozo Tūbelio progimnazijos stogu suleidus visus mikrorajono 5–8 klasių paauglius per pertraukas neįmanoma ne tik pailsėti, bet ir susišnekėti, kad mokytojai dirba perpildytose klasėse ir dėl to kenčia mokymo kokybė, kad vienuoliktokai, pasirinkę mokomuosius dalykus, sužino apie pasikeitusią egzaminų tvarką…
Reformų trūkumų galėtų paminėti kone kiekvieno moksleivio tėvai, dažnas mokytojas ar plačiai mąstantis mokyklos vadovas. O paskaitęs interneto komentatorių nuomonę šia tema apskritai imi abejoti visos šalies ateitimi. Galbūt Švietimo ir mokslo ministerijos klerkai apkurto ir apako?..  

 

 

 

Reda MILAKNIENĖ

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: