Kurie miško keliai šiemet sulauks remonto
Kurie miško keliai šiemet sulauks remonto

  

Privačių miškų savininkai turi tris savaites laiko teikti prašymus dėl jų miškuose esančių kelių remonto. Kelių taisymo ir priežiūros darbams šiems metams skirta beveik 86 tūkst. eurų, remontuotinų kelių sąrašą pagal nustatytus kriterijus sudarys speciali komisija.

 

Startas duotas

 

Vasario 3 d. susirinkusi į pirmąjį posėdį pasitvirtino darbo reglamentą, darbų etapus, informacijos sklaidą, galimas problemas atrenkant kelius. Nuspręsta iki vasario 25 d. iš privačių miškų savininkų priimti prašymus dėl kelių taisymo. Į pagalbą gyventojams sutarta pakviesti miško kelių situaciją gerai išmanančius girininkus ir seniūnijų seniūnus.

Pinigai

 

„Gimtasis Rokiškis“ sausio mėnesį rašė, jog miško kelių, einančių per privačius ir valstybinius miškus priežiūrai ir taisymui)skirta 4 mln.40 tūkst. eurų  iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų, sukauptų iš valstybinių miškų valdytojų ir privačių miškų savininkų mokesčių. Į šią programą nuo praėjusių metų privačių miškų savininkai privalo mokėti 5 proc. mokestį už parduotą nukirstą ir nenukirstą mišką, o lėšos, kaip deklaruojama, atiteks miško kelių remontui. Pagal  „Gimtajam…“ Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, 12 rajono įmonių ir 107 fiziniai asmenys už 2015 m. deklaravo 89 tūkst. eurų 5 proc. mokesčių, kurie patenka į Bendrujų miškų ūkio reikmių eilutę. Miško kelių taisymui ir priežiūrai šiems metams mūsų rajonui skirta  85 tūkst. 946 eurai.

 

Nuo gairių

 

 Kurie rajono miško keliai sulauks remonto, pagal nustatytus kriterijus vertins ir nuspręs Rokiškio miškų urėdo Benjamino Sakalausko patvirtinta komisija, vadovaujama urėdijos vyriausiojo miškininko Juliaus Adamonio. Į pirmąjį posėdį susirinkusiai komisijai urėdas pristatė miško kelių statistiką, atrankos pagrindinius kriterijus, komisijos veiklos gaires ir galimus sunkumus bei grėsmes.

 

Rajono miškuose yra 411 kilometrų kelių, privačiuose – 176 kilometrai. Vieno kilometro atkarpos remontui leidžiama naudoti maksimali suma – 5 tūkst. eurų.  Aritmetika paprasta: jeigu parinktuose objektuose būtų išnaudojama didžiausia leistina suma, pavyktų suremontuoti apie 17 km kelio. Kadangi miško kelių remontui skirtų pinigų pakaks tik nedidelei daliai taisytinų kelių, urėdijos vadovas sakė, nėra nė kalbos apie tai, kad šių pinigų liktų ir valstybinio miško kelių remontui: „Prioritetas – keliai, esantys privačiuose miškuose.O urėdija teiks visokeriopą pagalbą atrenkant remontuotinus kelius pagal apraše nustatytus kriterijus. Komisijos pirmininkas ir sekretorius dirbs be papildomo atlygio. Jeigu komisija pageidaus, jai geranoriškai talkins girininkai, bet jie neturės teisės dalyvauti priimant vertinimo sprendimus ar kaip nors įtakoti komisijos veiklą“. Urėdijos vadovas tvirtins komisijos pateiktą ir aprobuotą taisytinų kelių sąrašą, bet komisijos darbe tiesiogiai nedalyvaus.

 

Įspėjo dėl interesų

 

Pasak B.Sakalausko, miško kelių remontui skirtų lėšų naudojimo tvarkoje ir kelių prioritetinio sąrašo sudarymo nuostatose gali kilti neaiškumų, kurie „išlįs“ analizuojant konkrečias  situacijas. Darbą pradėjusi komisija ketina kreiptis į tvarkos rengėjus aiškesnių nuorodų dėl remonto darbų projektų rengimo išlaidų, balų taikymo atrenkant kelius, kai to paties kelio atkarpos atitinka skirtingas prioritetų kategorijas ir tt. Urėdas komisijos nariams priminė, jog dalis jų yra privačių miškų savininkai, todėl privalės nusišalinti nuo balsavimo, kai bus svarstomas prioritetinių kelių sąrašas, jeigu bus konkretaus komisijos nario miško kelias.  

 

Komisijoje dirba dvi miško savininkų asociacijas atstovaujantys nariai – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys Raimundas Nagelė ir Privačių miškų savininkų asociacijos narys Vytautas Šlikas. Pastarasis, turintis didelę ūkinės veiklos patirtį, pašmaikštavo, jog „gausis gaidžio žarnos“: komisijai darbo daug, pageidaujančių prašymų gali būti dešimtys (smulkių miškų sklypelių rajone daug),  o naudos didelės nebūsią, nes lėšų pakaks vos keliolikai kilometrų duobėto kelio pažvyruoti ir krūmų pakirsti. Komisijoje darbuojasi ir  Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės tarnybos vyriausiasis specialistas Sigitas Prievelis, Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Baronienė bei savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušra Vingelienė, kad komanda turėtų visų reikalingų sričių kompetencijų. 

 

Pusiau skustas, pusiau plikas…

 

Į kelių atrankos tvarkos niuansus nespėjęs įsigilinti komisijos narys, miškininkas R. Nagelė teiravosi, kaip reikės išspręsti rebusą, jei, pavyzdžiui,  uždaru ratu besidriekiantis kelias patenka ir į privatų, ir į valstybinį mišką, o trečia to paties kelio atkarpa yra nebe miško žemėje? Išsiaiškinta,  kad į prioritetų sąrašą galės pretenduoti tik privačiame miške esanti kelio atkarpa, o likusios – remonto nematys. Kilo klausimų ir dėl remontuoti parenkamų kelių pločio. Anksčiau skelbta, kad į prioritetų sąrašą galės būti įtrauktas kelias, kurio plotis – ne mažiau 8 metrų. Tokių kelių rajono privačiuose miškuose,  anot komisijos narių, reikėtų kone su žiburiu ieškoti. Tačiau vėliau ši nuostata pakeista – maksimalus plotis sumažintas.

 

Darbas darbą veja

 

Kelias valandas posėdžiavusi komisija sutarė prašymus iš miško savininkų dėl kelių remonto priimti iki vasario 25 d. Pasak komisijos pirmininko J.Adamonio, spaudžia laikas, tad nuspręsta  neilginti prašymų pateikimo termino, nebent bus gauta nepakankamai prašymų.

 

Po vasario 25 d. komisija imsis sudėtingo atrankos darbo: pateikti keliai bus vertinami pagal balų sistemą ir už kiekvieną kelią, kuris atitiks nustatytus  kriterijus, bus atskirai balsuojama.

 

Sudarydama taisytinų miško kelių sąrašą komisija pirmenybę turės teikti tiems miško keliams, kurie eina vien per privačias miško valdas ar kartu per privačias ir valstybinių miškų valdas. Pirmenybė teikiama ir  tiems, kurie eina per užmirkusių augaviečių miškus, didelės miško gaisrų rizikos laipsnio miškus ar per rekreacinius miškus. Atskiriems kriterijams numatyti konkretūs balai, kuriais remiantis ir bus nustatoma pirmenybė vienam ar kitam miško keliui. Kai sąrašas bus patvirtintas, prasidės kitos procedūros: rengiami dokumentai, parenkami rangovai, kurie, jeigu viskas klostysis sklandžiai,  kelių remonto imsis jau pavasarį.

 

Kur kreiptis?

 

J.Adamonis miško savininkams, pageidausiantiems teikti prašymus dėl kelio remonto,  siūlo pirmiausiai susipažinti su sąlygomis ir tvarka, kad pastangos nebūtų veltui. Patariama išsiaiškinti mišku vingiuojančio kelio statusą, pageidaujamos remontuoti atkarpos ilgį ir kt. Šiais ir kitais miško kelių remonto klausimais privačių miškų savininkams informaciją teiks komisijos sekretorius, urėdijos miškotvarkos inžinierius Edmundas Lašas, komisijos nariai, girininkai. J.Adamonio nuomone, gali prireikti ir seniūnų, seniūnijose dirbančių žemėtvarkininkų pagalbos, nes dalies rajone esančių miškų, kuriuose yra remontuotinų kelių,  savininkai gyvena kituose rajonuose ar užsienyje ir jų gali laiku nepasiekti informacija apie prašymų pateikimų terminą. Rajono teritorijos žemėlapis, kuriame sužymėti miškų plotai ir per jus besidriekiantys keliai artimiausiu metu bus pateiktas  urėdijos internetinėje svetainėje.

 

Privačių miškų savininkai informacijos gali teirautis tel.71149, 8 – 686 68854 bei Rokiškio miškų urėdijos svetainėje www.rokmu.lt.  

    

Aldona Minkevičienė

Rokmelsta
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments