Spaudos
Spaudos

Prieš ketverius metus Kriaunų pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja Eleonora Baršienė įgyvendino savo idėją – žygiuoti su mokiniais skautų keliais. Pasisekė: idėja išplito ir už Kriaunų. Šiandien Jurgio Kairio vardo skautų draugovėje – per 40 narių, gyvenančių šūkiu „Budėk!“

Jurgio Kairio vardu
Kriaunų pagrindinės mokyklos dailės kabinete „Gimtojo Rokiškio“ laukė skautų idėjos puoselėtoja, mokytoja E.Baršienė ir 19 moksleivių: du jaunieji skautai – vilkiukai, du skautai ir 15 pretendentų gauti skauto kaklaraištį. Suole drausmingai sėdėjo ir pirmokėliai, ir vyresnieji mokyklos auklėtiniai. Linai Nemeikšytei – tik šešeri…
Mokytojos stalas buvo papuoštas laužo dekoracija, mirksinčia degančiomis žvakutėmis. Čia pat – dovanos „Gimtajam…“: piešiniai bei iš vilnos veltos braškės. Tai bent svetingumas!
„Seniai svarsčiau apie tai, jog mokykloje nėra pakankamai užsiėmimų, skatinančių vaikus ieškoti gėrio pavyzdžių, daryti gerus darbus. Visada lengviau draugą įžeisti, nei jo atsiprašyti. Pažinojau skautų veiklą, jos naudą jaunam žmogui, todėl padrąsinta mokyklos direktorės Stasės Idienės nutariau įkurti draugovę. 2009 m. vasario 13-ąją į pirmųjų 15 rajono skautų krikštynas nepasididžiavo atvykti skautų veiklą propaguojantis Lietuvos lakūnas, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas Jurgis Kairys. Jis neprieštaravo, kad draugovei būtų suteiktas jo vardas“, – sakė mokytoja E.Baršienė.
Garsusis padangių skrajūnas iki šiol palaiko ryšį su mokytoja E.Baršiene, domisi, kaip sekasi Kriaunų skautams, atsiunčia internetinių nuorodų, kaip rasti jo naujausių akrobatinių skrydžių demonstraciją.

Vasaros stovykla
Tapti skautu gali kiekvienas moksleivis. Tereikia didelio noro. Bandomasis kandidato laikotarpis – pusė metų. Būtent tiek mokinys privalo lankyti užsiėmimus.
Po pusės metų „apšilimo“ kandidatas kviečiamas į stovyklą. Čia jam suteikiama galimybė tapti skautu: 7-10 metų vaikas užsiriša jaunojo skauto kaklaraištį ir įgyja vilkiuko, 11-14 metų – skauto, o 14-18 – patyrusio skauto (vyšnios) vardus.
Susitikime dalyvavusios dvi vilkiukės Gabija Zumbrickaitė ir Dovilė Baradulina – bene aktyviausios draugovės narės.
Dovilei – devyneri. Ji parodė pačios užrašytą įšventinimo priesaiką bei papasakojo apie savaitės trukmės Vilktupio stovyklą Panevėžio rajone. Antrus metus skautų užsiėmimus lankanti mergaitė stovykloje turėjo neeilinį išbandymą: ji įveikė 10 km žygį miško takais. O kur dar visą savaitę trunkantis stovyklos gyvenimas – palapinė, laužas, maisto gaminimas, sporto rungtys, mankšta, rikiuotės, orientaciniai žaidimai?!
„Vilktupyje mūsų skautai turi savo kampelį. Ten gyvena žalčiukas“, – pasakojo vilkiukė.
Panevėžio skautija Vilktupyje rokiškėnams atrėžė dalį teritorijos. Tai tikra žalčių valda.
Didžiausią skauto patirtį turinti Gabijos sesė Urtė Zumbrickaitė pasidalino stovyklos įspūdžiais apie purvo trasą bei vandens mūšį. Pirmajame išbandyme jai teko šliaužti per įvairiausias klampybes, balas. Trasos ilgis – kilometras. Išsipurvinama iki pat ausų.
Vandens mūšyje skautai apsiginkluoja vandens šautuvais ir žaidžia karą. Pralaimi ta komanda, kurios visi nariai sušlapina specialias apyrankes.
Nestinga ir dvasinio ugdymo: stovyklautojus lanko kunigas, aukoja šv. Mišias.

Apginti mažesnius
Ar mūsų rajone organizuojamos skautų stovyklos?
„Didžiausią ir ne vienos dienos stovyklą mūsų mokykla surengė 2010-aisiais: Kriaunose viešėjo 120 Panevėžio skautų. O kitos stovyklos, organizuotos Kriaunose, – galimybė savo rajono skautams pažinti vienas kitą, parungtyniauti, kartu praleisti laiką. Per ketverius metus apie 20 skautų draugoves subūrė Juozo Tūbelio progimnazija, Kamajų gimnazija“, – sakė vadovė.
Anot pašnekovės, šiandien su skautais dirbti lengva: veiklą palaiko Kriaunų mokyklos ir J.Tūbelio progimnazijos direktoriai S.Idienė ir Zenonas Pošiūnas. Jaunimas noriai dalyvauja žygiuose, lanko užsiėmimus, stengiasi tobulėti.
Per ketvirtadalį Kriaunų mokyklos mokinių – vilkiukai, skautai arba norintys jais tapti. Visi jie sėdėjo klasėje, o skautei U.Zumbrickaitei davus komandą pasiruošti rikiuotei, vaikai išėjo į koridorių ir sustojo į eilę.
„Lygiuot! Ramiai! Žengte marš!“ – nuaidėjo komandos. Kariškai mušdami koja vaikai žengė koridoriumi, traukdami maršu tampančią dainą „Ant kalno mūrai“.
Visiems grįžus į klasę devynmetis Vitalijus Valentas parodė skautišką pritūpimą, arba krypavimą žąsele.
Ne vienas kriauniškis skautas – buvęs padūkėlis. Dažnas tikino, jog dalyvavimas draugovės veikloje pakeitė jo elgesį. „Tapau sąžiningas. Išmokau būti ramesnis. Esu draugiškesnis. Nebesu toks piktas. Tapo lengviau bendrauti…” – pasakojo vaikai.
O štai Tadas Zelenkauskas mokosi apginti silpnesnius draugus.

Plėsti veiklą
Kyla klausimas, iš kur toks moksleivių elgesio pasikeitimas? Kaip tikino vadovė E.Baršienė, draugovė ugdo vyresniųjų rūpinimąsi jaunesniaisiais. Galioja taisyklė į savo draugus kreiptis „broli“, „sese“ – netinkamam elgesiui nebelieka vietos. Skautai mokomi devizo „Dievui, Tėvynei ir artimui!“ Kitas itin populiarus šūkis-pasisveikinimas „Budėk!“ Į jį atsakoma: „Budžiu!“ Ką gi tai reiškia? Gal tai raginimas neužmigti stovykloje budėjimo metu?
Budėti, vadinasi, būti pasirengusiam padaryti gerą darbą. Svarbiausia – nedvejoti. Ilgainiui kartojama kilni priesaika tarsi įauga į sąmonę. Skauto siekiamybė – vienas geras darbas per dieną.
Moksleiviai pradeda noriai rūpintis net ir aplinka: štai jau kelinti metai iš eilės skautai prižiūri mokyklos darželį, kuriame auga avietės.
O kokia galėtų būti didžioji skautų svajonė? Moksleiviai nori gauti vilkiuko arba skauto kaklaraištį, patirti nuotykių stovyklose, padaryti pasaulį gražesnį, visus žavėti savo elgesiu. Keletas pamini troškimą tapti vadais. O skautų idėjos puoselėtojos E.Baršienės svajonė – plėsti skautų veiklą ir dar kartą sulaukti J.Kairio viešnagės.
Ateityje vadovė planuoja surengti trijų dienų stovyklą Kriaunų mokykloje: bus įšventinti Kriaunų penki vilkiukai ir du skautai. Vasarą ketinama vykti į tautinę skautų stovyklą Telšiuose.
Skautų draugovės pasakojimas apie savo veiklą nėra pagyros. Apie rajono skautus „Gimtajam…“ yra pasakojęs ir Rokiškio krašto muziejaus istorikas Valius Kazlauskas.
„Spalio 25-osios akcijoje „Gėlių žiedai – žuvusiems partizanams, Lietuvos savanoriams“, kai lankėme rajono partizanų kapus, buvau sužavėtas jaunaisiais skautais, jų deklamuojamomis eilėmis partizanams. Vaikai drausmingi, neverkšlenantys dėl lietingo oro. Sau mintyse pasakiau: „Čia tai bent jaunimas!“ Tokios organizacijos – mūsų šalies ateitis“, – yra teigęs muziejininkas.

Rokiškėnai nekantrauja vykti
į tautinę stovyklą
„Gimtasis…“ apsilankė ir Rokiškio J.Tūbelio progimnazijoje. Rokiškėnai skautai – vien berniukai.
Į progimnaziją pertraukos metu užsukęs Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos dešimtokas Tautvydas Peškaitis tikino, jog užtenka papasakoti apie skautų stovyklų žygius ir svarstančiųjų, ar stoti į skautus, belieka vis mažiau.
„J.Kairio draugovėje jauti draugiškumą. Jei toks bendravimas egzistuotų ir mokyklos gyvenime, nebebūtų problemų, susijusių su mokinių elgesiu, drausme“, – būrelio naudą pabrėžė T.Peškaitis.
Į draugovę papuolęs neklaužada ar šiaip sunkaus charakterio moksleivis greitai išmoksta gero elgesio: kai visi draugiški ir paslaugūs, būti kitokiu tiesiog nemiela.
J.Tūbelio progimnazijos moksleiviai Ignas Pučinskas, Deividas Virbalas, Mindaugas Žiaugra, Paulius Vanagas, Alanas Pranckus gyrė skautiškų stovyklų gyvenimą: žygiai, miško gėrybės, mokymasis suteikti pirmąją pagalbą, neštuvų gaminimas, vandens karas, purvo trasa, surežisuotos gelbėjimo operacijos, naktinis budėjimas, stovyklos vėliavos saugojimas…
„O man labai patinka laužui ruošti malkas“, – pralinksmino vilkiuko kaklaraiščiu pasipuošęs antrokas A.Pranckus. Skautai nekantrauja vasarą nuvykti į Telšius, kur susirinks visos Lietuvos draugovės. Išbandymai turėtų būti keliskart sudėtingesni, todėl vien mintis apie stovyklą kelia jaudulį. Prie kriauniškių ir rokiškėnų turėtų prisijungti ir Kamajų gimnazijos skautai. Jie draugovę garsina savo muzikiniais pasirodymais: kasmet dalyvauja skautų „Dainų dainelėje“ ir pelno prizines vietas. Kamajų skautams vadovauja dailės mokytoja Daiva Baltakytė.

       

 

Norbertas BYČKOVSKIS

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie