Projekto rėmėjo logotipas
Projekto rėmėjo logotipas

Rokiškio rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m., renovavimas“. Jis vyko pagal Lietuvos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ bei pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą tarp Rokiškio rajono savivaldybės, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos.

Kas buvo iki renovacijos?
Pandėlio gimnazijos direktorius Donatas Karaliūnas sakė, jog iki renovacijos gimnazijoje buvo labai šalta – ir mokytojai, ir mokiniai per šalčius sėdėdavo klasėse su paltais. Be to, nuo netvarkytų stogų šlapo išorės sienos, lietus jas ardė ir griovė. Ir sanitariniams mazgams būtinai reikėjo remonto, juos po truputį tekdavo uždarinėti.
Pandėlio gimnazijos pastatui – daugiau nei 50 metų. „Ir jokio kapitalinio remonto nėra buvę“, – sakė D. Karaliūnas.  
 
Sutvarkyti langai, stogai, durys

Anot projekto vadovės, Rokiškio rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjos Vidos Paukštienės, pagal projektą iš dalies renovuoti Pandėlio gimnazijos pastatai: pakeisti seni langai, lauko įėjimų durys, apšiltinti stogai, pakeistos stogų dangos, įrengta mechaninė vėdinimo sistema. Taip pat kapitališkai suremontuota karšto vandens tiekimo sistema, dalinai pakeistos elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos bei rekonstruota šildymo sistema. Be to, atnaujinti sanitariniai mazgai. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo skirta 3 mln. 400 tūkst. Lt, iš Lietuvos valstybės biudžeto – 600 tūkst. Lt, Rokiškio rajono savivaldybė prisidėjo 1 mln. Lt.  

Geresnė fizinė aplinka
Projekto rengėjai teigia, jog pagrindinė tikslinė grupė, kuriai projektas skirtas – mokyklinio amžiaus vaikai ir gimnazijos darbuotojai. Anot V. Paukštienės,  projektas sukūrė geresnės kokybės fizinę aplinką, o dėl to pagerės  mokymosi ir darbo sąlygos. Pandėlio gyventojams taip pat naudinga: jiems svarbios higienos normų reikalavimus atitinkančios mokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose būtų užtikrintos optimalios sąlygos vaikams ugdyti. Gyventojams, pasak projekto vadovės, irgi svarbi aplinkos kokybė. „O efektyviau naudojant energiją, gamintojas sunaudos mažiau kuro išteklių. Todėl sumažės taršos, susidarančios deginant pirminį kurą elektros energijos ir šilumos gamybos procesų metu, kiekis“, – teigia projekto autoriai.  

Padėjo atitikti higienos normas
„Pasiektas pagrindinis projekto tikslas – gerokai padidintas gimnazijos pastato energetinis efektyvumas, sumažintos Pandėlio gimnazijos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudos, sukurtos kokybiškesnės moksleivių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygos, pagerėjo mokinių ugdymo bei darbuotojų darbo sąlygos. Renovuotas pastatas pradėjo atitikti  higienos normas bei esminius statinio reikalavimus“, – sakė V. Paukštienė. Tuo tarpu patys pandėliečiai teigia, jog rekonstrukcija ne tik pagerino gimnazijos moksleivių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygas, bet  ir prailgino pastato naudingos eksploatacijos laiką.

Neprieštarauja lyčių lygybės principui

Jau įvykdytas projektas neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui – paisoma  nustatytų reikalavimų: sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims (pedagogams, techniniams darbuotojams), berniukams ir mergaitėms (mokiniams), sudarytos vienodos dalyvavimo projekte bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Pažymėtina, jog projekto administravimą vykdė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, jie rengė visą dokumentaciją, stebėjo darbų atlikimo terminus, atliko kitus su projekto administravimu susijusius darbus.

Apie tolesnius darbus
Įgyvendinus minėtą projektą, Pandėlio gimnazijos atnaujinimas toli gražu nesibaigė. D. Karaliūnas sakė, jog dar nė nepradėta vidaus apdaila, reikia sutvarkyti gimnazijos apšvietimą ir t. t. „Nutarėme, kad vidų pradėsime tvarkyti nuo ketvirtojo aukšto“, – sakė direktorius. Jis patikslino, jog po daugiau nei metų pertraukos tęstiniai darbai gimnazijoje prasidės jau kitą savaitę. Tam gauta lėšų iš Valstybės  investicijų programos (VIP).

 ***

  •   Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. birželio 5 d.
  •  Projekto veiklų  įgyvendinimo pabaiga 2012 m. balandžio 27 d.
  • Galutinė ataskaita patvirtinta 2013 m. liepos mėn.

***

Romualdas VARANIUS, Pandėlio seniūnas
Pirmiausia  juntama, jog Pandėlyje prasidėjo teigiami pokyčiai. Mane, kaip seniūną, tai nuteikia optimistiškai. Juk Pandėlio gimnazija mes labai didžiuojamės. Bus ne tik sutaupyta energijos, mažiau teršiama aplinka, bet ir estetiniu požiūriu Pandėlys išgražėjo. Vilniuje, Kaune vyksta statybos, o provincijoje judėjimo nėra, todėl labai džiaugiuosi, kad mes, pandėliečiai, nestovime vietoje.

Aurimas LAUŽADIS , Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas
Daug metų rajono mokyklos nemačiusios rimtesnio remonto. Pandėlio gimnazija – ne išimtis. Galima sakyti, kad tai pirmas dešimtmetis, kada švietimo įstaigose prasidėjo remonto darbai. Jie buvo būtini, nes mokyklos nebeatitiko elementarių higieninių sąlygų. Tiesa, Pandėlio gimnazijoje darbai dar nebaigti, todėl nėra saugu. Dėl to sulaukiam ir tėvų, ir higienistų priekaištų. Tolesnei renovacijai Pandėlio gimnazija šiemet gaus apie 0,5 mln. Lt.

Regina GREVIŠKIENĖ, Pandėlio seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Pritariu Pandėlio gimnazijos renovacijos darbams, matau tik jų pliusus. Tarkim, įrengtas įvažiavimas neįgaliesiems, atnaujinti sanitariniai mazgai. Šitas pastatas, mano žiniomis, nebuvo renovuojamas daug metų. Todėl jo atnaujinimas labai reikalingas. Nors mokinių mažėja, neaiški gimnazijos ateitis, bet mokykla, aišku, išliks. Vaikams tikrai bus geriau mokytis renovuotame pastate.  Tik norisi, kad darbai būtų tęsiami.
 

 Užs. 452

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: