Projekto rėmėjo logotipas
Projekto rėmėjo logotipas

Rokiškio rajono švietimo įstaigų darbuotojai kartu su keliolikos šalies savivaldybių kolegomis sėkmingai pasinaudojo galimybe įgyti jiems būtinų kolektyvinių sutarčių sudarymo žinių dalyvaudami Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vykdytame projekte „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“. Minėtas projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Aktualiausi –
darbo užmokesčio,
krūvio paskirstymo
ir kt. klausimai
2012-2014 m. Europos socialinio fondo lėšomis vienuolikoje šalies savivaldybių vyko švietimo sektoriaus darbuotojų mokymai, seminarai. Jais socialiniai partneriai – profesinės sąjungos ir darbdaviai – buvo skatinami ieškoti sutarimo užtikrinant darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie darbo rinkos pokyčių. Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis teigia, jog žinant šiandieninę situaciją šalies ugdymo įstaigose (kai kiekvienais metais dėl mažėjančio vaikų skaičiaus mažėja ir švietimo darbuotojų krūviai) visos per projekto įgyvendinimo laikotarpį sukauptos žinios apie kolektyvinių derybų skatimą švietimo sektoriuje įgavo didžiulę vertę. „Keliose rajono švietimo įstaigose buvo iškilusių konfliktinių situacijų dėl darbo krūvio pasiskirstymo sumažėjus mokinių skaičiui. Taip pat švietimo įstaigų darbuotojų konfliktai su darbdaviais kyla dėl noro vadovauti, darbo apmokėjimo ir kt. Įprastai visos tokios situacijos anksčiau būdavo sprendžiamos mokyklų tarybose, tuo tarpu dabar pereita prie diskusijų su profesinėmis sąjungomis. Šiuo metu vienas aktualiausių klausimų – skaidrus darbo krūvio padalinimas darbuotojams“, – sakė A. Laužadis.

Specifinių žinių įgijo
per 300 mūsiškių
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) vykdyto projekto „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“ sąmata – 850 tūkst. Lt iš Europos socialinio fondo 2007-2013 m. mokestinio laikotarpio. Panaudojus šias lėšas Rokiškio, Šiaulių, Joniškio, Elektrėnų, Ukmergės, Pasvalio, Visagino, Vilniaus, Kauno, Panevėžio bei Marijampolės rajonų savivaldybių švietimo sektoriaus darbuotojams buvo organizuojami mokymai apie darbuotojų teises ir pareigas, lanksčių šiuolaikinių darbo formų diegimo galimybes ir kt.
Į projekto dalyvių gretas įsiliejo šios mūsų rajono įstaigos bei organizacijos: Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto, Kamajų Antano Strazdo, Juodupės bei Obelių gimnazijos, Panemunėlio pagrindinė mokykla ir lopšeliai-darželiai „Pumpurėlis“ bei „Varpelis“.
Pasak Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Eriko Gaigalo, minėto projekto įgyvendinimo metu 2012-2013 m. mūsų rajone įvyko 10 „didžiųjų“ ir „mažųjų“ seminarų. „Didžiuosiuose“ seminaruose specifinių žinių įgijo 200-250 rajono švietimo įstaigų darbuotojų, „mažuosiuose“ – maždaug 100. Taigi iš viso apmokyta per 300 mūsiškių“, – sakė E. Gaigalas.

Tikslai ir siekiai
Europos socialinio fondo lėšomis LŠPS vykdyto projekto tikslai buvo: ugdyti švietimo sektoriaus darbdavių ir darbuotojų atstovų – profesinių sąjungų gebėjimus socialinės partnerystės srityje; skatinti švietimo sektoriaus šakos, teritorinių ir įstaigų kolektyvinių sutarčių pasirašymą; informuoti ir šviesti švietimo sektoriaus darbdavius, profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo švietimo sektoriuje plėtrą.
Vykdydama projektą profesinė sąjunga siekė: parengti ir pasirašyti šakos, teritorines, įstaigų kolektyvines sutartis; parengti teises aktų pataisas, kurios praplėstų švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties sritis; įkurti: teritorines trišales švietimo tarybas ir darbo ginčų komisijas, visuomeninę švietimo sektoriaus darbo inspekciją ir teritorines darbo inspekcijas; apmokyti darbuotojų, mokyklų ir savivaldybių administracijų atstovus kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo metodų; parengti: kolektyvinių derybų konsultantus, darbo ginčų tarpininkus, visuomeninius darbo inspektorius.

Rezultatai
Keliose dešimtyse seminarų Rokiškyje, Druskininkuose bei Trakuose dalyvavę mūsų rajono švietimo įstaigų darbuotojai 2013 m. spalio 4 d. pasirašė teritorinę kolektyvinę sutartį. „Ją pasirašė Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir Rokiškio rajono švietimo įstaigų vadovų asociacija. Visose projekte dalyvavusiose rajono švietimo įstaigose buvo pasirašyti nauji arba atnaujinti kolektyviniai susitarimai“, – sakė E. Gaigalas. Jo teigimu, pasirašytoje teritorinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytos tam tikros darbo, socialinių ir ekonominių problemų sprendimo sąlygos, pvz., darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos; specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo sąlygų specifika; įgalinta nuolat aptarti kitus socialiniams partneriams svarbius darbo klausimus bei kylančias problemas.

***

Jolanta VYGĖLIENĖ
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
biologijos mokytoja
Dalyvavimas Europos socialinio fondo lėšomis vykdytame projekte pedagogams suteikė progą įgyti daugiau žinių apie savo teises bei kolektyvinių sutarčių galimus variantus, praplėtė akiratį. Svarbiausias to rezultatas – Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje pasirašyta kolektyvinė sutartis bei trišalė sutartis su rajono savivaldybe. Švietimo sektoriuje besidarbuojantiems žmonėms buvo naudinga įgyti teisinių žinių, kurios yra būtinos svarstant kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo ir pasirašymo galimybes. Visada pravers ir įgyta derybų su darbdaviu patirtis.

Violeta BUTĖNIENĖ
Juodupės gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Dalyvaudami projekto organizatorių rengtuose mokymuose bei įvairiuose seminaruose įgijome daug teisinės informacijos. Patiko tai, jog visos žinios buvo labai konkrečios, o švietimo sektoriaus darbuotojus konsultavę teisininkai bei finansininkai daugiausia dėmesio skyrė ne teorijai, o praktikai, elementarių dalykų išaiškinimui. Didžiausio susidomėjimo sulaukė pedagogų darbo užmokesčio tarifikacijos, išeitinių apmokėjimo, socialinių garantijų ir kt. klausimai. Įgijus reikalingų žinių buvo nuspręsta atnaujinti ir papildyti jau seniau gimnazijoje pasirašytą kolektyvinę sutartį.

Rasa PRANCKŪNIENĖ
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos
„Romuvos“ padalinio fizikos mokytoja
Įvairiuose mokymuose bei seminaruose įgytos žinios pakėlė pedagogų kompetenciją kolektyvinių sutarčių, derybų su darbdaviu srityje. Įgiję jų atnaujinome mokyklos kolektyvinę sutartį. Daugiausia diskusijų mokymuose ir seminaruose kilo dėl darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo krūvio paskirstymo. Dalyvavimas minėtame projekte suteikė galimybę atnaujinti žinias apie sparčiai kintančią įstatyminę bazę, derybas su darbdaviu, buvo naudingas bendrais žmogaus pažinimo bei bendradarbiavimo ugdymo klausimais.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: