Projekto rėmėjo logotipas
Projekto rėmėjo logotipas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Rokiškio rajono savivaldybės žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant“ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Pastatai – be žemės ribų
Rokiškio rajone prie daugybės savivaldybei priklausančių pastatų nėra suformuota sklypų, nenustatyta naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis. Dėl šios priežasties negalima kurti veiklos, keisti pastato paskirties, investuoti į šiuos objektus, nereikalingus pastatus parduoti. Šiai problemai išspręsti ir buvo teikiama paraiška Europos Sąjungos (ES) paramai gauti.
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją iš Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos. Bendra vertė siekia 470,6 tūkst. Lt. Beveik 400 tūkst. Lt projektui skiria ES, beveik 70,6 tūkst. Lt sumanymams įgyvendinti prideda rajono savivaldybė. Projektas pradėtas 2011 m. rugsėjį, o bus baigtas šiemet rugsėjį. Žemės sklypų formavimą detaliaisiais planais rengia trys konkursą laimėjusios firmos.

Daugiausia –
Obeliuose ir Pandėlyje
Minėto projekto tikslas – užtikrinti sistemingą ir darnų konkrečių teritorijų Rokiškio rajone ir mieste vystymąsi, racionalų planuojamų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, parengiant teritorijų planavimo dokumentus, reikalingus konkretiems žemės sklypams prie savivaldybei priklausančių pastatų suformuoti, nustatant jiems pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, kai kuriuose sklypuose juos pakeičiant, todėl vietos valdžios institucijos gebės aiškiau ir efektyviau valdyti informaciją apie teritorijų plėtrą rajone.
Pasak projekto vadovės, rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Jovitos Kalibataitės, rajono kultūros, švietimo įstaigos nori dalyvauti įvairiuose projektuose, pritraukti investicijas į pasirinktus objektus, kurti veiklą, tvarkyti pastatų aplinką, keisti pastato paskirtį, tačiau negali to daryti, nes nėra įteisintos žemės ribos. Projekto lėšomis bus parengta 116 detaliųjų planų prie savivaldybei priklausančių pastatų Rokiškio rajone bei mieste, daugiausia – po 19 Obelių ir Pandėlio seniūnijose, vienu mažiau – Juodupės krašte, o mažiausiai – Rokiškio kaimiškojoje – 3. Detaliųjų planų parengimas užtikrins, kad šios teritorijos būtų vystomos atsižvelgiant į gyventojų poreikius, socialinius ir aplinkosaugos reikalavimus. Teritorijų tvarkymo reikalavimų laikymasis užtikrins sistemingą ir darnų  žemės sklypų vystymąsi bei racionalų jų panaudojimą.
Šių planų parengimas turės teigiamą poveikį Rokiškio rajono ir miesto gyventojams bei vietos savivaldos institucijoms, kurios gebės aiškiau ir efektyviau valdyti informaciją apie teritorijų plėtrą rajone, administruoti visus su teritorijų plėtra susijusius klausimus.

Brėžiamos kultūros centrų
žemės ribos  
Iki šiol žemės sklypai nėra suformuoti prie Aukštakalnių, Panemunio, Suvainiškio, Lukštų, Onuškio, Juodupės, Kalvių, Aleksandravėlės, Gediškių,  Panemunėlio, Duokiškio kultūros centrų, Čivylių,  Ragelių, Lašų, Panemunio, Pandėlio, Sriubiškių bibliotekų, Duokiškio pirties, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Pandėlio ambulatorijos, Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro, Obelių mokyklos-darželio ir seniūnijos, Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro šaudyklos, Jaunimo centro. ES lėšomis bus nubrėžtos žemės ribos ir bebaigiančiam griūti Onuškio dvarui (Juodupės sen.).

Seniūnijose planuojami
formuoti detalieji planai
Juodupė         18
Jūžintai          10
Kamajai         15
Kazliškis     6
Kriaunos     5
Obeliai         19
Pandėlys     19
Panemunėlis     6
Rokiškio kaim.     3
Rokiškio miestas     15 

***

Valdas ADOMONIS
Juodupės seniūnas
Kol nėra detaliojo plano, tol su pastatu nieko negali daryti – nei parduoti, nei gauti ES remiamų projektų lėšų. Nežinome, ką daryti su Onuškio dvaru. Pastatas su kolonomis nuotraukose atrodo įspūdingai, o realybė labai skaudi – dvaras baigia griūti. Seniūnijos lėšomis galime tik retsykiais apipjauti žolę, o apie remontus negali būti nė kalbos. Labai seniai šį objektą buvo nutarta privatizuoti, bet tam reikia suformuoti sklypą. Manau, jog pardavimas gali išgelbėti šį dvarą nuo griūties. Turime puikų pavyzdį: antrajam gyvenimui prikeltas Ilzenbergo dvaras. Pagal minėtą projektą formuojamas sklypas Didsodėje prie buvusio vaikų darželio pastato, kuriame dabar įsikūrusi biblioteka, bendruomenė. Ribos žinomos, jas žymi tvora, kurios kaimiečiai nespėjo išvežti į metalo laužą.

Nijolė GUŽIENĖ
Rokiškio jaunimo centro direktorė
Tarp Jaunimo centro pastato senų dokumentų radome ant nedidelio lapo nubraižytą žemės planelį. Pagal jį pasižymėjome centro teritorijos ribas. Sargas seniai dirba, žino mūsų teritoriją, šienauja žolę, renka šiukšles. Negaliu pasakyti, ar jis tvarko tik mūsų teritoriją, ar dar bent penkis metrus miesto žemės. Juk matavimai niekada nebuvo atlikti. Centras dalyvavo ne viename ES finansuojamame projekte. Iki šiol pakako pastato panaudos sutarties tarp centro ir savininkės – rajono savivaldybės, tačiau labai gerai, kad bus atlikti geodeziniai matavimai ir mums pasakytos tikslios ribos. Jei ką sugalvosime statyti, bent jau žinosime, kad tai darome savoje teritorijoje.

Danguolė DAGIENĖ
Rajono savivaldybės Architektūros
ir paveldosaugos skyriaus vedėja
Savivaldybės biudžete trūksta lėšų, todėl daug metų negalėjome užsakyti detaliųjų planų žemės sklypams suformuoti. Pastatai buvo tarsi pakibę ore. Pasinaudoję ES parama sutvarkysime dokumentus ir… nuleisime pastatus ant žemės. Rajone labai daug nenaudojamų, apleistų pastatų. Tikėtina, kad sutvarkę žemės nuosavybės dokumentus, greičiau rasime pirkėjus. Paminėsiu tik vieną pavyzdį: Rokiškio muzikos mokyklos pūtikai išsikėlė iš pastato Kauno gatvėje. Namas apšiuręs, tikrai nepuošia miesto. Juo domisi pirkėjai, tačiau parduoti negalime, nes nėra detaliojo plano, nesuformuotas žemės sklypas. 

Užs. 1099

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: