Baušiškių kaimo atviroje vietoje  maišuose sukrautus pavojingus pesticidus vakar polietilenu nuo lietaus dangstė Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Anot jo
Baušiškių kaimo atviroje vietoje maišuose sukrautus pavojingus pesticidus vakar polietilenu nuo lietaus dangstė Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Anot jo

Rajonui niekaip nepavyksta atsikratyti antruoju Černobyliu praminto pavojingo pesticidų kapinyno Baušiškių kaime. Šiuo metu apie 66 t neatpažintų pesticidų supakuoti į didmaišius, pridengti plėve ir palikti likimo valiai visiškai atviroje teritorijoje. Juos likviduoti reikia per 300 tūkst. litų, kurių Aplinkos ministerija neranda.  

Sarkofagą atidengė, bet išvežė tik dalį chemikalų
Šių metų kove kilo triukšmas dėl Baušiškių kaime penkiolika metų tūnojusio chemikalų kapinyno, kuris pripažintas šiuo metu vienu pavojingiausių objektų šalyje. Jis buvo atidengtas iš po sarkofago ir dalis pesticidų išgabenta. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skelbtą konkursą laimėjusi Vokietijos bendrovė „SAVA GmbH & Co. KG“ likvidavimo darbų ėmėsi pernai lapkrityje. Tvirtinta, kad vokiečiai išgabeno kontrakte numatytą pavojingų chemikalų kiekį – 200 t. Tačiau chemikalų likvidavimo darbams specialios komisijos pirmininkas Valentinas Šedys šių metų kove atsisakė pasirašyti akte, o komisija savo parašais patvirtino, kad iš Baušiškių išvežta tik 139 t teršalų. 
Likusios nuodingos medžiagos paliktos uždengtos plėve ir grasina užteršti aplinką, patekti į gruntinius vandenis. Daugelis Kamajų seniūnijos gyventojų dirba žemę greta pesticidų kapinyno. Žmonės rašė raštą, kuriuo prašė, kad visu pavojingumu aplinkai atvertas ir nesaugomas kapinynas būtų kuo greičiau likviduotas. Tekstas, po kuriuo pasirašė daugiau nei 60 asmenų, perduotas Aplinkos ministerijai. Šio pavojingo objekto likvidavimo klausimą ėmėsi spręsti Seimo Aplinkos apsaugos komitetas.
Rajono vadovams ilgai mynus valdžios slenksčius pavyko pasiekti, kad įsteigta viešoji įmonė „Toksika“ ir likvidavimo darbų konkursą laimėjusi „SAVA GmbH & Co. KG“ sugrįžtų į Baušiškius. Praėjusią savaitę ir šios pradžioje dalis likusių pesticidų buvo išgabenta. Tačiau 66 tonos pavojingos medžiagos liko ekologinės „bombos“ zonoje ir kelia dar didesnį pavojų nei iki šiol. Mat pesticidai supilti į maišus, šie sukrauti greta buvusio kapinyno atviroje vietoje ir tepridengti plėve. Vėjas plėšia plėvę nuo maišų, apnuogina juos iki baimingo atvirumo, o po maišais telkšantis vanduo upeliais liejasi į atvirą aplinką. Lyjant upeliai srovena ir nežinia, kokią baisybę plukdo savo vandenimis. Kapinyno, kuriame po sarkofagu 15 metų buvo saugoti pavojingi pesticidai, vieta apdorota degazuojančiomis medžiagomis. 

Pavojingų medžiagų maišai – 
vandenyje
„Dabar padėtis tragiška, nes lietaus vanduo iš po maišų jau veržiasi, pavojus užteršti chemikalais šalia esantį melioracijos griovį, galima sakyti, neišvengiamas“, – baisėjosi atsakingų už pesticidų išvežimą ir aplinkos sutvarkymą asmenų abuojumu Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Anot jo, seniūnijos gyventojai vėl ėmėsi iniciatyvos rengti peticiją ir raginti Aplinkos ministeriją pagaliau juos išvaduoti iš ekologinės nelaimės grėsmės. 
Rajono meras Almantas Blažys sakė, jog šis pavojingas objektas rajonui tapo tarsi rakštis, kurios niekaip nepavyksta ištraukti. Pesticidų likvidavimo darbus pastarosiomis dienomis stebėjęs rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjo pavaduotojas Sigitas Prievelis sakė, jog vokiečiai iš viso jau yra išvežę apie 225 t, tačiau į didmaišius supakuoti ir atviroje vietoje palikti pesticidai sukūrė labai pavojingą situaciją. „Taip negali būti, tai labai blogai“, – sakė aplinkosaugininkas, žadėjęs dar kartą vykti į vietą, įvertinti situaciją ir vėl rašyti savo vadovybei raštus. 

Kada maišų neliks?
Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis tikino, jog jam dėl Bausiškių pesticidų likvidavimo skauda širdį ne mažiau nei žurnalistams. „Spaudėte mus į kampą, kai pesticidai buvo palikti duobėje. Dabar jie maišuose, bet jums ir vėl negerai“, – net pyktelėjo aukštas ministerijos pareigūnas. Jis tvirtino, kad didmaišiai nepralaidūs vandeniui, todėl esą nėra pavojaus užteršti aplinką. Anot pareigūno, ministerija visais įmanomais būdais bando priversti Vokietijos bendrovę išgabenti iš Baušiškių pesticidų likučius, bet kol kas nepavyksta. Likusias 66 t išgabenti kainuoja per 300 tūkst. litų. Paklaustas, kada ekologinį pavojų keliančių medžiagų Baušiškiuose nebeliks, I.Kiškis negalėjo pasakyti. Anot jo, problema kilo dėl to, kad prieš 15 metų rajono pateikti duomenys apie kapinyne palaidotų pesticidų kiekį buvo gerokai kuklesni – realiai pesticidų rasta gerokai daugiau. 

Milijonai saugumo neužtikrino
Skaitytojai prisimena, kaip 1993 m. Baušiškių kaimo fermoje saugomi pesticidai užsiliepsnojo. Ekologinę nelaimę rajone sukėlęs gaisras nuslopintas buldozeriais užstūmus chemikalus storu žvyro sluoksniu. Po to šis „pilkapis“ buvo uždengtas specialia membrana, jame įrengti alsuokliai, ir jis nuolat buvo stebimas. 
Pagal Vyriausybės patvirtintą Pesticidų atliekų saugojimo vietų ir užterštų teritorijų tvarkymo 2007-2013 m. programą pesticidų likvidavimo darbai turėjo būti atlikti iki 2009 m. sausio 8 d. Šiam tikslui skirta 17,2 mln. litų. Tačiau, kaip paaiškėjo, šių milijonų pristigo. Ekologinė bomba Baušiškiuose tiksi… 

Aldona Minkevičienė

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie