Po pagerbimo ceremonijos ūkininkai ir svečiai aptarti einamųjų reikalų
Po pagerbimo ceremonijos ūkininkai ir svečiai aptarti einamųjų reikalų

Visus metus sunkiai plušę rajono žemdirbiai praėjusį penktadienį leido sau atsikvėpti: pasidabinę kostiumais, už parankių vedini spindinčiomis damomis, pintinėse nešini lauktuvėmis iš savo ūkių, jie skubėjo į šiųmetę derliaus pabaigtuvių šventę.

Džiaugtis yra kuo

Draugėn sugužėjusius rajono žemdirbius sveikinusi rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė džiaugėsi mūsų rajono ūkininkų sėkmingai įsisavinamomis Europos Sąjungos lėšomis (vien pernai rajone „nusėdo“ apie 18 mln. Eur), mūsiškių noru auginti gyvulius neatsižvelgiant į šiuo momentu jiems nepalankias pieno ir mėsos supirkimo kainas bei augančiu kooperavimosi vaidmeniu. „Smagu, kad vis daugiau rajono žemdirbių nori augti kartu ir savo užaugintą produkciją realizuoja kooperuodamiesi“, – pastebėjo vedėja.

Neapsieita be bakstelėjimų…

Tuo tarpu Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovo Vytauto Šliko sveikinimas žemdirbiams neapsiėjo be valdžios pabaksnojimų: nuoširdžiai pasveikinęs į šventę sugužėjusius žemdirbius, palinkėjęs jiems glėbio sveikatos tolimesniuose darbuose ir pasidžiaugęs jaunųjų ūkininkų būrelius rajono mokyklose ruošiančiomis pedagogėmis, V. Šlikas atskirą „padėką“ išrėžė Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnei Daliai Janulienei. „Kai su rajono seniūnijų seniūnais susirinkome aptarti šventės reikalų, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė viešai pasakė, kad jos… nereikia. Jai pasirodė, kad geriau prie ežero suorganizuoti koncertą ir išgerti „bonką“, –  neslėpdamas pasipiktinimo sakė V. Šlikas. Prie panašių ilgamečio rajono Ūkininkų sąjungos vado pasisakymų jau įpratusiems šventėms svečiams teliko viską „užtvirtinti“ plojimais…

Pagerbti ne tik ūkininkai

Skambant Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblių „Bitula“, „Gastauta“ ir „Saulala“ melodijoms, atsiimti apdovanojimų iš rajono valdžios atstovų, garbingų svečių bei renginio organizatorių rankų lipo ne tik rajoninio konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2015“ nugalėtojai, bet ir geriausi rajono artojai, pamainą šiandienos žemdirbiams jaunųjų ūkininkų būreliuose ruošiantys pedagogai, ekologiškai mūsiškių produkcijai rinkų užsienyje ieškančio kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius, aktyviai su žemdirbiais ryšius palaikantys seniūnai ir kt.

Geriausias artojas – iš Paliepių

Geriausiu artoju (vartomų plūgų kategorijoje), iškovojusiu teisę atstovauti mūsų rajonui respublikiniame rudeninio arimo konkurse, tapo Paliepių (Kazliškio sen.) kaime ūkininkaujantis Vitalijus Matiukas. Antras liko Žydrūnas Markevičius (Rokiškio kaim. sen.), trečias – Virginijus Putka (Pandėlio sen.). Tradicinių plūgų kategorijoje nepralenkiamas buvo Vytautas Šliakas (Jūžintų sen.). „Pernai dėl geriausio artojo titulo varžėsi 15, šiemet – jau 22 žemdirbiai“, –  kasmet didėjančiu konkurso susidomėjimu džiaugėsi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio biuro augalininkystės konsultantas Vaclovas Tička.

Dėmesys – pamainą žemdirbiams ruošiančioms pedagogėms                                    

Maloniu dėmesiu šventėje pagerbtos ir pamainą dabartiniams žemdirbiams jaunųjų ūkininkų būreliuose ruošiančios pedagogės: Zita Kutrienė (Pandėlio  gimnazija), Reda Naikauskienė (Obelių gimnazija), Jolanta Varnienė (Juodupės gimnazija), Virginija Gudonienė (Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinys), Rita Vaitiekauskienė  ir Aina Vilkauskienė (Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija). Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis jas apdovanojo padėkomis ir knygomis, o rajono Ūkininkų sąjunga – dovanų čekiais. „Džiugu, kad Rokiškis yra vienas iš nedaugelio, kuriame rūpinamasi mūsų žemės ateitimi. Jaunųjų ūkininkų būreliai egzistuoja tik pas jus ir Pasvalyje“, – sakė S. Dimaitis.

Nepamiršti seniūnai, kooperatyvas ir kt.

Šventėje dalyvavęs žemės ūkio ministrės patarėjas Saulius Jakimavičius padėkos raštus įteikė ūkininkams Editai ir Alvydui Mackams (Kazliškio sen.) bei Vytautui ir Joanai Zizams (Kriaunų sen.), Kriaunų seniūnijos seniūnas Arvydas Rudinskas buvo pagerbtas už aktyvų bendradarbiavimą su vietos žemdirbiais, o kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius – už perspektyvų ieškojimą.

Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga savo ruožtu už aktyvių santykių su žemdirbiais palaikymą pagerbė seniūnus A. Rudinską ir Laimutę Vilimavičienė (Kamajų sen.). Kooperatyvas „Eko tikslas“ pasinaudojo proga ir pagerbė didžiausią ekologiško pieno kiekį į kooperatyvą pristatančius Rimantą ir Genutę Gražius (Juodupės sen.).

Derlingus metus palydėjo vaišėmis, šokiais ir dainomis

Be minėtų garbingų svečių, mūsiškius ūkininkus pasveikino ir atvykusieji iš aplinkinių rajonų.

Šventinėje scenoje skambėjo lietuvių liaudies muzika, tad gero ūpo nestigo: jaunieji ūkininkai, kaip dera, scenoje buvo priversti pašokti polkutę, o žodžio kišenėje neieškantis renginio vedėjas humoristas Giedrius Viduolis „iš užančio“ vis ištraukdavo situacijai tinkantį pokštą – „saldainį“.

Pasibaigus pagerbimo ir apdovanojimo ceremonijai, pasipuošę Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovo V. Šliko prie krūtinės prisegtais ordinais, nešini įteiktomis padėkomis, dovanomis ir iš anksto pasiruoštais lauknešėliais, rajono ūkininkai pasidalinti džiaugsmais, pasiekimais ir patirtimi skubėjo prie vaišėmis nukrautų stalų.

Pasak vienos renginio organizatorių J. Jasiūnienės, šiųmetė derliaus pabaigtuvių šventė atsiėjo maždaug 3 tūkst. Eur.

 

 

Agnė Mackuvienė

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie