Glaudus ryšys su rokiškėnais

Jau ne kartą „Gimtojo Rokiškio“ puslapiuose rašiau apie Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus veiklą ir rokiškėnų bendradarbiavimą su šviesaus atminimo pedagogo, poeto Dano Kairio kurso draugais, filosofu, humanitarinių mokslų daktaru, profesoriumi Česlovu Kalenda, rašytoju, literatūrologu, humanitarinių mokslų daktaru Rimantu Skeiviu ir visuomet naujų idėjų kupinu rašytoju, kraštotyrininku, žurnalistu Jonu Laurinavičiumi. Gerbiamas Jonas dažnai paskambina ir pasidžiaugia, ką gražaus nuveikė Rokiškio krašto kultūriniam gyvenimui pagražinti, paįvairinti… Šį kartą mane pasiekė džiugi žinia, kad jau po dienos kitos šviesą išvys Tėvynės pažinimo draugijos, gyvosios istorinės ir kultūrinės atminties leidinys „Tautotyros metraštis“. Jame skaitytojai išvys straipsnį ir apie mūsų kraštietį gerbiamą A. Narutį.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis.
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis.

Kitas faktas – per LTV Kultūros kanalą transliuota laida „Legendos“ apie mūsų kraštietį aktorių, teatro režisierių Ferdinandą Jakšį. Kai gerbiamas Algis pradėjo vadovauti „Pragiedrulių“ klubui, aktoriaus Ferdinando paklausė, kokią šis turįs svajonę? Aktorius, teatro režisierius F. Jakšys atsakęs: „Mano svajonė – apvažiuoti visą Rokiškio kraštą, visas parapijas ir kiekvienoje parapijoje suvaidinti Kosto Ostrausko monodramą „Vaižgantas“ . Ši svajonė jau baigiama įgyvendinti. Gerbiamas aktorius F. Jakšys kiekvieną kartą primena: jeigu ne A. Narutis, Donatas Smalinskas ir Jolanta Stumbrienė, nebūtų jo toks glaudus ryšys su rokiškėnais. Smagu, kad rajono žmonės turėjo puikią galimybę išvysti iki šiol aktualumo neprarandančią K. Ostrausko monodramą „Vaižgantas“. Todėl ir norisi dar kartą padėkoti gerbiamam Algiui už pasiaukojimą gimtajam kraštui.

Rašo prasmingą veiklos istoriją

Dažnai mes grožimės žmonių gerais darbais, kilniais poelgiais, bet neišdrįstame jiems nuoširdžiai padėkoti, pagarsinti jų kilnių darbų, o ką jau kalbėti apie įamžinimą rašytiniuose šaltiniuose… Tad stengiausi mintis „išguldyti“ ant balto popieriaus lapo tam, kad jos gyventų ir išliktų kitoms kartoms.

Prasmingą veiklos istoriją rašo Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai. Idėjų ugnikalnis – šio klubo pirmininkas A. Narutis. Aktyvios veiklos sūkuryje sukasi šis žmogus.

Savaitgaliais rokiškėnai gerbiamą Algį yra įpratę matyti įvairių rajono kampelių renginiuose, o jį sutikus Vilniuje, darbo vietoje, atrodo, kad šis žmogus tik ir gyvena gimtojo krašto žmonių džiaugsmais bei rūpesčiais. Ne veltui poetas, dramatur gas Just. Marcinkevičius teigė, kad tėviškėje prasideda žmogus…

Po rašytojos Alės Rūtos šimtmečio minėjimo. Algiui Naručiui dėkoja gimnazijos bibliotekininkė Rūta Vilutienė. Algio Naručio asmeninio, bibliotekos archyvų, D. Zibolienės nuotr.
Po rašytojos Alės Rūtos šimtmečio minėjimo. Algiui Naručiui dėkoja gimnazijos  ibliotekininkė Rūta Vilutienė. Algio Naručio asmeninio, bibliotekos archyvų, D. Zibolienės nuotr.

Tai nepaprastai darbštus, imlus naujovėms, norintis save išbandyti dar neatrastose srityse žmogus. A. Narutis – verslininkas, o kartu ir beprotiškai įsimylėjęs Rokiškio kraštą, jo žmones, kultūrą.

1992 metais Vilniuje kartu su kolegomis gerbiamas Algis įkūrė UAB „Amanda“. Šiai bendrovei jis vadovauja jau 23 metus. UAB „Amanda“ pagrindinė veiklos kryptis – prekyba autoserviso įrengimais. Bendrovė tiekia įrangą apie 3000 autoservisų Lietuvoje ir užsienyje, aptarnauja lengvųjų automobilių ir sunkvežimių autoservisus, automobilių gamintojų atstovų ir specializuotus autoservisus, techninių apžiūrų stotis, mokymo įstaigas. Bendrovėje dirba 22 darbuotojai, savo veiklos profesionalai. UAB „Amanda“ sėkmingai plečia savo veiklą.

Tokia gerbiamo Algio veiklos kasdienybė, bet yra ir kitas jo gyvenimo puslapis. Jis turiningas, įdomus, skleidžiantis šviesą, meilę ir grožį. Tad verčiu tą paslaptingąjį gerbiamo Algio veiklos puslapį…

Galima parašyti nemenką istoriją

Bendravau su Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariu, „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos pradininku ir redaktoriumi, sudarytoju Venantu Mačiekumi. Pastarasis teigė, kad žmonės mano, jog gerbiamas Algis dirba ne Vilniuje, o Rokiškyje… Smagu, jog kraštietis Algis iš visos širdies myli savo gimtinę.

Dažnai tenka bendrauti su gerbiamu A. Naručiu. Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas yra sakęs: „Kaip ir daugelį kraštiečių, taip ir mane apima nostalgija prisimenant savo vaikystės ir jaunystės gyvenimo metus nuostabiai gražiame gimtajame krašte. Tai ir paskatino mane ateiti į „Pragiedrulių“ klubą. Mūsų kraštiečio Venanto Mačiekaus iš Mačiekų kaimo, Žiobiškio parapijos, sudarytoje knygoje „Žiobiškis“, taip pat šviesaus atminimo Broniaus Deksnio iš Mitragalio kaimo kraštotyros medžiagoje akcentuojama, jog pirmoji Kurkliečių kaimo paminėjimo data – 1596 metai, o šio kaimo gyventojų Naručio ir Žemaitėlio pavardės minimos dokumentuose nuo 1618 metų. Prasminga kaimo istorija. Tai tarsi mano gyvenimo dalis… Tai ir paskatino mane tapti kraštiečių klubo pirmininku.“

Apie Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ veiklą jau būtų galima parašyti nemenką istoriją. Mat puoselėjami Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių ryšiai, saugomos ir ateinančioms kartoms perduodamos Rokiškio krašto tradicijos, etninė kultūra, istorinis ir kultūrinis paveldas, garsinami ir remiami Rokiškio krašto žmonės, skatinamas Lietuvos sostinėje Vilniuje veikiančių organizacijų bendradarbiavimas su Rokiškio krašto organizacijomis, įtraukiamos į klubo veiklą Vilniaus rokiškėnų šeimos, vaikai ir jaunimas. Tai užtikrina klubo tikslų įgyvendinimą, veiklos tęstinumą, atnaujinimą, plėtimą. Pragiedruliečiams labai svarbi „Versmės“ leidyklos parengta „Lietuvos valsčių“ serija – daugiatomis vienodos struktūros Lietuvos istorijos leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius.

Klasės draugų susitikimas Čedasuose su auklėtoja Genovaite Daugnoriene (trečia iš kairės).
Klasės draugų susitikimas Čedasuose su auklėtoja Genovaite Daugnoriene (trečia
iš kairės).

Svarbiausia – žmonės

Per visą Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ egzistavimo laikotarpį išaugo bendradarbiavimo partnerių gretos. Klubo pirmininkas A. Narutis džiaugiasi Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės, Rokiškio rajono savivaldybės ir seniūnijų, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, Rokiškio krašto muziejaus, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir šios gimnazijos „Romuvos“ padalinyje įsikūrusios Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus, Rokiškio kultūros centro, Kauno rokiškėnų klubo, Vilniaus miesto savivaldybės, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“, žurnalo „Savivaldybės žinios“ bendrais darbais ir sumanymais.

Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“ užmezgė glaudžius ryšius su kitų Lietuvos rajonų kraštiečių klubais, dalyvavo bendruose renginiuose, juose pristatė Rokiškio kraštą. Vilniuje įkurta daugiau nei 30 panašių organizacijų. Didžiausias bendras kraštiečių klubų renginys – aukštaitiška gegužinė, kiekvienais metais rengiama birželio mėnesį prieš Jonines. Gegužinę organizuoja kiekvienas klubas paeiliui. 2010 metais gegužinę rengė Vilniaus rokiškėnai. Į šį renginį pragiedruliečiai yra pakvietę meno kolektyvus iš Rokiškio, Obelių, Panemunėlio, Pandėlio, Duokiškio, Juodupės, Kriaunų, Žiobiškio, Aukštakalnių, jie surengė koncertus. Visi kraštiečių klubai telkiami bendrai veiklai, rengiami susitikimai su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, ieškoma sprendimų veiklai plėsti.

Vilniaus rokiškėnų klubo nariai įvairiomis formomis garsina Rokiškio kraštą. Kraštiečiai susibūrė į dainų ansamblį „Dainorėliai“, daugelį svarbiausių klubo veiklos akimirkų užfiksuoja darbštieji klubo fotografai Vilius Jasinevičius ir Vilius Naujikas. Sukauptas gausus kraštiečių nuotraukų archyvas.

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai finansinę paramą yra skyrę Skemų globos namams (Rokiškio r.), monografijos „Panemunėlis“ leidybai, paminklo Birželio sukilimo dalyviams Obeliuose atstatyti. Šiam paminklui atkurti daug jėgų ir brangaus laiko skyrė klubo narys, Obelių krašto garbės pilietis D. Smalinskas.

Legendinė „Naručio pušis“ gimtajame Kurkliečių kaime. Čia dažnai apsilanko Algis Narutis.
Legendinė „Naručio pušis“ gimtajame Kurkliečių kaime. Čia dažnai apsilanko Algis Narutis.

„Tai tik maža dalelė klubo veiklos, bet svarbiausia – žmonės, kuriems aš iš visos širdies esu dėkingas“, – teigia Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas A. Narutis.

Ir dar… Kai su gerbiamu Algiu rengiau interviu Rokiškio krašto kultūros žurnalui „Prie Nemunėlio“, jis teigė, kad yra žmonių, padariusių Rokiškio kraštui daug daugiau didelių darbų nei jis. Tąkart gerbiamam pirmininkui išdrįsau pasakyti, lai jis savo kukliąją nuomonę pasilieka sau, o aš pasilieku savąją… Pokalbis su kraštiečiu pavyko. Ir aš tuo džiaugiuosi…

Į vieną publikaciją neįmanoma sutalpinti gerbiamo Algio kilnių ir prasmingų darbų, paaukoto brangaus laiko Rokiškio kraštui. Svarbiausia yra tai, kad ta veikla trykšta iš pačios širdies, nesiekiant jokios naudos, o trokštant, kad tik kraštiečiams gyventi būtų geriau, šviesiau, kad kultūriniais renginiais jie praturtintų savo dvasinį pasaulį.

Sukasi gyvenimo karuselė, deja, ji dovanoja ne tik džiugias akimirkas, bet ir skaudžias netektis. Gerbiamą Algį mes sutinkame kraštiečius išlydint į paskutinę kelionę. Jo supratimas, nuoširdus užuojautos žodis reikalingas pačiomis skaudžiausiomis gyvenimo akimirkomis. Rokiškio krašto žmonės ir Vilniaus rokiškėnai džiaugiasi turėdami šį žmogų.

Sukasi laiko karuselė… Kilnūs darbai niekada nelieka nepastebėti. Išliejau savo mintis ant balto popieriaus lapo. Tai kuklus padėkos žodis žmogui už jo prasmingus darbus Rokiškio kraštui ir Lietuvai.

Subscribe
Informuoti apie
guest
1 Komentuoti
Naujausius
Seniausius Įvertinimą
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Selis
Selis
2016 14 gruodžio 5:02

Tai, kad gerbiama mokytoja G.Daugnoriene mūsų klases auklėtoja nebuvo.