ERPF kuriame Lietuvos ateitį
ERPF kuriame Lietuvos ateitį

Rajono savivaldybė įgyvendino Europos Sąjungos (ES) finansuotą projektą „Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“. Šio darželio bendruomenė bei jį lankantys mažieji rokiškėnai džiaugiasi suremontuotomis ir išgražėjusiomis patalpomis, naujais baldais bei technika.

Laukė remonto

Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ veiklą vykdo nuo 1966 m. Tai seniausia rajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vasario mėnesį švęsianti 50-ies metų veiklos jubiliejų. Anot čia dirbančio personalo, įstaiga iki šiol nebuvo iš pagrindų remontuota: kasmet, skiriant nedidelių lėšų, po truputį remontuotos įstaigos patalpos, atnaujinti baldai. Dauguma įstaigos materialiojo turto, reikalingo vaikų ugdymo procese, buvo naudojami dar nuo darželio įkūrimo dienų. Šio inventoriaus būklė prasta, todėl įstaigos personalui buvo sunku teikti vaikams kokybišką ugdymą. Nebe visos lopšelio-darželio patalpos atitiko higienos normų reikalavimus, o tai turėjo neigiamos įtakos įstaigą lankančių vaikų sveikatai.

Siekiant pašalinti ugdymo įstaigos trūkumus ir ją modernizuoti, buvo pateikta paraiška dalyvauti ES programose. Tik įgyvendinus 2007-2013 m. finansinio laikotarpio ES sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemones „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, buvo pašalinti esminiai materialinės lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdymo bazės trūkumai.

Nemažos investicijos

Ikimokyklinio amžiaus vaikų švietimo įstaigos atnaujinimo darbams atlikti ir reikalingiems baldams bei technikai įsigyti buvo skirta 95 tūkst. 757 eurų (daugiau nei 330 tūkst. Lt). ES parama siekė 81 tūkst. 394 eurų (281 tūkst. Lt), rajono savivaldybė prisidėjo 14 tūkst. 481 eurų (beveik 50 tūkst. Lt).

Panaudojus skirtas lėšas buvo kapitališkai atnaujinta lopšelio-darželio skalbykla-džiovykla, vienos grupės drabužinė-priimamasis, vaikų šventėms skirta salė. Taip pat suremontuoti šeši vaikų žaidimų kambariai: paklota nauja grindų danga, išdažytos lubos ir sienos, atnaujinta vidaus elektros instaliacija. Sutvarkytas vienas vaikų miegamasis, trys sanitariniai mazgai.

Atlikti ne tik patalpų remonto darbai: lėšų skirta ir naujiems baldams bei kompiuterinei įrangai įsigyti. Saldžiam mažųjų pietų miegui nupirktos sustumiamos lovelės, todėl specialios patalpos miegoti nebereikia. Taip buvo sutaupyta erdvė, kurioje įrengtas metodinei veiklai skirtas kabinetas. Pastarasis naudingas vykdant įvairius seminarus ar mokymus personalui, taip pat jame su vaikais bendrauja socialinė pedagogė. Metodiniame kabinete įrengta interaktyvioji lenta bei multimedija, nupirkti du stacionarūs ir vienas nešiojamasis kompiuteriai, filmavimo kamera.

Įgyvendinus projektą buvo sudarytos geresnės priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sąlygos, tuo pačiu pagerėjo darbo sąlygos įstaigos darbuotojams.

Raimonda PALAVINSKIENĖ

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės pavaduotoja

ES skirtos lėšos mums buvo labai reikalingos. Gavus finansavimą pirmiausia sutvarkyta trūkusi darželio siena. Didžiausia suma skirta grupėms atnaujinti ir vaikų erdvėms sutvarkyti. Taip pat sutvarkyta vienintelė mūsų turima salė. Joje vyksta meno, muzikos, šokio ir sporto užsiėmimai. Čia rengiame ir vaikų šventes, pasirodymus. Turėdami lėšų įsigijome naujų baldų: vaikams nupirktos naujos, modernios sustumiamos lovos. Būtent dėl to sumažėjo papildomų patalpų poreikis ir atsirado galimybė įkurti metodinį kabinetą, kurio iki šiol nebuvo. Jis naudingas ne tik dirbant su vaikais, bet ir organizuojant mokymus, seminarus darželio darbuotojams. Čia vyksta tėvelių susirinkimai, o įrengtos multimedijos dėka galime tėveliams parengti įvairius pristatomuosius pranešimus. Atlikus įstaigos remontą personalui tapo daug lengviau dirbti.

Audronė GALINIENĖ

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ socialinė pedagogė

Jei ES struktūriniai fondai nebūtų skyrę pinigėlių, viso to gėrio, kuriuo dabar džiaugiamės, tikrai neturėtume. Arba turėtume dar negreitai. Man, kaip socialinei pedagogei, aktualiausias metodinis kabinetas. Anksčiau čia buvo vienos grupės vaikų miegamasis. Nupirkus naujas sustumiamas lovas, jos buvo pastatytos grupėje, tad ši patalpa liko laisva. Dabar metodiniame kabinete vyksta įvairūs užsiėmimai su vaikais, aktyvėja mūsų veikla. Be to, čia yra multimedija, kompiuteriai, tad su vaikais kartais žiūrime mokomuosius filmukus. Modernios technologijos labai naudingos ugdant mažuosius. Smagu, kad buvo galimybė pasinaudoti ES skiriama parama ir sutvarkyti problemines įstaigos vietas.

GR inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: