ERPF kuriame Lietuvos ateitį
ERPF kuriame Lietuvos ateitį

Europos Sąjungos paramos lėšomis rengiama 30 detaliųjų planų Rokiškio miesto ir rajono naujoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti. Įgyvendinus projektą, bus nustatytos kapinių ribos, teritorijų tvarkymo režimai, statybos reglamentas, o gyventojai galės būti ramūs: mirus artimam žmogui, problemų dėl jo laidojimo vietos neliks.

Kolumbariumai nepopuliarūs

Rokiškio rajono teritorijoje priskaičiuojama 213 neveikiančių kapinių, kuriose leidžiama laidoti tik šeimų kapavietėse. Kiekvienoje seniūnijoje yra po dešimt veikiančių kapinių. Dalis jų užpildytos, o planų kapinaitėms plėsti ar naujai suformuoti nėra. Jei nieko nebus daroma, ateis laikas, kai nebeliks vietos mirusiesiems palaidoti. Vien tik Rokiškio miesto senosiose kapinėse kasmet palaidojama apie 50, o Kalneliškių – iki 170 žmonių. Kur kas mažiau vietos reikia žmones laidojant kolumbariumuose,  tačiau palaikų kremavimas tarp rajono gyventojų nėra populiarus, o kolumbariumas įrengtas tik Obelių kapinėse.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Detaliųjų planų esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas“. Jis vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas“.

Mažins teritorijų gyvenamosios aplinkos skirtumus

Pasak projekto vadovės, rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Jovitos Kalibataitės, projekto metu siekiama parengti atskirų Rokiškio rajono teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius planus) esamoms kapinių teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone. Dokumentų parengimas leis suformuoti žemės sklypus kapinėms, kuriose bus laidojami Rokiškio rajono gyventojai. Rengiant kapinių detaliuosius planus, bus nustatytos esamų kapinių ribos, paskirtis ir naudojimo būdas, teritorijų tvarkymo režimai, statybos reglamentas, todėl vietos valdžios institucijos gebės aiškiau ir efektyviau valdyti informaciją apie teritorijų plėtrą rajone, administruoti visus su teritorijų plėtra ir valdymu susijusius klausimus.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Rokiškio rajono darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Rokiškio rajono teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius. Įgyvendinamas projektas prisidės prie probleminės teritorijos socialinių, ekonominių problemų sprendimo, mažins teritorijų gyvenamosios aplinkos skirtumus.

Vietoj 13 rengiama 30 planų

Iš pradžių planuota parengti 13-os kapinių detaliuosius planus. Atlikus  viešuosius pirkimus buvo sutaupyta lėšų, todėl projekto vykdytojai kreipėsi į Europos socialinio fondo agentūrą dėl leidimo panaudoti šio ir kitų projektų sutaupytas lėšas ir rengti 17 papildomų detaliųjų planų. Pasirašius su agentūra papildomus susitarimus, projekto vertė nuo 117,5 tūkst. Lt (99,875 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų parama) padidinta iki 126,2 tūkst. Lt (107 tūkst. Lt). Be to, veiklų įgyvendinimo laikas pratęstas iki kitų metų gegužės vidurio.

Planuojama parengti šių kapinių detaliuosius planus: Juodupės seniūnijoje –  Juodupės miestelio senųjų ir naujųjų, Jūžintų –  Jūžintų miestelio ir Čivylių kaimo, Kamajų – Kamajų miestelio, Kamajėlių, Naujasodės, Duokiškio, Nevierių ir Salų, Kazliškio – Latvelių ir Kazliškio, Kriaunų – Stravų, Dagilių ir Kriugiškio, Obelių – Obelių miesto, Aleksandravėlės, Ažušilių ir Pakriaunių, Pandėlio – Panemunio, Suvainiškio, Sriubiškių, Panemunėlio – Joneliškių, Šetekšnų, Rokiškio kaimiškojoje – Kalneliškių, Martiniškėnų, Žiobiškio, Čedasų, Moškėnų, Rokiškio – senųjų miesto kapinių.

Jau parengti ir įregistruoti teritorijų planavimo registre Juodupės naujųjų ir senųjų, Kamajų, Naujasodės, Latvelių, Kamajėlių, Stravų, Ažušilių, Pakriaunių, Dagilių, Šetekšnų, Martiniškėnų, Žiobiškio,  Aleksandravėlės, Joneliškių, Kriugiškio, Panemunio, Kalneliškių ir Rokiškio miesto senųjų kapinių detalieji planai.

Dalia JANULIENĖ, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė

Seniūnijoje daug nedidelių kapinaičių, kuriose nebelaidojama. Dažniausiai tokios kapinės apjuostos akmens tvora, ribos aiškios, todėl nutarėme joms detaliųjų planų nebeužsakinėti. Savivaldybės vykdomam projektui atrinkome tik veikiančias kapines – Martiniškėnų, Žiobiškio, Čedasų ir Moškėnų. Mūsų seniūnijos žemėje – ir didžiausios rajono Kalneliškių kapinės, tačiau jomis rūpinasi AB „Rokiškio komunalininkas“.

Žmonių požiūris į laidojimo vietą labai skirtingas. Vyresnio amžiaus žmonės kapinėse stengiasi užsiimti kuo daugiau vietos, o jaunesni norėtų nedidelio kapelio, svarsto apie palaikų kremavimą. Seniūnijai svarbiausia tai, kad visiems užtektų vietos kapinėse, būtų laiku išgabentos šiukšlės, o prieš Vėlines – atvežta smėlio. Prie kapinių būtina suformuoti sklypus, jei yra galimybė – išplėsti, iš savininkų įsigyti žemės arba priskirti laisvą teritoriją. Apibrėžus ribas tampa aišku, kur statyti atliekų konteinerius, planuoti privažiavimo kelius.

Rimantė NORVAIŠIENĖ, 1919-1920 m. Lietuvos savanorių karių kapų priežiūros bendrijos vadovė

Daug metų tvarkau už Lietuvos laisvę žuvusių savanorių kapus. Šiemet kapavietes apdengėme marmuro plokštėmis, tad palengvėjo kapų priežiūra. Labai dažnai tenka lankytis Rokiškio miesto senosiose, Gediškių, Tumasonių, Bagdoniškio, Aleksandravėlės kapinėse. Tik Gediškėse jau seniai nemačiau naujo kapo, o kitos kapinaitės veikiančios. Šiemet prie kai kurių kapų vartų pastebėjau stendus su informacija apie vykdomą projektą ir rengiamus detaliuosius planus. Per netrumpą savo gyvenimą pastebėjau, jog būtina tvarkyti dokumentus, tuomet išvengsi įvairiausių problemų, kivirčų. Pamatuos kapinių teritoriją, esant reikalui, padidins amžinojo poilsio vietą, įformins dokumentus. Vyresnio amžiaus žmonės, kuriems svarbu žinoti, kur jie bus palaidoti, matydami tokį valdžios rūpestį, jaučiasi ramiau.

GR inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: