blank
Vidaus reikalų ministerijoje bus atsisakoma perteklinių funkcijų, atlyginimai didės 50-200 eurų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Kaip Eltai pasakojo vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas, VRM jau parengė Vidaus tarnybos statuto pataisas ir perdavė jas derinti Vyriausybei.

Pasak V. Dmitrijevo, statuto pataisomis ministerija siūlo keisti statutinių pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką, siejant ją ne su algos baziniu dydžiu, kaip numatyta šiuo metu, o su vidutinio darbo užmokesčiu.

„Mes siūlome apskaičiuoti darbo užmokestį pareigūnams pagal kitą formulę. Sietume darbo užmokestį ne su baziniu dydžiu, kuris šiuo metu siekia 188 eurus, o su vidutinio darbo užmokesčiu, kas yra kintamas dydis, kas yra įteisinta jau visoje valstybės tarnyboje. Taigi, mes turime pakeisti ir Vidaus tarnybos statutą, analogiškai apskaičiuojant pareiginę algą pagal kitą dydį“, – Eltai aiškino viceministras.

Anot V. Dmitrijevo, Vidaus tarnybos statuto pataisomis siekiama įtvirtinti tik mažiausius kiekvienos pareigybių grupės koeficientus, o pareigybių grupių skaičių sumažinti nuo 15 iki 10.

Pašnekovo teigimu, numačius minimalius pareigybių grupėms taikomus algų koeficientus, susiejus pareigūno algą su vidutiniu darbo užmokesčiu, kartu bus siūloma ir suteikti daugiau laisvės įstaigos vadovui priimti sprendimus dėl pareigūnų algų nustatymo.

„Įstaigos vadovui laisvesnes rankas ar galimybes suteiks įstaigos biudžeto dydis. (…) Vadovas galės spręsti, ar jam reikia naujo darbuotojo, ar jam reikia kvalifikuoto darbuotojo su atitinkama patirtimi ir atitinkamai darbo užmokesčio politikos rėmuose galės įkelti tą darbuotoją į konkretų darbo užmokesčio išraiškos įvertinimą, atsižvelgiant į tai, kokią tvarką patvirtins ministras. Bet mūsų pirminis matymas – bus minimalus algos dydis, o visa kita – pareigūnų kompetencija, stažas, priedai – atsispindės darbo užmokesčio politikoje.

Nereikės nuolat keisti įstatymo, nuolat keisti algų koeficientų. Vadovas pagal turimą įstaigos biudžetą galės nuspręsti dėl algos padidinimo darbuotojui ir tai galės padaryti ne kartą per metus, o dažniau, atsižvelgiant į darbuotojo išlaikymo poreikį, jo motyvavimo galimybes, kompetencijas“, – aiškino V. Dmitrijevas.

Anot VRM, pareigūnų darbo užmokesčiui apskaičiuoti nuo 2024 m. sausio 1 d. siūloma taikyti pareiginės algos bazinį dydį – 1 785,4 euro.

Siekia žemiausios grandies pareigūnų algų didinimo

V. Dmitrijevas teigė šiuo metu negalintis tiksliai įvardinti, kokius minimalius pareigūnų algos koeficientus siūlo nustatyti VRM, tačiau pažymėjo, kad inicijuojama nauja tvarka siekiama didinti žemiausios grandies bei ikiteisminius tyrimus atliekančių pareigūnų algas.

„Vidutiniškai jų (žemiausios grandies pareigūnų – ELTA) atlyginimai perkopė 1000 eurų į rankas, bet visgi yra pavyzdžių, kai pareigūnai neuždirba tiek. Norėtume, kad žemiausios grandies pareigūnai uždirbtų daugiau“, – aiškino vidaus reikalų viceministras.

V. Dmitrijevas pabrėžė tikslių skaičių, kiek pavyktų padidinti algas pareigūnams, negalintis atskleisti, kadangi, anot jo, šiuo klausimu prasidėjo derybos su Vyriausybe. Vis dėlto, jis pabrėžė turintis vilties, kad ministrų kabinetui palaiminus VRM siekius, pareigūnų algos augtų iki 150 eurų.

„Šiuo metu vyksta derybos Vyriausybėje ir galutinių skaičių neturime, bet mes manome, kad tai galėtų būti nuo 100 iki 150 eurų. Tai būtų darbo užmokestis, kuris stabilizuotų situaciją ir eilinis pareigūnas galėtų vidutiniškai uždirbti apie 1100–1200 eurų į rankas“, – komentavo pašnekovas.

Siūlo atsisakyti priedo už laipsnius

VRM parengtomis Vidaus tarnybos statuto pataisomis, kuriomis siūloma keisti pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką, siekiama panaikinti priedą prie algos už laipsnį kaip sudėtinę pareigūno darbo užmokesčio dalį.

Anot V. Dmitrijevo, ministerijos vertinimu, šis priedas prie algos yra nepagrįstas.

„Siūlome to priedo atsisakyti, nes Vidaus tarnybos statuto atveju mažiausias priedas už laipsnį yra 0,5 bazinio dydžio, tai čia sudaro 90 eurų, neatskaičius mokesčių. Didžiausias priedas siekia 1,5 bazinio dydžio. Mūsų nuomone, tas apmokėjimas už laipsnį neatrodo pagrįstai. Planuojame tai įskaičiuoti per darbo užmokesčio politiką, bet iki šiol neturiu atsakymo, kodėl generolas turėtų gauti 1,5 bazinio dydžio priedą prie algos, o eilinis pareigūnas 0,5 bazinio dydžio priedą“, – dėstė vidaus reikalų viceministras.

Pasak V. Dmitrijevo, Vidaus tarnybos statuto pataisomis kartu siūloma sumažinti priedą prie algos už stažą valstybės tarnyboje. Iš pradžių, pašnekovo teigimu, svarstyta iš viso atsisakyti minėto priedo, bet galiausiai prieita prie siūlymo jį sumažinti: šiuo metu šis priedas negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, siūloma, kad šis priedas neviršytų 20 proc. pareiginės algos.

„Siūlome peržiūrėti šitą dydį ir atitinkamai fiksuoti didžiausią dydį, tai yra iki 20 procentų už 20 tarnybos metų. Aišku, jeigu pareigūnas dirbs 25 metus tarnyboje, tai mes iš esmės visą kitą kompensuotume per darbo užmokesčio politiką“, – teigė V. Dmitrijevas.

Turėtų galimybę patikrinti, ar butpinigiai naudojami pagal paskirtį

Kaip pasakojo V. Dmitrijevas, Vidaus tarnybos statuto pataisomis VRM taip pat siūlo koreguoti butpinigių skyrimo tvarką. Ši išmoka skiriama pareigūnams, kurių darbovietė yra nutolusi nuo gyvenamosios vietos. Jiems suteikiama galimybė kompensuoti arčiau darbovietės esančio nuomojamo būsto nuomą.

Anot pašnekovo, visų pirma, siekiama ištaisyti spragą įstatyme ir numatyti galimybę statutinei įstaigai patikrinti, ar pareigūnas, gaudamas butpinigius, juos naudoja pagal paskirtį, tai yra skiria juos būsto nuomai. Šios priemonės, pasak V. Dmitrijevo, reikia, kadangi fiksuoti piktnaudžiavimo butpinigiais atvejai.

„Projekte numatoma galimybė institucijoms įsitikinti, kad šitą išmoką gaunantis pareigūnas elgiasi skaidriai. Turime tokių atvejų, kai šia išmoka yra piktnaudžiaujama“, – tvirtino vidaus reikalų viceministras.

Pasak V. Dmitrijevo, butpinigių skyrimo tvarką, sąlygas, kaip siūlo VRM, turėtų numatyti Vyriausybė. Tokiu būdu, šios išmokos skyrimas taptų skaidresnis.

Vidaus tarnybos statuto pataisomis siūloma numatyti, kad Vyriausybė nustatytų ir išlaidų už kelionę į darbo vietą kompensacijų tvarką. Anot V. Dmitrijevo, šios išmokos dydis galėtų priklausyti nuo atstumo iki darbovietės arba išmoka galėtų siekti tam tikrą pinigų sumą. Kompensacijos už keliones į darbovietę nebūtų mokamos tiems pareigūnams, kuriems mokami butpinigiai.

„Naują tvarką siūlome, kad galėtume pasitikrinti, ar butpinigių mokėjimas yra objektyvus, kad galėtume kontroliuoti šitos išmokos mokėjimą. Neprarastume galimybės ją mokėti ir kartu sugriežtintume tvarką taip, kad darbuotojas gautų vieną išmoką, o ne dvi. Pavyzdžiui, šiuo metu pareigūnas gali gauti ir kelionpinigius, ir butpinigius. Siekiame, kad būtų mokama tik viena iš šitų išmokų“, – dėstė V. Dmitrijevas.

Stipendijos kursantams, skatinimo priemonės

Kaip teigiama VRM išplatintame pranešime spaudai, Vidaus tarnybos statuto projekte taip pat numatytos priemonės pareigūnų pritraukimui į tarnybą: nustatoma galimybė statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams mokėti specialiąsias stipendijas ir teikti jiems kitą materialinę paramą, o aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja pagal vidaus tarnybos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, siūloma numatyti galimybę skirti paramą ir mokėti tikslines skatinamąsias stipendijas, jeigu jie sudaro stojimo į vidaus tarnybą sutartis.

Taip pat, siekiant pritraukti pareigūnus į tam tikras vietoves, kuriose yra pareigūnų trūkumas, nustatoma galimybė mokėti vienkartines skatinamąsias išmokas naujai priimamiems pareigūnams, jeigu jie įsipareigoja tam tikrą laiką dirbti tose vietovėse, taip pat pareigūnams, kurie sutinka persikelti į tas vietoves dirbti.

Anot VRM, siekiant efektyvinti statutinių įstaigų veiklą, išnaudojant esamus žmogiškuosius išteklius, siūloma įtvirtinti centrinės statutinės įstaigos personalo rezervą, kuris sudarys sąlygas prireikus (pvz., valdant krizes, ekstremaliąsias situacijas) statutinių įstaigų funkcijoms įgyvendinti pasitelkti buvusius patyrusius pareigūnus.

„Statuto projektu taip pat nustatyta galimybė statutinių įstaigų funkcijoms vykdyti kartu su pareigūnais pasitelkti kursantus, taip pat galimybė pratęsti tarnybos trukmę ne tik pirminės grandies, bet ir vidurinės grandies pareigūnams, numatomos palankesnės sąlygos tarnybiniam kaitumui“, – teigiama VRM pranešime spaudai.

Kaip nurodo ministerija, siekiant užtikrinti didesnį pareigūnams reikalingų reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir jų finansavimo tvarumą, planuojama tobulinti pareigūnų reabilitacijos modelį.

Statuto projekte taip pat keičiamas pareigūnų nepriekaištingos reputacijos teisinis reguliavimas, numatyta daugiau galimybių dėl tam tikrų tarnybos sąlygų susitarti kolektyvinėse sutartyse.

blank
Lietuvos naujienų agentūra ELTA. Geros ar piktos valios pasireiškimai, stichinės nelaimės ir nekalti gamtos pokštai, pasaulio ir mūsų krašto politinio, ekonominio bei kultūrinio gyvenimo naujienos, naujų žvaigždžių atradimai ar įmintos mikropasaulio mįslės, sporto varžybos ir daug kitokių svarbių bei įdomių dalykų.
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: