Gimtasis Rokiškis ELTA VDI: mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius šiemet sumažėjo 30 proc.

VDI: mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius šiemet sumažėjo 30 proc.

51
0

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) per 2023 m. I pusmetį, neįskaičiuojant įvykių, nulemtų kelių eismo taisyklių pažeidimų, kurių kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijos nėra priskirtinos VDI kompetencijai, buvo gauti 7 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ir 53 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. Šiemet eismo įvykių metu žuvo 4 ir buvo sunkiai pakenkta 5 darbuotojų sveikatai.
Atitinkamai per 2022 m. I pusmetį (neįskaitant eismo įvykių) buvo gauti 10 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 68 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai – tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2023 m. I pusmetį, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 30 proc. (3 atvejais), o sunkių – sumažėjo 22 proc. (15 atvejų). 2022 m. per I pusmetį eismo įvykių metu žuvo 5 darbuotojai ir 7 darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikatai.
Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 tūkst. darbuotojų) įvertis per 2023 m. I pusmetį buvo 0,8, o sunkių – 4,3. Šio rodiklio įverčiai 2022 m. I pusmetį buvo atitinkamai 1,1 ir 5,6.
Pagal minėtus 2023 m. I pusmetį gautus pranešimus baigti tirti 5 mirtini ir 44 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.
Per 2023 m. I pusmetį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius (išankstiniais duomenimis) pagal ekonominės veiklos rūšis (EVR,neįskaičiuojant eismo įvykių) pasiskirstė taip: statybos (3 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), žemės ūkio (2 mirtini ir 3 sunkūs),
apdirbamosios gamybos (1 mirtinas ir 12 sunkių), miškininkystės (1 mirtinas ir 3 sunkūs), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto (6 sunkūs), transporto, saugojimo (4 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (6 sunkūs), vandens tiekimo, nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo (2 sunkūs), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (2 sunkūs), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (2 sunkūs), viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo (2 sunkūs), meninės ir pramoginės veiklos (1 sunkus).
Palyginant su 2022 m. I pusmečiu, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo miškininkystės (nuo 3 iki 1 atvejo), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, transporto ir saugojimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (2022 m. šiose EVR įvyko po 1 mirtiną nelaimingas atsitikimas darbe, o 2023 – mirtinų atvejų neregistruota).
Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo statybos (nuo 2 iki 3 atvejų) bei apdirbamosios gamybos (1 atveju) EVR įmonėse. Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo daugelyje EVR sektorių, ypač tuose, kur dažniausiai įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe, t. y. statybos EVR sumažėjo 5 atvejais (nuo 13 iki 8), transporto ir saugojimo veiklos sektoriuje 7 atvejais (nuo 11 iki 4), apdirbamoje gamyboje 3 atvejais (nuo 15 iki 12), miškininkystėje 2 atvejais (nuo 5 iki 3), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje 3 atvejais (nuo 9 iki 6), švietimo 3 atvejais (nuo 4 iki 1). Tačiau padidėjo žemės ūkio (3 atvejais), administracinės ir aptarnavimo veiklos (3 atvejais), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (2 atvejais), viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo (2 atvejais), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (2 atvejais) EVR sektoriuose.
Be eismo įvykių, kurių metu šiais metais 4 darbuotojai žuvo ir 5 sunkiai sužaloti (2022 m. I pusmetį eismo įvykių metu žuvo 5 darbuotojai ir 7 buvo sunkiai sužaloti), pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti buvo statybos (juos atliekant įvyko 3 mirtini ir 9 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (1 mirtinas ir 11 sunkių), elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo, remonto ir susiję darbai (1 mirtinas ir 3 sunkūs), miško kirtimo, vandens gavybos, tiekimo, valymo (po 1 mirtiną) darbai.
Veiksniai, sąlygojantys nelaimingus atsitikimus darbe, kasmet išlieka tie patys – 3 mirtini ir 16 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio, 3 darbuotojai žuvo ir 7 buvo sunkiai traumuoti kritusių/virtusių/judančių objektų (konstrukcijų elementų, medžių, daiktų, ruošinių ir kt.), 13 darbuotojų sunkiai susižalojo nugriuvę, 3 buvo sužaloti darbo įrenginių. Dalis nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybių nebaigtos tirti.
Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2023 m. I pusmetį, sąlygojo darbuotojų nesaugūs veiksmai – dėl šios priežasties (darbuotojai nesilaikė nustatytų norminių ir lokalinių teisės aktų reikalavimų) įvyko 3 mirtini ir 13 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė, netinkamas profesinės rizikos vertinimas, darbo įrenginių neatitikimas darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams buvo 3 mirtinų ir 11 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe priežastimis. 13 atvejų, ištyrus įvykius darbe dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai, kurie būtų susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu ir sąlygoją įvykį, nenustatyti.
Aptariamuoju laikotarpiu įvykių sunkiai nukentėjo 2 neblaivūs darbuotojai. Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe nepilnamečiams darbuotojams neįvyko.
Lietuvos naujienų agentūra ELTA. Geros ar piktos valios pasireiškimai, stichinės nelaimės ir nekalti gamtos pokštai, pasaulio ir mūsų krašto politinio, ekonominio bei kultūrinio gyvenimo naujienos, naujų žvaigždžių atradimai ar įmintos mikropasaulio mįslės, sporto varžybos ir daug kitokių svarbių bei įdomių dalykų.
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus