Tyrimas parodė
Tyrimas parodė

Rajono savivaldybėje atlikto aplinkos oro kokybės ir triukšmo monitoringo rezultatai parodė, kuriose vietose vyraujantis triukšmas gali būti pavojingas žmogaus sveikatai. Triukšmo lygis tirtas 19-oje rajono teritorijų. Didžiausias triukšmo lygis išmatuotas Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje, Respublikos ir Pramonės gatvių sankryžoje bei prie „Romuvos“ gimnazijos (Taikos g.). Monitoringo tyrimo duomenys ir rekomendacijos pateikiamos rajono savivaldybės aplinkos informacijos integruotoje duomenų bazėje (http://www.rokiskiomonitoringas.lt/).

Beveik pusė zonų – per triukšmingos

Šių metų birželio 8–10 d. rajono savivaldybės teritorijoje buvo atliktas aplinkos triukšmo tyrimas. Jo tikslai – sistemingai vykdyti rajono teritorijoje triukšmo lygio stebėseną gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, gautą informaciją teikti rajono bendruomenei, specialistams, planuoti bei įgyvendinti triukšmo valdymo priemones.

Atliktų matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) kito nuo 52,7 iki 83,1 decibelų (dBA). Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti 7 matavimo vietose, arba  36,8 proc. tirtų teritorijų.

Didžiausi viršijimai gauti Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje bei prie  „Romuvos“ gimnazijos (Taikos g.). Mažiausias maksimalus triukšmo lygis užfiksuotas prie  Rokiškio rajono ligoninės (viešoji tylioji zona) ir Kamajų Antano Strazdo gimnazijos.

Triukšmo lygis dienos metu kito nuo 40,7 iki 69,8 dBA.

Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti trijose matavimo vietose, ir tai sudaro 15,8 proc. tirtų teritorijų. Didžiausi viršijimai fiksuoti Respublikos ir Pramonės gatvių sankryžoje bei  Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje. Mažiausias triukšmo lygis nustatytas Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir Kazliškio pagrindinės mokyklos teritorijose.

Triukšminga – ne tik dieną

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 50,6 iki 77,6 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 7 matavimo vietose (36,8 proc. tirtų teritorijų).

Didžiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje bei ties „Romuvos“ gimnazija (Taikos g. ). Mažiausias triukšmas vakaro metu –  Vytauto gatvės atkarpoje ties Pievų ir Vytauto gatvių sankryža bei Kamajų Antano Strazdo gimnazijos teritorijoje.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) kito nuo 46,5 iki 75,6 dBA.

Ribinio dydžio (60 dBA) viršijimai gauti 6 matavimo vietose, ir sudaro 31,6 proc. tirtų teritorijų. Didžiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas  Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje bei ties „Romuvos“ gimnazija (Taikos g.).

Mažiausias triukšmas nakties metu išmatuotas Vytauto gatvės atkarpoje ties Pievų ir Vytauto gatvių sankryža bei Kamajų Antano Strazdo gimnazija.

Triukšmo lygis nakties metu kito nuo 37,1 iki 58,6 decibelų. Nakties ribinio dydžio (55 dBA) viršijimai gauti 3 matavimo vietose, ir sudaro 15,8 proc. tirtų teritorijų.  Didžiausios triukšmo nakties metu reikšmės gautos ties Respublikos ir Pramonės gatvių sankryža bei Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje.

Mažiausi triukšmo lygio pokyčiai – Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir Kazliškio pagrindinės mokyklos teritorijose.

Vietos, kuriose būti pavojingiausia

Tyrimas nustatė, jog maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniam dydžiui kito nuo 31,6 proc. nakties metu iki 36,8  proc. dieną ir vakare. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimas ribiniam dydžiui apskaičiuotas penkiuose matavimo vietose.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodikliai tyrimo vietose kito nuo 44,4 iki 58,6 decibelų. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 5 matavimo vietose, arba 26,3 proc. tirtų teritorijų.

Pagal vidutinį paros decibelą triukšmingiausios vietos – Respublikos  ir Pramonės gatvių sankryža bei Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryža.

Mažiausias paros triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, gautas  Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir Kazliškio pagrindinės mokyklos zonoje.

Pagal atlikto triukšmo monitoringo išvadas, rajono savivaldybėje didžiausio triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 46,5 iki 83,1 dBA. Dienos ir vakaro metu ribinis dydis viršytas septyniose, o naktį – šešiose matavimo vietose. Didžiausias triukšmo lygis pravažiuojant įvairioms transporto priemonėms išmatuotas  Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje ir ties „Romuvos“ gimnazija (Taikos g.).

Dienos metu ribinis dydis viršytas trijose, vakaro metu – dviejose, nakties – trijose matavimo vietose. Didžiausias triukšmo lygis išmatuotas Respublikos ir Pramonės gatvių sankryžoje bei Kauno gatvės ir Nepriklausomybės aikštės sankryžoje.

Ką rekomendavo?

Rajono savivaldybei rekomenduota imtis veiksmų, mažinančių triukšmo lygį. Įvertinus tyrimo duomenis, siūloma pakeisti transporto srautus, triukšmo šaltiniuose taikyti technines priemones, leisiančias sumažinti garso perdavimus. Tai gali būti garso sklidimo užtvaros, kelio dangų atnaujinimas, tyliosios  zonos ir kt.

Triukšmas pavojingas

Žmogus prisitaiko prie nuolatinio triukšmo ir dažnai jo nebegirdi. Tačiau, kaip teigia specialistai,  triukšmas be perstojo dirgina centrinę nervų sistemą, sukelia stresinę būklę. Tai dažniausiai atsitinka dirbant triukšmingoje aplinkoje. Triukšmas labai erzina, trikdo darbingumą, ypač kūrybinę veiklą, protinį darbą. Padažnėja širdies susitraukimai, ligonis jaučia širdies plakimą ar skausmą. Padidėja kraujospūdis, pablogėja galūnių kraujotaka. Veikdamas ilgą laiką triukšmas sutrikdo daugelio organų darbą. Labiausiai pažeidžiama nervų sistema – atsiranda nuovargis, silpnumas, irzlumas, nemiga, pailgėja užmigimo laikas, suprastėja miego kokybė, padidėja nervinis jautrumas, gali atsirasti kiti nerviniai ir psichiniai sutrikimai. Jei miegas trikdomas nuolat, atsiranda nuovargis, dažnai skauda galvą. Didelis triukšmas sukelia agresiją. Pagal atliktus tyrimus, nuolat esant 40–50 decibelų triukšmui, žmogui gali atsirasti psichinės reakcijos, nuolatinis 60–80 decibelų  garsas sukelia vegetacinės nervų sistemos pakitimų, nuo 90–110 decibelų garso žmogus gali apkursti, daugiau nei 120 decibelų pažeidžia klausos organą.

Leidžiamas triukšmo lygis – tai toks triukšmas, kuris veikdamas trumpą arba ilgą laiką negali sutrikdyti sveikatos. Tyliosiose viešosiose zonose jo viršutinė ribinė reikšmė turėtų būti 50 decibelų, o tyliosiose gamtos zonose aukščiausiu triukšmo ribos kriterijumi turėtų būti 40 decibelų.

Didžiausi leidžiami akustinio triukšmo lygiai pagal Lietuvos higienos normą „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Gyvenamųjų kambarių

miegamuosiuose kambariuose:

• dienos metu (nuo 6 iki 18 val.) – iki 45 dBA (decibelų);

• vakaro metu (nuo 18 iki 22 val.) – iki 40 dBA;

• nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) – iki 35 dBA;

Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje:

• dienos metu (nuo 6 iki 18 val.) – iki 65 dBA;

• vakaro metu (nuo 18 iki 22 val.) – iki 60 dBA;

• nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) – iki 55 dBA.

Tai įdomu

• Decibelas yra labai įdomus matavimo vienetas. Juo galima išmatuoti bet ką. Jis parodo santykį, kiek vienas dydis yra didesnis už kitą.

• Savo širdies plakimą žmogus girdi 10 dBA garsu, 30 dBA triukšmą sukelia lapų šlamėjimas, laikrodžio tiksėjimas, 40 dBA – šnabždesys, 50 dBA – lietus bei įprastinė kalba, 70 dBA – garsi kalba, 90 dBA – riksmas, 95–110 dBA – motociklas, 120 dBA – greitosios pagalbos ar policijos automobilių sirenos, 140 dBA – reaktyvinio lėktuvo variklio gausmas. Miesto ir buities prietaisų keliamas triukšmas siekia nuo 40 iki 100 dBA. Fejerverkų sukeliamas triukšmo lygis – 150 decibelų.

• Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, 40 proc. Europos Sąjungos gyventojų yra veikiami padidėjusio aplinkos triukšmo dienos metu ir apie 20 proc. nakties metu. Europoje 450 milijonų žmonių kasdien veikiami 55 dBA triukšmo lygio, 113 milijonų – 65 dBA ir 9,7 milijonai patiria 75 dBA triukšmą.

• Aplinkos triukšmo poveikio gyventojų sveikatai mažinti taikomos įvairios techninės, technologinės, urbanistinės, architektūrinės, organizacinės, inžinerinės, teisinės apsaugos priemonės. Naudojant akustines sieneles, statinius – ekranus, apsaugines medžių bei želdynų juostas, įrengiant pastatuose langus su triukšmą slopinančiais stiklo paketais triukšmas slopinamas iki 15–20 dBA.

• Balandžio 20 d. paskelbta Tarptautine kovos su triukšmu diena.

GR inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: