Šventė Jūžintuose – duoklė praeičiai

Dvi dienas trukusi šventė „Dienos: Mūsų Jūžintai“ kvietė į renginius prie ežero, į sporto varžybas, koncertines programas. Sekmadienį iš ryto leistasi į kelionę – Jūžintų krašto partizanų atminimo pagerbimas vyko trijose vietose: partizanų bunkerio vietoje Kalučiškio kaime, prie Vazajaus ežero; prie jiems skirto paminklo Samanių kaime ir paminklinio akmens Jūžintų kapinėse. Jų pagerbti susirinko apie šimtą žmonių. Pasibaigus atlaidams, prie ežero vyko popietė „Prisiminkime žuvusius už laisvę Jūžintų krašto partizanus“.

1197
2

Atgijo skauduliai

Susiruošusieji pagerbti partizanų atminimą rinkosi miestelio centre. Į Kalučiškio kaimą pajudėjo ilga automobilių kolona. Ežero pakrantėje, bunkerio vietoje, partizanų artimieji neseniai pastatė laikiną kryžių. Minėjimą vedusi Jūratė Puslienė kalbėjo, kad 1945 m. Joninių naktis buvo nerami Kalučiškio kaimo gyventojams, nes daugelis jaunuolių buvo įsitraukę į partizaninį judėjimą. Tą naktį čia buvusiuose bunkeriuose išduoti žuvo keturi partizanai: Napalys Kušlys, Albinas Kilas, broliai Leonas Pajeda ir Bronius Pajeda. Napalio Kušlio giminaitė Vida Zulonaitė pasisakydama sunkiai tvardė emocijas, nes jos atmintyje tebegyvi mamos (N. Kušlio sesers) daug kartų pasakoti įvykiai, kokiomis aplinkybėmis žuvo keturi 19–21 metų partizanai, ką patyrė jų artimieji. Nužudytų partizanų kūnai buvo suguldyti Jūžintų miestelyje, prie sankryžos, vedančios į Kamajus. Kalbėdama rankose ji atsargiai laikė unikalų daiktą – vaikystėje dėdės pasidarytą žaislinį šautuvėlį.

Jūžintų seniūnė Audronė Baltuškaitė sakė: „Tie vyrai iškovojo laisvę. Mes neįsivaizduojame gyvenimo bunkeriuose, apie tai galbūt gali papasakoti tik partizanų artimieji. Todėl reikia nulenkti galvas prieš žmones, kurie aukojo savo gyvybes dėl mūsų visų.“

Kunigas, vienuolis Julius Sasnauskas, jau 20 metų Jūžintų krašte praleidžiantis dalį vasarų, teigė nežinojęs apie čia buvusį bunkerį. Jo žodžiais, ką išgyveno partizanai, galima perskaityti Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštyje. Dvasininkas įžvelgė dviprasmybių: Lietuvoje kaimas palaikė partizanus, bet jie žūdavo išduoti. Tiek eiliniai žmonės, tiek partizanai turėjo du pasirinkimus: priešintis okupantams ar ne, palaikyti kovą ar ne. Taip ir šiandien – svarbu nelikti abejingiems, nesivadovauti egoizmu.

Toliau automobilių kolona pajudėjo Samanių kaimo link, kur 1945 m. miške  žuvusius Trano būrio partizanus mena aukštas kryžius ir paminklinis akmuo, pastatyti 2011 m. Prie jo kalbėjo buvęs partizanas, atminimo įamžinimo iniciatorius Gediminas Dopkevičius. Jam kilo mintis pastatyti paminklą, kai Trano žūties vieta atsidūrė žvyro karjero teritorijoje. Į renginį atvyko Trano dukra Nijolė Tranaitė-Monkevičienė, dabar gyvenanti Joniškyje. Jos atmintyje – tik atsiminimų nuotrupos, nes suaugusieji slėpė nuo vaikų informaciją apie partizanus, kad mažieji kartais neišplepėtų pašaliniams. Jai teko augti pas tetą Antaniną Kumševičienę Lukšių kaime, nes mama, partizanų ryšininkė, aštuoneriems metams buvo ištremta į Sibirą. Paskutinė kovotojų už laisvę pagerbimo vieta – paminklinis akmuo šalia Jūžintų kapinių mūro. Jis pastatytas žuvusių partizanų artimųjų dėka. Čia pasisakė šaulio, partizano  Prano Valainio dukra Stasė Valainytė-Trimbelienė. „Su tėveliu kaip atsitiko, taip atsitiko, o mums reikėjo už gyvenimą kovoti, nes buvome apkalbėtos, išvadintos negražiais žodžiais“, – apie skaudžią dalią po tėvo žūties pasakojo moteris.

Partizanų atminimas pagerbtas krašto apsaugos savanorių garbės salvėmis, uždegtos žvakelės, padėta gėlių.

(Daugiau – antradienio „Gimtajame…“)

bangenis

2
Rašyti komentarą

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
PriminimuiJūžintiškis Recent comment authors
  Subscribe  
Naujausius Seniausius Įvertinimą
Informuoti apie
Priminimui
Priminimui

Partizanai palaidoti ir Pilkėnų kaimo kapinaitėse, manau reikėjo nepamiršti ir šių jaunų vyrų kovojusių už Tėvynę

Jūžintiškis
Jūžintiškis

Visur ir visuose renginiuose pasigedau raudonojo teroro ir komunistų veiklos įvertinimo . kažkodėl po daugelio metų vengiama apie tai kalbėti, priminti konkrečius veikėjus rajono mastų ir Lietuvoje. O juk nuo jų ir viskas prasidėjo, jie ir varė tą terorą nuo šeimos iki kaimo gryčios.