blank
Savo žiniomis dalijasi rajono istorikas buvęs „Gimtojo Rokiškio“ korespondentas Vytautas Gasiūnas. Rūtos Vilutienės nuotr.

Į Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centrą susirinko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai. Vyko ataskaitinis rinkimų susirinkimas. Jau tapo graži tradicija, kad per Lietuvių kalbos dienas kūrėjai susirenka pasidžiaugti savo literatūriniais pasiekimais. Kūrybinės organizacijos pirmininkė Reda Kiselytė perskaitė gautus sveikinimus. Džiugu, kad meniškos sielos literatus sveikino Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius, žurnalistas, rašytojas Jonas Laurinavičius.

LKRS Rokiškio skyriaus nariai pasidžiaugė prasmingu literatūriniu kraičiu. Jų kūryba spausdinta dvejuose sąjungos antologijose „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“ ir „Ant asfalto duona nežydi“, išleistose Jonavoje, Tėviškės pažinimo draugijos „Tautotyros metraštyje“ ir Rokiškio literatų kūrybos almanache „Vaivorykštė“. Didžiausias rokiškėnų pasiekimas – jų prisiminimai ir dedikacijos išspausdintos knygoje „Žiobiškio vėjas“, skirtoje rajono poetui ir pedagogui Danui Kairiui (1938–2013) atminti.

Per susirinkimą iš demonstruojamų skaidrių literatai prisiminė renginių ir kelionių akimirkas, projektus, džiaugėsi draugyste su Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariais.

Istorikas, sąjungos narys Vytautas Gasiūnas į renginį atsinešė nedidelio formato informacinio pobūdžio leidinį „Spalio vėliava“, o paantraštiniai duomenys liudija, kad tai Rokiškio rajono laikraščio „Spalio vėliava“ istorijos puslapiai 1944–1970m. Buvęs rajoninio laikraščio korespondentas V. Gasiūnas atskleidė įdomų faktą iš leidinio. Jame yra antraštė „Susibūrė literatai“. Čia išspausdinta dviejų sakinių informacija: „1947 m. spalio 25 d. įsteigtas „Tarybinio Rokiškio“ literatų būrelis. Jo pirmininku išrinktas jaunas poetas Paulius Širvys“. Aktyvaus rajono istoriko V. Gasiūno atmintis ir rašytiniai šaltiniai liudija, kad nuo 1947 m. iki 1970 m. prie redakcijos būreliui priklausė 19 narių. Tai mums visiems gerai žinomas poetas Jonas Lapašinskas, Alfonsas Keliuotis, Stasys Daunys, Jonas Pladis ir kiti. Taip kūrėsi pokario literatų karta, kuri augo ir plėtėsi, o šiandieninės kartos LKRS Rokiškio skyriaus nariai aptarė artimiausius renginius, kuriuose ruošiasi dalyvauti. Jie savo kūrybos tekstus skaitys Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose, minint knygnešio, meno saviveiklos organizatoriaus, vargonininko Juozo Zaukos 155-ąsias gimimo metines, dalyvaus Rašytojų sąjungos klube pristatant prisiminimų knygą „Žiobiškio vėjas“ (sudarytojas ir leidėjas Jonas Laurinavičius), planavo pavasario išvykas.

Pagal LKRS įstatus, kiekvienais metais skyriaus nariai turi išsirinkti pirmininką. Jau šeštąjį kartą pirmininke perrinkta Reda Kiselytė, o pavaduotoja – Vida Papaurėlienė.

Rajono kūrėjus supo nepaprasta aplinka. Čia, gimnazijos skaityklos Lituanistikos centre, šimtai leidinių su autografais, kurie skleidžia šilumą. Svarbiausia, kad šilumą skleidžia žmonės, kuriems čia susitikti gera, kurių literatūrinis žodis šildo ne tik rajono, bet ir Lietuvos žmonių širdis.

LKRS Rokiškio skyriaus narių susirinkimas vyko per Užgavėnes – žiemos šventę, per kurią stengiamasi išvyti žiemą. Kūrėjos neužmiršo ir lietuvių papročių ir tradicijų. Per renginį vaišinomės blynais. Lietuviškų tradicijų tąsa dar labiau suartino rajono kūrėjus.

blank
Akimirkos iš LKRS Rokiškio skyriaus ataskaitiniorinkimų susirinkimo. Rūtos Vilutienės nuotr.
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: