Sauliaus Zakarkos nuotr.

Po šv. Mišių susirinkusieji buvo pakviesti į „pakermošę“ buvusiame klebonijos sode. Pirmiausia panemunėliečiai ir svečiai pagerbė kanauninko Jono Katelės atminimą. Ši ypatinga asmenybė – ne tik Dievo žodžio skleidėjas, bet ir slaptų organizacijų, lietuviškų vakarų iniciatorius, knygnešių veiklos vienytojas, lietuviškos spaudos platintojas, daraktorių rengėjas, Tėvynės patriotų mokytojas ir įkvėpėjas. Turime būti dėkingi kun. J. Katelei už tai, kad atokiame Rytų Aukštaitijos miestelyje –  Panemunėlyje – lankėsi, pasak J. Tumo–Vaižganto, „vienaširdžiai“: J. Basanavičius, K. Jokantas, A. Jakštas–Dambrauskas, A. Vienažindys, P. Matulionis, Maironis, J. Tumas–Vaižgantas, M. Riomeris ir kt.

Iškilmių metu atidengtas stogastulpis šiems garsiems žmonėms atminti. Jo autorius – tautodailininkas V. Zakarka. Paminklą pašventino Rokiškio dekanato dekanas E. Novikas.

Po iškilmingos ceremonijos į klebonijos kiemą, grojant armonikai, „spaceruodami“ sugužėjo šventės dalyviai. Kas yra „pakermošė“ ir „spaceras“, priminė renginio vedėja, kraštietė V. Aleknienė. Pasak jos, „spaceras“ arba „smotras“ – anuomet populiarus pasivaikščiojimas iki dvaro, po to – iki tilto pagrindine miestelio gatve. „Gaspadoriai“ kviesdavo ir į svečius. Turtingesnių ūkininkų kiemuose buvo galima pamatyti iki 10 stovinčių „lineikų“ su arkliais. Tuo tarpu bernai nepamiršdavo pakviesti mergiočių į gegužines. Jos vykdavo visuose parapijos kaimuose. Daugiausia jaunimo susirinkdavo Gireišių kaime prie „majoko“ (Struvės vieta), iš Sėlynės ir Rokiškio – į Ruopiškio kaimą pas Galinius.

Kita renginio vedėja A. Šakalienė kraštiečių susibūrimą prilygino skruzdėlynui. Anot jos, kun. J. Katelės laikais po šv. Mišių nuo kaimiškų gėrybių lūžo stalai, užgrodavo orkestras, o Bieliūnų šeimos jaunimas iš Skirų kaimo taip dainuodavo, kad linko Ruopiškio šilo pušys. Balsingieji bieliūniukai buvo kun. švietėjo J. Katelės brolio Juozo dukters Paulinos Katelytės vaikai.

Šįkart „pakermošė“ Panemunėlyje tęsėsi iki vakaro. Klebonijos kieme koncertavo Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro moterų ansamblis „Gaja“ (vad. S. Sabaliauskas) ir Kriaunų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Kriauna“ (vad. A. Fijalkauskas).

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie