Kaimo šventės jubiliejinis akcentas – Kultūros centro sukaktis

Visą savaitgalį žiobiškėnai skyrė kaimo šventei „Savas kraštas kiekvieno širdy“, o sekmadienį Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Baltramiejaus atlaidai.

758
0

Įvairovė

Šventiniai renginiai penktadienį prasidėjo „Moto-Roki“ trasoje Uljanavos kaime, kur vyko jaunųjų žiobiškėnų spartakiada. Vėliau jie persikėlė į Žiobiškį – biblioteką, bendruomenės namus, šilą. Ten organizuotos parodos, sportinės varžybos, pramogos mažiesiems, koncertas, pabendravimas prie suneštinių vaišių stalo, diskoteka jaunimui. Sekmadienį, po šv. Mišių, buvo galima išgirsti garbingos viešnios, mokslininkės, profesorės, habilituotos socialinių mokslų daktarės Onos Voverienės, liepos pradžioje viešėjusios Čedasų parapijoje, paskaitą „Globalizmas prieš nacionalizmą“.

Kultūros namų istorija – su politiniais prieskoniais

Jubiliejiniu šventės akcentu tapo Žiobiškio kultūros centro 60 metų sukakties minėjimas, vykęs bendruomenės namuose. Žiūrovai ir dalyviai į jį rinkosi šeštadienį po pietų. Renginys pradėtas daina apie Žiobiškį. Kultūros centro vadovė Aušra Kežutienė apžvelgė krašto kultūrinio gyvenimo istoriją. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą čia veikė keletas organizacijų, klebonas turėjo įsteigęs knygynėlį, o tų organizacijų nariai pagal perskaitytus kūrinius statydavo vaidinimus, kuriuos rodydavo klebonijos pastatuose. Taip pat vyko katalikiškos jaunimo organizacijos „Pavasarininkai“ kongresėliai.

1949 m. Žiobiškyje įsteigta viešoji biblioteka, pratęsusi kultūros tradicijas. 1953 m. susibūrė mišrus šokių ratelis, vėliau dramos būrelis, moterų choras. Jiems vadovavo bibliotekininkės. Repeticijos vykdavo atvirame ore, o pasirodymai – mokykloje. 1957 m. visi susitelkę išvalė kolūkio sandėliu paverstą klebonijai priklausiusį klojimą ir įsirengė salę, o po metų joje  įkurti Žiobiškio apylinkės kultūros namai. Taigi kultūros centro „amžius“ skaičiuojamas nuo 1958 m. Bibliotekininkų pradėtą kultūrinę veiklą tęsė pirmoji kultūros darbuotoja Stasė Varnaitė-Pagirienė, kilusi iš Rokiškio. Ilgai dirbo Nijolė Zabarskienė-Spietinienė, Leonija Jočienė, jos marti Gita Jočienė. Iki valstybės nepriklausomybės atgavimo kultūros namų veikla buvo bendrinama su kolūkio veikla, tad organizuojamos derliaus, žiemos, pirmosios ganiavos šventės, kombainų palydos į laukus, javapjūtės pabaigtuvės, vardynos, senųjų metų palydos, literatūriniai, muzikiniai renginiai… Veikė dramos kolektyvas, moterų vokalinis ansamblis, skaitovų, vaikų kolektyvai, moterų klubas.

Šiuo metu daugiausiai dėmesio sulaukia kultūros centro organizuojami kraštiečių susitikimai, krašto istorijos sukakčių pagerbimai. Sėkmingai koncertuoja 2012 m. susikūręs folkloro ansamblis „Vengerinė“, jau apkeliavęs kone visą Rokiškio kraštą ir dalyvavęs Dainų šventėje. Šįmet jis švenčia šešerių metų jubiliejų. Pirmuosius žingsnius žengia moterų vokalinis ansamblis, kol kas dar neturintis oficialaus pavadinimo.

(Daugiau – antradienio „Gimtajame…“)

kasyba

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie