blank
V. Bagdono nuotr.

Rugsėjo mėnesį minėdami literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 150 – ąsias gimimo metines progimnazistai rinko faktus, kokiomis aplinkybėmis rašytojas lankėsi mūsų mieste, domėjosi, kodėl rokiškėnai pagerbė Vaižgantą, pirmieji Lietuvoje pavadindami jo vardu mokyklą, o vėliau ir pastatydami jos kieme  paminklą šiai asmenybei.

Lapkričio 3-iąją Senamiesčio progimnazijos literatai Juozo Tumo-Vaižganto vardą minėjo kiek kitokiame kontekste. Kauno anykštėnų draugijos Vaižgantiečių klubo pakviesti kartu pagerbė prieš 70 metų Drobčiūnų miške (Anykščių r.) žuvusius Vaižganto kuopos partizanus, kovojusius ir šiandieninėje Rokiškio r. teritorijoje.

Domėdamiesi, kodėl partizanai pasivadino Vaižganto vardu, mokiniai nustebo sužinoję, kad šiai Laisvės kovotojų kuopai vadovavo artimas klasiko giminaitis Albertas Nakutis-Viesulas – Juozo Tumo-Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos Tumaitės-Nakutienės anūkas. Taigi kuopos pavadinimas – pagarbos žymiam  partizanų  kraštiečiui Juozui Tumui-Vaižgantui ženklas.

Dalyvaudami žuvusių Vaižganto kuopos partizanų atminimo renginyje Rokiškio Senamiesčio progimnazistai  išgyveno ir gyvas istorijos pamokas – klausėsi  partizano Alberto Nakučio-Viesulo sesers Irenos Nakutytės-Bartusevičienės ir sūnaus Petro Grucės-Nakučio, gyvenančio Rokiškyje, liudijimų apie tėvą ir brolį. Įspūdinga rikiuote ir uždegančiu pasisakymu visus sužavėjo Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokiniai, sakę, kad partizanų kovos atgarsiai įkvepia mylėti tėvynę, ir Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos jaunieji šauliai, prisiekę ,,stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“.

Istorijos pamokos tęsėsi ir renginiui persikėlus į Svėdasų krašto muziejų – Vaižganto pradžios mokyklą. Čia mokiniai pamatė klasę, kurioje mokėsi būsimasis rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas, susipažino su įdomia etnografine ekspozicija ir apžiūrėjo Buriatijos tremtinio Jono Lukšės istorinę-vizualinę parodą ,,Lietuvos partizanų takais“.

Žėrutė Semaškienė

blueyellow1
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments