sostinė 1
Gimtasis Rokiškis Autoriai Įrašus patalpino ELTOS inform.

ELTOS inform.

1118 ĮRAŠAI 0 Komentarai
Lietuvos naujienų agentūra ELTA. Geros ar piktos valios pasireiškimai, stichinės nelaimės ir nekalti gamtos pokštai, pasaulio ir mūsų krašto politinio, ekonominio bei kultūrinio gyvenimo naujienos, naujų žvaigždžių atradimai ar įmintos mikropasaulio mįslės, sporto varžybos ir daug kitokių svarbių bei įdomių dalykų.

Lietuva birželio 13-ąją

1988 m. išleistas pirmasis nelegalių "Sąjūdžio žinių" numeris. 1989 m. Jonavos geležinkelio stotyje atidengta memorialinė lenta 1941-1952 metų tremtiniams. 1992...

Lietuva birželio 11-ąją

1932 m. Kaune susibūrė teatro mėgėjų draugija "Mūsų scena". 1941 m. įkurtas Lietuvos geologijos institutas. 1989 m....

Lietuva birželio 10-ąją

1919 m. Kaune pašto, telegrafo ir telefono kursus baigė pirmoji klausytojų grupė. 1920 m. Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Laikinąją III...

Lietuva birželio 7-ąją

1492 m. Gardine mirė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras IV. 1926 m. Lietuvos Prezidentu išrinktas Kazys Grinius. ...

Panevėžio vyskupija turi naują vyskupą

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus I priėmė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskyrė kunigą Lionginą...

Lietuva birželio 6-ąją

Lietuva birželio 6-ąją 1748 m. Vilniuje kilo didelis gaisras, sunaikinęs didžiąją miesto dalį. 1909 m. Vilniuje pradėtas leisti laikraštis "Lietuvos...

Lietuva birželio 5-ąją

Lietuvos istorija mena 1506 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė sumušė chano Menglio Girėjaus sūnų vadovaujamą armiją. Po šio pralaimėjimo...

Lietuva birželio 4-ąją

Lietuvos istorija mena 1841 m. Rusijos valdžios potvarkiu prie Žemaičių vyskupystės bažnyčių leista steigti lietuviškas pradines mokyklas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus...

Lietuva gegužės 31-ąją

1556 m. Vilniuje gimė Jurgis Radvila, Vilniaus vyskupas, Livonijos gubernatorius, Trečiojo Lietuvos Statuto rengėjas, pirmosios Vilniaus kunigų seminarijos steigėjas. 1919...

Lietuva gegužės 30-ąją

1701 m. Varšuvos Seime viešai sudegintas Lietuvos bajorijos pasirašytas raštas, skelbiantis karalių Augustą absoliučiu didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu su paveldimąja teise. ...

KORESPONDENTAI

6340 ĮRAŠAI0 Komentarai
2782 ĮRAŠAI1 Komentarai
2518 ĮRAŠAI2 Komentarai
1796 ĮRAŠAI0 Komentarai
1680 ĮRAŠAI1 Komentarai
30 ĮRAŠAI0 Komentarai

Naujausios aktualijos

Gintautui Dainiui – 50

Liepos 21 d. 18 val. numatytos šv. Mišios Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Po jų 18.50 val. – kapo lankymas Kalneliškių kapinėse. Kelionė...