blank
Asmeninių ir redakcijos archyvų nuotr.

blankĮ klausimus atsako Rokiškio savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė

– Nuo liepos pirmosios kaimų kultūros darbuotojai dirba pagal kitą sistemą. Papasakokite, kas pasikeitė, kokios reformos įvyko.

– Lietuvoje jau nuo 2005-ųjų metų vyksta kultūros centrų struktūros pertvarka. Tik mūsų ir Radviliškio rajonuose buvo kitokia struktūra. Kultūros specialistai, dirbantys seniūnijose, buvo pavaldūs Rokiškio rajono savivaldybės administracijai. Jau dvidešimt metų buvo bandomi įvairūs struktūros variantai, bet visi politiniai apsisprendimai būdavo tam nepalankūs. O šiemet priimtas palankus politinis sprendimas ir kultūros laukas rajone įgavo teisėtą juridinį statusą. Nuo liepos 1 dienos kultūros darbuotojas jau nebe „vienas lauke karys“. Kultūros centro paslaugas rajone teikia keturios biudžetinės įstaigos: Rokiškio kultūros centras, Pandėlio universalus daugiafunkcis centras, Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras ir Obelių socialinių paslaugų namai. Visos šios biudžetinės įstaigos vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu ir vykdo šiems centrams priskirtas funkcijas.

Jeigu kalbėtume apie darbuotojus, tai jų etatai iš savivaldybės administracijos buvo perkelti į biužetines įstaigas, paliekant tas pačias pareigybines funkcijas ir tokius pat atlyginimus.

– Kodėl visai tai pertvarkyta? Kokia nauda iš to rajono kultūrai, patiems darbuotojams?

– Visa tai pertvarkyta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kurio 8 str. 1 p. parašyta: ,,Savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Administracija viešųjų paslaugų neteikia, išskyrus šiame straipsnyje nustatytus atvejus. Viešąsias paslaugas teikia biudžetinės ir viešosios įstaigos… “. Seniūnijos dalyvauja organizuojant kultūros ir sporto renginius bei kitas veiklas, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos ir seniūnijos susitarimus, partnerystę, bendradarbiavimą. Iki pertvarkos seniūnijos negalėjo vykdyti kultūros centrų veiklos funkcijų, o dabar biudžetinių įstaigų veiklos nuostatuose jos yra priskirtos įstaigoms. Dar paprasčiau tariant, savivaldybės administracija neturėjo ir negalėjo užsiimti kultūros renginių organizavimu, negalėjo teikti projektų paraiškų į kultūrinę veiklą finansuojančius fondus, o tai jau didelis praradimas. Tikimės, kad ši pertvarka rajono kultūrai turės didelę naudą. Visų pirma, tai komandinis darbas, veiklos teritoriją suprantant kaip visą seniūniją ar net kelias. Pretenduojant į įvairias kultūros programas, darbuotojai pajus įstaigos kolegų bendradarbiavimo privalumus. Taip pat aiškiau taps ir bendruomenėms (ypač toms, kurių gyvenvietėje kultūros specialistas nei gyvena, nei dirba), su kuo joms kalbėtis norint organizuoti renginį. Manau, atsiras bendras veiklų planavimas, dalyvavimas kultūros veiklos projektinėje veikloje, tiek įstaigos, tiek bendruomenių.

– Kiek iš viso kaimuose turite kultūros darbuotojų, ir kuo kultūros specialistas miestelyje skiriasi nuo tokias pat pareigas užimančio mieste?

– Šiuo metu rajono kaimuose turime 33 darbuotojus. Iki pertvarkos kultūros specialistų kaime ir mieste veiklos atskirtis buvo gan didelė, bet atsiradus komandiniam darbui, atskirtis, tikimės, sumažės. Pereinamuoju laikotarpiu tai turėtų dar jaustis, o ateityje priklausys nuo biudžetinės įstaigos veiklos organizavimo. Mes, skyriaus specialistai, stebėsime ir stengsimės kiek įmanoma koordinuoti įstaigų veiklą kultūros srityje, o tuo atžvilgiu ir pasimatys rezultatai. Mieste dirbantys specialistai daugiau įsigilina į tam tikrų kultūros sričių veiklas, o specialistai kaime yra arčiau vietos gyventojų tenkinant kultūrinius poreikius, ir jiems tenka apimti įvairių kultūros žanrų sritis.

– Kiek bendruomenėms svarbūs mažesnių miestelių kultūros centrai ir kaip jie finansuojami? Kiek, tarkim, metams gauna Pandėlio arba Duokiškio kultūrininkai?

– Bendruomenė be kultūros centro ir kultūros centras be bendruomenės – kaip kultūra be savo indentiteto. Dar bendruomenės nėra tokios stiprios, kad galėtų išlaikyti visą infrastruktūrą, priklausančią kultūrinei veiklai, be kultūros specialistų nepajėgios vykdyti kokybiškos kūrybinės veiklos. Kultūros centras ir jo darbuotojai yra išlaikomi savivaldybės biudžeto lėšomis ir stengiasi tenkinti visus bendruomenių kultūrinius poreikius. Bendruomenės turi teisę iškelti savo idėjas, išreikšti norus, o jau centras, atsižvelgiant į galimybes ir abipusius sutarimus, visa tai įgyvendinti. Biudžetinės įstaigos, įgyvendinančios kultūros centrų funkcijas, lėšų veiklai gauna tiek, kiek sugeba jų pasiimti, o galimybių turi nemažai. Vien jau Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis yra finansuojamos septynios programos: leidybos ir komunikacijos priemonių; prioritetinių renginių; kaimo kultūrinės veiklos; nematerialaus kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimo, prieinamumo ir plėtros; etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo veiklų finansavimo ir organizavimo; kultūrinės veiklos sklaidos; kokybės gerinimo ir kultūros NVO finansavimo. Lietuvos kultūros tarybos programos, Žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kultūros priemonių programa ir kitos. Tam, kad gautų lėšų kultūros veiklai, biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės turi įdėti nemažai darbo ir sugalvoti vis naujų idėjų veiklos vykdymui.

– Su kokiais didžiausiais iššūkiais šiandien susiduria miestelių kultūros darbuotojai? Juk technologijos labai stipriai keičia pasaulį? Ar visas tradicijas verta saugoti?

–  Didžiausių iššūkių kaimo kultūros darbuotojai dar nepajuto, jie jų tik laukia. Pirmasis iššūkis bus veiklos planavimas, o antrasis – komandinis darbas ir kokybės siekiamybė. Suprantu, kad kultūros darbuotojams vis dar trūksta informacinių technologijų taikymo įgūdžių, kultūros rinkodaros žinių. Tik technologijų pagalba mes galime tobulėti ir palengvindami darbą siekti kokybės. Technologijos neturi sunaikinti mūsų tradicijų, o visa tai priklauso nuo mūsų pačių – lietuvių. Kuo mes išsiskirsime iš viso pasaulio, jei ne savo tradicijomis? Be kultūros ir tradicijų, kur Lietuvos ir Rokiškio indentitetas? O technologijų pagalba mes galime būti dar labiau žinomi, atpažįstami ir saugantys savo istoriją.

blankIrena Matelienė,

Rokiškio savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja

Rajono bendruomenės veikia aktyviai, dažnai būtent jų lyderiai yra renginių iniciatoriai ir rėmėjai. Svarbu, kad planuodami ateinančių metų veiklą, kultūros darbuotojai iš anksto žinotų, kaip šventę įsivaizduoja pati bendruomenė, ko tikimasi iš kultūros specialistų, iš bibliotekos darbuotojų, iš seniūnijos. Būtent iš anksto, nes, metams įsibėgėjus, neplanuotų biudžeto lėšų šventei organizuoti beveik neįmanoma rasti. Mūsų kultūros darbuotojai žino ne vieną projektinę programą ir, žinodami iš anksto, gali laiku pateikti paraišką. Jau dabar kviečiame bendruomenių lyderius kalbėtis su vietos žmonėmis, diskutuoti, kokios tradicinės šventės, jubiliejai jų bendruomenei yra svarbiausi 2022 metais. Su keliais bendruomenių lyderiais jau apie tai kalbėjome. Jie supranta, kad visko nenumatysi, bet visko ir neįgyvendinsi, todėl reikia apsispręsti, kuriuos planuotus renginius organizuoti „su trenksmu”, o kuriems pakanka bendruomeniškumo energijos ir, čia jau mano nuomone, jie būna ne mažiau patrauklūs žmonėms. Taigi, rugsėjo mėnesį kviesime kultūros įstaigas, bendruomenes, seniūnus prie apskrito stalo ir, labai tikiuosi, taip gims aiškūs ateinančių metų veiklos planai.

blankGiedrė Dagienė,

Kamajų seniūnijos vyriausioji specialistė kultūrai

Kamajų kultūros darbuotojai ir aplinkinių miestelių bendruomenių nariai siekė, kad daugiafunkcis centras būtų įkurtas Kamajuose.

Malonu, kad Panemunėlio daugiafunkcio centro kolektyvas Kamajų seniūnijos darbuotojus sutinka išties svetingai. Centro direktorė atvyko susipažinti, domėjosi, kaip sekasi, aptarėme veiklos planus. Kol kas pereinamasis laikotarpis – permainos mažai juntamos, veikla suplanuota iš anksto. Nuoširdžiai tikiuosi, kad glaudus centro darbuotojų  bendradarbiavimas, pasidalijimas patirtimi kompetencijas sustiprins ir papildys kultūrinės veiklos galimybes vietos bendruomenėse.  Priklausydami daugifunkciam centrui įgyjame statusą ir galimybę dalyvauti kultūros ir meno srities projektuose bei sutelkti žmogiškuosius išteklius  projektams įgyvendinti.

Senstant visuomenei, mažėjant kaimo gyventojų skaičiui, vis aktualesnės tampa  socialinės edukacinės paslaugos, orientuotos į vietos gyventojų  poreikius, o  daugiafunkciai centrai apima platų ir kitų paslaugų spektrą.

blankVytautas Stakys,

Jūžintų seniūnas

Labai pritariu šiai reformai. Manau, kad geriau pasirinkti kokybę nei kiekybę. Pradėsiu nuo to, kad Rokiškio renginiai, ir tai ne mano vieno pastebėjimas, – aukščiausios kokybės. Viskas gerėja ir profesionalėja, atsižvelgiama į žmonių pageidavimus, tai pastebi net iš didmiesčių atvykę svečiai. O tuos darbus kuruoja Rokiškio kultūros centras. Prie jo prijungus seniūnijų kultūros specialistus, viename kumštyje tikrai bus stipriau, ir mūsų specialistams tai bus didžiulis tobulėjimas. Ir materialinė bazė pasikeis. Seniūnijos šiuo atžvilgiu nėra turtingos, o jei visos atskirai technikos renginiams prisipirksim, bus išleisti milžiniški pinigai. Gal RKC padės ir kuruojant kolektyvus, nukreipiant juos profesionaliu keliu. Be to, mes miesteliuose, aišku, mokam groti armonika, bet yra ir jaunimas su kitokiomis alternatyvomis. Gal reikia ir kitokių fragmentų, todėl manau, kad reforma duos didžiulę naudą.

blankVaiva Kirstukienė,

Rokiškio kultūros centro direktorė

Reforma įvyko. Turim dešimt naujų darbuotojų. Su dauguma jų bendradarbiavome ir dirbome – ne kartą esam pasiekę gerų rezultatų, puikių bendrų renginių, ir jiems yra pažįstama „mūsų virtuvė“. Labai tikiuosi, kad tas pokytis jiems nebus nepatogus. Dirbsim visi kaip įprastai, bet kur galėsim, ten apgaubsim savo rūpesčiu, padėsim lengviau ir greičiau spręsti problemas. Tikiuosi, kad tie kaimų kultūros darbuotojai yra svarbūs seniūnijoms ir bendruomenėms, o iki šiol buvęs ryšys su miestelių žmonėmis, pasikeitus vadovams, nenutrūks. Atvirkščiai, dar labiau stiprės.

Užs. 888

blank
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments