Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Tai siūlančias Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir Valstybės tarnybos įstatymų pataisas įregistravo aplinkos ministras, Seimo narys Kęstutis Mažeika.

Jis siūlo įteisinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nepriekaištingos reputacijos reikalavimą.

Pagal parlamentaro siūlomą projektą, „aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas arba asmuo, pretenduojantis tapti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnu, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo aplinkai ir žmonių sveikatai padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas.“

K. Mažeika siūlo įstatyme reglamentuoti, kas yra laikoma aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno vardo pažeminimu.  Jei Seimas pritartų, tai būtų „pareigūno veika, padaryta dėl pareigūno kaltės, susijusi ar nesusijusi su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminanti Aplinkos ministerijos sistemos autoritetą, griaunanti pasitikėjimą Aplinkos ministerijos sistemos įstaiga arba ją kompromituojanti.“

Aplinkos ministro  teikiamos įstatymo pataisos numato, kad „už tarnybinį nusižengimą – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno vardo pažeminimą – pareigūnai traukiami tarnybinėn atsakomybėn pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.“

Valstybės tarnybos įstatymo pataisomis siūloma nustatyti, kad šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu būtų laikomas ir valstybės tarnautojo elgesys, nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu. Taip pat projektu siūloma numatyti, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose yra nustatyti specialieji nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

„Šie pakeitimai padės užtikrinti, kad valstybės tarnautojai būtų nepriekaištingos reputacijos ir laikytųsi jiems keliamų reikalavimų ne tik tarnybos metu, vengtų tokio elgesio, kuris galėtų suformuoti neigiamą visuomenės ar jos narių nuomonę apie valstybės tarnybą, didintų visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba“,- sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Jame pažymima, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą valstybės tarnautojais – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais gali tapti ir asmenys, pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo aplinkai ir žmonių sveikatai padarymo, t. y. jie laikomi nepriekaištingos reputacijos.

Šiuo metu teisės aktai nenustato atsakomybės už valstybės tarnautojų, įskaitant ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nusižengimus, nesusijusius su tarnybinių pareigų atlikimu.

Beje, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatyme yra nustatyta vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinė atsakomybė už pareigūnų vardo pažeminimą ir jų nusižengimus, atliktus ne tarnybos metu.

Galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojas arba asmuo, pretenduojantis tapti valstybės tarnautoju.

Prie Dirdų
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments